Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2018 tại địa chỉ Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

   Thứ 7, Ngày 4 tháng 7 năm 2020

* Nhập mã số hồ sơ thủ tục hành chính mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
000.00.12.G17.11102018057 - TẠ THỊ THƠM (23/10/2018)
000.00.12.G17.11102018041 - ĐÀO CHÍ DIỄN (23/10/2018)
000.00.12.G17.17102018011 - NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018008 - VŨ LIỄU (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018006 - TRẦN MINH NHẬT (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018064 - ĐẶNG QUỲNH DUY ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018063 - ĐÀO PHƯỚC BẢO HẠ (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018005 - TRẦN ĐÌNH THỰC (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018052 - LÊ NGỌC NHƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018050 - NGUYỄN CHIẾN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018007 - NGHIÊM ANH DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018058 - NGUYỄN VĂN HOAN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018039 - ĐÀO VĂN CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018037 - NGUYỄN VĂN BẰNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018036 - CHÂU HOÀNG VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018033 - ĐÀO XUÂN HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018032 - HÀ KIM HƯNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018030 - TRẦN BỬU LONG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018031 - LÊ HUY CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018018 - CÙ HUY BẮC (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018017 - CÙ HUY TÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018108 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018010 - NGUYỄN ANH DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018107 - NGUYỄN HUY HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018104 - NGUYỄN VĂN DOÃN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018041 - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ CTCP (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018029 - TRỊNH THANH PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018105 - NGUYỄN VĂN HIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018103 - NGUYỄN LÊ HOÀI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018102 - CHÂU VĂN NGỌC (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018098 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018097 - VĂN CÔNG LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018100 - NGUYỄN MINH THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018095 - HỒ ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018093 - NGUYỄN NHƯ QUỲNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018096 - TẠ HỮU TUYỀN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018101 - TRẦN ÁNH DƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018092 - TRẦN THANH BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018091 - TRÀ VĂN THUẬN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018099 - MAI VĂN NGHĨA (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018089 - NGUYỄN VĂN NGHIÊM (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018094 - NGÔ VIỆT CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018090 - PHẠM NAM BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018084 - TRẦN TIẾN VINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018082 - PHẠM ĐĂNG CƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018081 - ĐỖ VIỆT HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018079 - PHẠM QUANG VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018078 - NGÔ THANH BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018077 - NGUYỄN MINH HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018076 - PHẠM THỊ HỒNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018083 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018071 - ĐẶNG THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018013 - LÊ SỸ HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018012 - NGUYỄN HỒNG TRIẾT (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018075 - NGUYỄN KỲ NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018072 - NGUYỄN QUỐC VIỆT (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018047 - NGUYỄN BÁ LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018039 - TRẦN XUÂN TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018027 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018026 - THÀNH QUANG MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018015 - PHÙNG THỀ LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018014 - HOÀNG QUỐC DÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018016 - ĐỖ MẠNH HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018009 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018066 - BÙI THỊ PHÚC KHÁNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018065 - TRỊNH ANH TÚ (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018064 - ĐOÀN VĂN CHÍNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018056 - CHU THỊ HOÀI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018055 - LẠI TRƯỜNG GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018050 - NGUYỄN THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018049 - ĐOÀN HẢI ĐĂNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018048 - NGUYỄN VĂN ĐƯỢC (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018054 - NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018008 - VÕ QUANG HIỂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018006 - VŨ BÌNH SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018005 - ĐÀO NGỌC VƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018082 - NGUYỄN VIẾT HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018073 - NGUYỄN BÌNH GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018065 - TRẦN TUẤN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018064 - PHẠM ĐÌNH CHIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018063 - TRẦN HOÀNG LÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018061 - PHAN XUÂN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018062 - VŨ DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018072 - VÕ THANH HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.030102018007 - LÊ QUANG HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018056 - TRẦN ĐÌNH THUẬN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018088 - NGÔ TRUNG NGHĨA (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018083 - NGÔ ĐỨC HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018060 - BÙI VIỆT PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018052 - HOÀNG MINH THÁI (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018054 - PHẠM HỒNG PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018012 - ĐINH CÔNG THỨC (26/10/2018)
000.00.12.G17.050102018001 - NGUYỄN THANH SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018046 - ĐỖ ĐỨC DUY (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018041 - LÊ HỚN ĐẠT (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018039 - HẠP TIẾN SĨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018065 - PHẠM VĂN ĐẠT (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018045 - HUỲNH TRƯƠNG UY VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018038 - PHẠM LÂM SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018021 - DƯƠNG VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018015 - TRẦN HẢI NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018014 - ĐỖ MINH NGỌC (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018012 - NGUYỄN VĂN THƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018011 - NGUYỄN TIẾN HIỆP (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018019 - LÊ LUÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018058 - VŨ VĂN ĐIỆP (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018057 - VŨ VĂN KHOA (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018055 - PHẠM HẢI NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018054 - NGUYỄN VĂN MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018059 - PHAN ĐĂNG PHONG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018053 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018052 - NGUYỄN TUẤN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.010102018040 - ĐỒNG QUANG LÊ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018048 - NGUYỄN CÔNG ĐỨC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018047 - NGÔ HỒNG ĐĂNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018045 - VŨ TIẾN CÔNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018044 - DƯƠNG TIẾN DIỄN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018051 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018042 - ĐOÀN VĂN MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018053 - PHẠM QUANG HƯNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018032 - PHẠM XUÂN ĐỊNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018046 - HÀ MINH THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018041 - ĐÀO QUANG KHÁNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018035 - HOÀNG VĂN LỘC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018040 - TRẦN THỊ THU PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018017 - ĐỖ ĐỨC THIỆN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018008 - TRẦN LÊ TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018093 - LƯƠNG XUÂN HOÀNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018091 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018089 - NGUYẾN THẾ HUYNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018084 - TRIỆU HOÀNG GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018082 - LÊ VIẾT THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018095 - VŨ VĂN TÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018080 - HOÀNG THANH HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018076 - ĐÀO HỒNG HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018075 - PHẠM GIA THẾ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018073 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018068 - ĐỖ PHƯƠNG DIỆN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018049 - NGÔ VĂN CUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018066 - LÊ CÔNG BẰNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018047 - PHẠM TRUNG KIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018059 - NGUYỄN ĐỨC TRÍ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018077 - TÔ VIỆT CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018033 - TẠ VĂN LỢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018052 - VŨ MINH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018051 - NGUYỄN THANH HƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018046 - BÙI DOÃN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018043 - NGUYỄN QUYẾT TIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018040 - VŨ VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018042 - NGUYỄN NHƯ BÁCH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018030 - TRƯƠNG VĂN HAI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018029 - PHAN VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018038 - ĐÀO CHÍ DUẨN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018076 - LÊ XUÂN TIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018079 - LÊ NAM THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018075 - PHAN ĐÌNH GIÁP (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018080 - NGUYỄN GIANG HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018016 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018078 - TRẦN VĂN THÚY (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018074 - NGÔ TRỌNG PHÚC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018060 - TRẦN VĂN MẠNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.050102018030 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018037 - NGUYỄN THỊ SONG HÀ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018036 - NGUYỄN ĐĂNG TĨNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018034 - ĐỖ VĂN VIỆT (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018033 - TĂNG VIẾT TẠO (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018094 - PHẠM THÀNH HUY (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018071 - TRẦN ĐỨC GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018069 - NGUYỄN BÁ GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018058 - BÙI VĂN HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018054 - BÙI TUYẾT HOA (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018051 - LÊ ĐỨC ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018036 - LÊ PHƯƠNG THẢO (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018042 - ĐẶNG THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018038 - NGÔ HỮU TRƯỜNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.090102018044 - KHẢ QUỐC KHANH (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018039 - THIỀU XUÂN LAN (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018038 - MAI THỊ LAN ANH (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018035 - BÙI THỊ THANH HUYỀN (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018024 - NGUYỄN THÁI HỒNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018022 - DƯƠNG HỒNG ĐIỆP (29/10/2018)
000.00.12.G17.030102018003 - DƯƠNG NGỌC HÙNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.15102018002 - ANDREAS EWALD HAUSCHILD (30/10/2018)
000.00.12.G17.26102018026 - NGUYỄN BÌNH TIẾN (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018044 - NGUYỄN THỊ ANH THƯ (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018043 - TRẦN MINH MẪN (30/10/2018)
000.00.12.G17.12102018028 - NGUYỄN ĐỨC THẮNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018029 - CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018024 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BẾN DU THUYỀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018014 - NGUYỄN VĂN ĐOÀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018040 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018039 - LÊ THANH HẢI (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018029 - ĐỖ HỒ NAM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018080 - VŨ NGỌC TÂN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018074 - HOÀNG ĐỨC ANH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018073 - NGUYỄN NHƯ TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018072 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018069 - TRẦN ĐỨC THẠNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018070 - VŨ HƯƠNG TRANG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018068 - TRẦN VIỆT HÀ (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018067 - LƯƠNG QUANG VINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018066 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018065 - VŨ THÀNH THẮNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018062 - NGUYỄN THẠC TRUNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018063 - VŨ VĂN TĨNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018060 - PHẠM VĂN MẠNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018061 - NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018059 - NGUYỄN TRỌNG TRUNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018064 - ĐÀO SỸ LÂM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018058 - ĐỖ XUÂN MINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018057 - ĐẶNG QUỐC CƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018056 - CAO VĂN HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018055 - LÊ ANH TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018054 - NGUYỄN XUÂN HUY (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018053 - NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018052 - TRẦN VIỆT HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018051 - ĐÀO DUY TRƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018050 - HOÀNG VĂN SINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018049 - NGUYỄN MẠNH HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018048 - NGUYỄN MẠNH TƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018047 - TÔ VĂN NAM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018046 - PHẠM CHÍ THÀNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018045 - NGUYỄN QUỐC ĐẠI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018044 - NGUYỄN ĐÌNH LIÊN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018043 - HOÀNG TUÂN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018042 - ĐINH THẾ CƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018041 - NGUYỄN NGỌC TIẾN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018039 - DƯƠNG MẠNH HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018038 - NGHIÊM THỊ PHƯƠNG LAN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018037 - PHẠM HỮU HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018035 - VÕ TUẤN DŨNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018034 - BÙI XUÂN KHẢI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018033 - NGUYỄN VĂN LĨNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018031 - NGUYỄN QUỐC DŨNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018005 - LÊ ĐỨCTÚ (30/10/2018)
000.00.12.G17.22102018017 - NGUYỄN SỸ ĐOÀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018032 - TRẦN QUỐC THÁI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018031 - TRẦN THANH LIÊM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018030 - LÊ VŨ MINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018029 - NGUYỄN THẾ TRỌNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018028 - PHẠM NGỌC THẢO (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018027 - NGUYỄN ĐỨC AN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018011 - HUỲNH MINH CHÍ (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018010 - CHÂU VĂN LÀNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018009 - NGUYỄN THANH TÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018008 - TRẦN NGỌC ĐIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018004 - VÕ VĂN TIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018006 - HUỲNH DUY TRỌNG HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018003 - GRAHAM DONALD BECKETT (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018085 - NGUYỄN ANH DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018084 - NGUYỄN VĂN CHƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018079 - ĐỖ DŨNG HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018078 - DƯƠNG TẤN HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018074 - NGUYỄN VĂN THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018058 - PHẠM THANH HOÀI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018075 - HOÀNG HẢI HÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018071 - TÔ MINH TIẾN (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018001 - ĐINH VĂN TẢO (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018073 - PHẠM MINH ĐỨC (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018080 - LÊ ĐÌNH DỤ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018069 - PHẠM HỒNG THOAN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018068 - NGUYỄN VĂN ĐÔNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018067 - NGUYỄN XUÂN KHẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018064 - NGUYỄN NGỌC THẾ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018062 - TỐNG VĂN TIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018061 - LÊ NGUYỄN HỒNG CHÂN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018060 - NGUYỄN HỮU KHANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018059 - VĂN PHÚ THÁI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018057 - HOÀNG THỊ NGỌC ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018056 - NGUYỄN HOÀNG SINH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018055 - NGUYỄN TRẦN NGUYỄN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018053 - TRẦN VĂN NGHI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018051 - TẠ KIM THÚY AN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018041 - NGÔ THÀNH PHƯỚC (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018046 - LÊ VIẾT THÀNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018037 - PHAN HUY QUANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018040 - ĐỖ TẤT THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018036 - VŨ VĂN HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018035 - NGUYỄN XUÂN ĐẠI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018034 - NGUYỄN THỊ HOÀN (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018001 - TÔ CHÂU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018022 - ĐÀO VIỆT HÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018031 - PHẠM THỊ NGỌC UYÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018025 - TRỊNH MINH HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018032 - HỒ TỪ VŨ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018024 - NGUYỄN VIỆT ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018033 - CHU TRẦN ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018021 - NGUYỄN VIỆT HƯNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018023 - NGUYỄN THỊ THÙY (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018045 - BÙI VIỆT HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018020 - NGUYỄN THỊ THU NGA (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018019 - ĐỖ HÙNG SƠN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018018 - PHẠM SĨ NHƯ NHIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018017 - BÙI VĂN THỌ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018013 - ĐÀO VIẾT HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018024 - BÙI ĐỨC BÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018005 - NGUYỄN NGỌC ĐẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018092 - ĐẶNG THẾ HUY (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018090 - HOÀNG HẢI NAM (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018008 - LÊ XUÂN HỘI (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018087 - TRẦN ĐÌNH HÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018086 - NGUYỄN QUANG HUY (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018085 - VŨ NGỌC NHẤT (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018078 - HIOÀNG ANH TÚ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018070 - HOÀNG KHÁNH SINH (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018079 - TRƯƠNG TIẾN TÀI (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018081 - LÊ HUY CƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018061 - NGUYỄN PHÚC MỸ TÂN (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018047 - TRẦN ĐỨC GIANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018043 - LÊ XUÂN VŨ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018032 - TRỊNH THỊ MINH TUYỀN (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018026 - VƯƠNG ĐÀO QUANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018025 - NGUYỄN TRÚC NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018024 - TRẦN KHẮC HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018023 - HỒ MINH NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018022 - LÊ QUỐC THỚI (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018039 - ĐỖ PHƯƠNG TRÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018023 - NGUYỄN VĂN KHOA (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018022 - LƯƠNG CHUNG DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018013 - LÊ TUẤN ẠNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018010 - NGUYỄN XUÂN HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018008 - PHAN TIẾN HOẠT (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018007 - TRẦN THANH HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018006 - VÕ HỒNG CÔNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018001 - PHẠM HỮU HÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.010102018037 - PHÙNG THU HƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018021 - HỒ MINH TÂM (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018027 - ĐÀO THỊ KIM OANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018025 - LƯU ĐỨC DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018024 - NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018020 - TRẦN NHẬT KIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018019 - HOÀNG NGỌC TÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018013 - LÊ THANH BÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018006 - LÊ VŨ THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018053 - VƯƠNG TẤT ĐẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018036 - TRƯƠNG ANH TUẤN (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018030 - LÊ QUANG HƯNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018010 - KHUẤT ĐÌNH THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018002 - ĐỖ NGỌC HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018001 - LƯU QUÝ TRƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018033 - HÀ XUÂN CẢNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018032 - BÙI HUY THẢO (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018027 - VŨ THANH GIANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018026 - LÊ TƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018036 - LÊ MINH ĐỨC (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018037 - TRỊNH NGỌC CHÂU (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018029 - NGUYỄN TƯ BÌNH DƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018024 - LÊ VĂN NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018026 - NGUYỄN THỊ THANH MAI (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018022 - BÙI NGỌC HUỲNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018017 - NGUYỄN VĂN KHOA (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018016 - NGUYỄN NHƯ QUỲNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018015 - TRẦN TRUNG DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018014 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018012 - DƯ ĐÌNH TẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018011 - NGUYỄN THỊ LIỄU (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018005 - DOÃN VĨNH TRÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.22102018009 - TRẦN THỊ NGA,KEMF THEO 07 BỘ HỒ SƠ CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018004 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD - BAN QUẢN LÝ KHU NAM (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018003 - CÔNG TY CP XD TƯ VẤN THIẾT KẾ QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Á (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018002 - CÔNG TY CPXD THƯƠNG MẠI LADO (07/11/2018)
000.00.12.G17.19102018019 - NGUYỄN QUỐC TRUNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.18102018022 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIỂN XANH (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018026 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICON (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018025 - VŨ AN GIANG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018016 - HÀ VĂN DŨNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018014 - LÊ THỊ HUYÊN (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018010 - ĐOÀN THANH SANG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018001 - PHẠM XUÂN TRƯỜNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.16102018011 - ĐỒNG XUÂN NGỌC (07/11/2018)
000.00.12.G17.16102018012 - LÊ ANH TUẤN (07/11/2018)
000.00.12.G17.15102018014 - NGUYỄN TRUNG TUẤN (07/11/2018)
000.00.12.G17.25102018017 - ĐOÀN NAM THẮNG (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018031 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018030 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018021 - LÃ VĂN VẠN (09/11/2018)
000.00.12.G17.22102018012 - NGUYỄN VẮN BÍCH VÀ 06 BỘ HỒ SƠ CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018037 - LÊ ĐỨC HUY (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018035 - LÊ CÔNG MINH DUYỆT (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018028 - NGUYỄN HOÀI NAM (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018026 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018007 - PHAN ĐỨC HẠNH (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018002 - BÙI THẾ ANH (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018042 - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018030 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XD PHÚ XUÂN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018028 - DƯƠNG VĂN THẮNG (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018027 - MAI ĐỨC KIÊN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018012 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ B.R (09/11/2018)
000.00.12.G17.16102018035 - BÙI VĂN HẢI (09/11/2018)
000.00.12.G17.090102018020 - ĐỖ VĂN HÀ (09/11/2018)
000.00.05.G17.010102018019 - LƯƠNG CHUNG DŨNG (12/11/2018)
000.00.12.G17.26102018024 - TRẦN HOÀNG TÂM (15/11/2018)
000.00.12.G17.05112018047 - LÊ BÁ QUÝ (15/11/2018)
000.00.12.G17.05112018043 - NGUYỄN MẠNH TƯỞNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018037 - MAI THÀNH TRUNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018036 - NGUYỄN DUY KHANG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018019 - LƯƠNG VĂN TIẾN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018051 - TRẦN VĂN NHÂN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018033 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018021 - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018012 - CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG TRÌNH CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018019 - NGUYỄN HẠ HUY (15/11/2018)
000.00.12.G17.08112018111 - MAI THANH LÂN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018105 - NGUYỄN TẤN TỚI (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018098 - TRẦN THIỆN PHÚC (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018093 - NGUYỄN VĂN PHONG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018085 - TRẦN HIẾU NHƠN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018082 - TỐNG VIẾT HUY (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018077 - PHẠM TRẦN THÙY DUNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018075 - PHẠM TẤN HỒNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018074 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018073 - NGÔ NGỌC AN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018072 - LÊ XUÂN HƯƠNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018011 - NGUYỄN VIỆT HÀ (16/11/2018)
000.00.12.G17.06112018112 - TRẦN VĂN THÁI (16/11/2018)
000.00.12.G17.06112018098 - NGUYỄN NGỌC ĐÔNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018063 - NGUYỄN BÁ AN (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018060 - NGUYỄN MINH SỸ (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018057 - TRẦN THANH HẢI (16/11/2018)
000.00.12.G17.09112018032 - NGUYỄN ĐĂNG LỰC (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018116 - PHẠM LÊ XUÂN (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018109 - VÕ THẾ HÙNG (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018071 - VÕ VĂN HẢI (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018004 - NGUYỄN TRƯỜNG SINH (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018002 - NGUYỄN LÂM TÙNG (22/11/2018)
000.00.12.G17.12112018041 - BÙI VIỆT ĐỨC (28/11/2018)
000.00.12.G17.14112018014 - PHAN PHÚ HUYNH (28/11/2018)
000.00.12.G17.18112018046 - VŨ MINH TUẤN (07/12/2018)
000.00.12.G17.01112018018 - TRƯƠNG HOÀNG VIỆT (10/12/2018)
000.00.12.G17.05112018064 - VŨ CÔNG ĐOÀN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018020 - CAO THỊ ĐAN TRINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018036 - BÙI ĐÌNH NHUẬN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018030 - TRẦN TUẤN NGHĨA (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018021 - PHÙNG CHÍ ĐỊNH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018031 - PHAN LONG (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018034 - HỒ XUÂN HẢI (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018028 - NGUYỄN VĂN HÒA (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018032 - PHẠM VĂN HUY (10/12/2018)
000.00.12.G17.01112018011 - NGUYỄN QUANG MINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018044 - TRƯƠNG THÀNH TÂM (10/12/2018)
000.00.12.G17.01112018009 - NGUYỄN HỮU HOÀI BẢO (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018042 - TẠ HUY HOÀNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018041 - NGUYỄN TRẦN QUỲNH (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018039 - PHẠM MINH HÙNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018043 - NGUYỄN VĂN BAN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018039 - TRẦN HUY TOÀN (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018004 - NGUYỄN VĂN CHIẾN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018033 - HOÀNG BÁ KHANG (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018029 - NGUYỄN HOÀNG LINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018026 - LẠI TẤN PHÁT (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018027 - NGUYỄN HOÀNG TUẤN NHÃ (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018018 - CHU VIỆT HÂN (10/12/2018)
000.00.12.G17.30102018042 - TRẦN ÁNH DƯƠNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.30102018040 - LÊ NAM THẮNG (11/12/2018)
000.00.12.G17.31102018002 - NGUYỄN DUY VŨ (11/12/2018)
000.00.12.G17.30102018043 - NGÔ VIỆT CƯỜNG (11/12/2018)
000.00.12.G17.07112018038 - NGUYỄN DANH DŨNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.07112018017 - TRẦN QUỐC ÁNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.07112018016 - NGUYỄN QÚY HOÀI (13/12/2018)
000.00.12.G17.01112018012 - NGUYỄN MINH CƯỜNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.01112018010 - PHAN TRẦN PHÚ KHÁNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.010112018005 - VŨ TIẾN CÔNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018011 - NGUYỄN VĂN VỊNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018009 - TRẦN QUANG NGHĨA (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018006 - LÊ THANH NGHỆ (13/12/2018)
000.00.12.G17.28112018426 - NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ (19/12/2018)
000.00.12.G17.06122018178 - NGUYỄN TRỌNG TÚ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018190 - NGUYỄN CÔNG KHÔI HƯNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018169 - LÊ ANH TUẤN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018168 - NGUYỄN MINH MẪN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018175 - TRẦN HOÀI SƠN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018173 - HOÀNG HẢI HÀ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018164 - TÔ NGỌC QUỐC (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018165 - PHÙNG THÁI HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018189 - NGUYỄN THÔI VĨ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018195 - VŨ THÀNH NAM (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018186 - NGUYỄN VÕ BÍCH DUNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018159 - HOÀNG VĂN CƯỜNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018187 - HUỲNH KIM BÌNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018180 - NGUYỄN DOÃN TĨNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018151 - MASHIKO TAKUYA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018150 - NGUYỄN VĂN HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018153 - NGUYỄN THÀNH LONG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018163 - ĐẶNG BÁ ĐÔNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018174 - TRẦN QUỐC SỸ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018146 - TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018167 - NGUYỄN NGỌC LÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018194 - PHẠM VĂN VIỆT (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018192 - NGUYỄN NGỌC MỸ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018170 - NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018179 - NGUYỄN TUẤN DŨNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018193 - NGUYỄN VĂN LONG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018185 - NGUYỄN BẢO KHÁNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018191 - NGUYỄN VĂN DŨNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018188 - TRẦN HÀ MINH TÙNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018182 - LÊ THANH TUẤN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018184 - HUỲNH HỮU THỌ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018171 - ĐẶNG MINH HẢI (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018177 - NGUYỄN VĂN SỬU (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018183 - LÊ CHÍ HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018181 - LỮ THI TOÀN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018155 - NGUYỄN HỮU MINH THIỆN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018148 - LÊ XUÂN CHINH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018172 - VÕ VĂN BÌNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018166 - PHẠM THÚC HÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018162 - NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018154 - TRẦN ĐẠI NGHĨA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018152 - TRẦN VĂN HẬU (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018147 - NGUYỄN TẤN TÀI (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018145 - PHẠM DUY ANH (20/12/2018)
000.00.12.G17.20122018030 - LÊ VĂN PHÚ (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018029 - NGUYỄN ĐÀO QUỐC VIỆT (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018028 - NGUYỄN PHI DŨNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018026 - TRẦN VŨ GIÁP (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018025 - VÕ THANH TÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018024 - BÙI ĐÌNH TRUNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018023 - NGUYỄN VĂN NINH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018022 - NGUYỄN VĂN THẬT (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018021 - NGUYỄN VĂN HÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018020 - NGUYỄN VĂN QUỐC (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018019 - LƯƠNG VI LANG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018018 - NGUYỄN HỮU CẦU (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018017 - NGUYỄN THỊ TÂM (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018015 - HOÀNG ĐÌNH LỢI (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018009 - BÙI THỊ THU (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018008 - NGUYỄN VĂN BẮC (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018007 - NGUYỄN QUÍ NGUYÊN (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018005 - NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018004 - CHÂU TẤN HƯNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018003 - ĐỖ QUANG KHANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018002 - PHAN VĂN THÀNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018001 - BÙI VĂN NGUYÊN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018033 - THÁI HÒA (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018032 - TRƯƠNG VĂN VINH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018031 - DƯƠNG QUỐC TRÌNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018030 - PHẠM VĂN THỦY (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018029 - ĐÌNH HẢI (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018028 - LÊ PHƯỚC KHÔI (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018027 - TRẦN VĂN DU (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018026 - NGUYỄN HẢI PHONG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018024 - ĐINH THẾ DŨNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018023 - NGUYỄN QUANG HÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018018 - NGUYỄN HẢI ANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018017 - NGUYỄN THỊ THANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018012 - ĐOÀN THANH TRÚC (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018011 - HOÀNG NGỌC SƠN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018006 - NGÔ QUÝ ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018005 - LÊ DUY LUẬN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018003 - NGUYỄN THÀNH NAM (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018002 - MAI VĂN HẠNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018063 - PHAN THANH LÂM (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018062 - TRẦN ĐĂNG KHOA (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018061 - LÊ VĂN CƯỜNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018060 - NGÔ VĂN THIỆN (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018058 - PHẠM VĂN ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018057 - PHẠM VĂN HOAN (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018056 - HOÀNG HỮU HIẾU (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018042 - PHẠM BẢO NGỌC (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018041 - ĐỖ NGUYÊN ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.08112018037 - TRƯƠNG VĂN CHUNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018072 - NGUYỄN QUANG THANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018068 - VÔ LƯỢNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018067 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.18112018084 - TRẦN QUANG NAM (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018087 - LÊ VĂN LƯƠNG HỒ (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018040 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018064 - NGUYỄN LƯU ĐÔN (07/01/2019)
000.00.12.G17.25102018014 - ĐINH THANH TÂM (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018060 - LÊ TRUNG SƠN (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018033 - ĐẶNG QUỐC KHÁNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018052 - CHÂU VĂN NGỌC (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018134 - LÊ VĂN NGUYÊN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018049 - VÕ MINH XUÂN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018048 - NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ (07/01/2019)
000.00.12.G17.14112018024 - NGUYỄN DƯƠNG BẰNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018038 - NGUYỄN MINH CHÂU KHANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018039 - TRẦN ĐÌNH ẤU (07/01/2019)
000.00.12.G17.12112018071 - VŨ THANH BÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.14112018028 - LÊ VIỆT PHONG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018048 - LÊ HỮU TÂM (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018044 - TRẦN TUẤN KHANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018041 - NGUYỄN TRUNG CẦN (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018042 - TRƯƠNG VĂN SƠN (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018046 - PHAN QUANG HƯNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018047 - VÕ QUANG TIÊN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018002 - NGUYỄN MINH TƯỞNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018040 - TRƯƠNG AN PHONG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018043 - TRẦN THANH HOÀNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018046 - CAO NGỌC TÂN (07/01/2019)
000.00.12.G17.28112018447 - TẠ DUYÊN TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018116 - TRẦN NGUYÊN KHÔI (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018114 - PHẠM HOÀNG DUY HIỂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018031 - LÊ LỘC THÁI BÌNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018017 - VŨ ĐÌNH SẢN (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018016 - LÊ MINH THẮNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018008 - NGUYỄN THẾ VỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018133 - LÊ VĂN TUẤT (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018139 - LÊ TẤN SỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018075 - NGUYỄN THỊ DIỆU ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018005 - NGUYỄN TRỌNG HÒA (08/01/2019)
000.00.12.G17.28112018470 - TRƯƠNG THIỆN VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018031 - HỒ ĐÌNH LẠC (08/01/2019)
000.00.12.G17.18102018006 - HOÀNG KIM ĐÍNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018083 - TRẦN MINH HOÀNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018085 - VÕ KIÊN CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018087 - VŨ HUYỀN NGA (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018082 - VÕ NGỌC QUÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018008 - NGUYỄN VĂN NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018021 - NGUYỄN VĂN MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018020 - LÊ HOÀNG SANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018019 - TRẦN XUÂN THỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018026 - VÕ ANH TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018017 - HỒ VĂN MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018064 - NGUYỄN HỒNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018015 - BÙI VĂN DŨNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018018 - LÂM THÀNH NHẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018006 - PHAN THÀNH KẾT (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018050 - TRƯƠNG HOÀNG VIỆT (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018030 - NGUYỄN QUỐC TIẾN (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018032 - LÊ QUANG TẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018016 - TRỊNH MINH SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018028 - LÊ ĐÌNH VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018056 - ĐÀM KIẾN THỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018135 - LẠI TIẾN ĐỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018089 - THÁI ANH VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.14112018029 - BÙI PHÚC ĐỦ (08/01/2019)
000.00.12.G17.14112018020 - NGUYỄN HẢI SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018011 - LÊ CÔNG MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018021 - NGUYỄN NGỌC DANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018027 - ĐỖ HỮU THỨC (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018004 - TIÊU NGỌC TRUNG HƯNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018017 - QUẢN MẠNH CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018001 - TRẦN QUỐC DINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018057 - HUỲNH BẢO BÌNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018008 - NGUYỄN HỒNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018065 - NGUYỄN HỒNG QUANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018054 - BÙI XUÂN TÚ (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018043 - ĐÀO QUANG MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018040 - TRẦN NGỌC HINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018038 - TRẦN ĐĂNG THÁI (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018028 - PHẠM HỒNG KHÁNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018027 - NGUYỄN HỮU THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018053 - PHẠM THANH TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018007 - TRẦN THANH HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018016 - NGUYỄN VĂN SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018015 - HỒ AN NHIÊN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018014 - PHẠM TRƯỜNG GIANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018013 - TRẦN THANH TÂM (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018011 - VŨ THỊ THU HUYỀN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018001 - NGUYỄN NGỌC THUẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018002 - VŨ ĐỨC TUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018083 - VÕ NGỌC SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018021 - TRẦN THANH THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018070 - ĐINH VĂN THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018067 - ĐỖ KHÁNH HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018063 - NGÔ TIẾN NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018068 - TRƯƠNG HOÀNG TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018058 - VÕ TUẤN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018064 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018071 - NINH VĂN TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018052 - NGUYỄN THỊ HUỆ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018048 - HỒ HẢI HOÀNG LONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018036 - PHẠM ĐỨC THỌ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018035 - TỐNG HẢI NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018045 - PHẠM THỊ VÂN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018116 - HỒ HẢI VIỆT (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018045 - PHÙ VĂN TRÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018055 - NGUYỄN HUY VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018113 - HỒ VĂN MĂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018112 - TRẦN ĐỨC ĐƯỢC (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018109 - PHẠM VĂN NGHIỆP (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018108 - NGUYỄN VĂN LÀNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018107 - PHẠM TIẾN ĐĂNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018106 - VŨ PHƯƠNG TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018104 - ĐINH HOÀNG TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018103 - TĂNG QUỐC CHÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018102 - VÕ VĂN VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018101 - NGUYỄN ĐỨC MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018100 - LƯU VĂN BA (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018099 - TRẦN NGUYỄN ĐỨC HUY (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018096 - TRẦN HOÀNG NHẤT LINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018094 - NGUYỄN TIẾN TOÀN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018076 - TĂNG XUÂN THỨC (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018065 - DƯƠNG QUỐC THIỆN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018064 - HUỲNH VĂN NINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018063 - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018061 - HỒ THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018060 - LƯU NHƯ TUYỂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018059 - NGUYỄN XUÂN THỦY (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018051 - NGUYỄN THÀNH QUẤT (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018024 - PHAN THỊ KIM PHƯỢNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018114 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG XUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018010 - NGUYỄN TUẤN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018139 - ĐẶNG THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018138 - ĐINH TRỌNG CỦA (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018048 - HOÀNG THỊ PHƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018136 - TRẦN HỮU KHÁI (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018069 - BÙI XUÂN TRỌNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018068 - ĐINH HÙNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018017 - TRẦN ĐỨC SANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018037 - BÙI CÔNG CHÍNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018033 - TRẦN ĐỨC TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018030 - LÊ TRUNG THÀNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018115 - NGUYỄN QUANG PHÚ SỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018020 - TÔN NỮ THỊ LIÊN (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018137 - NGUYỄN TIẾT CƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018066 - HỒ VĂN HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018064 - LÊ BÁ VINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018062 - LÊ MINH TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018060 - LÊ PHƯƠNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018059 - NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018057 - NGUYỄN MINH QUANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018056 - NGUYỄN TRUNG HIẾU (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018053 - TRẦN MINH TRÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018050 - VÕ HẢI MINH LUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.05112018003 - LÊ PHỤNG TẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.30102018022 - NGUYỄN VĂN TUYẾN (08/01/2019)
000.00.12.G17.30102018021 - MẠC VĂN VẠN, DƯ XUÂN QUANG, NGUYỄN THANH PHƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018031 - HỒ ĐĂNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018023 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018009 - NGUYỄN MẠNH CHÍNH VÀ 05 CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (08/01/2019)
000.00.12.G17.24102018014 - ĐOÀN VĂN NGHĨA (08/01/2019)
000.00.12.G17.22102018041 - TRẦN DƯƠNG THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18102018049 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE) (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018106 - HOÀNG CÔNG THUẬN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018151 - NGUYỄN ĐÌNH LẬP (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018150 - TRẦN ANH MINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018149 - NGUYỄN MẠNH TRUNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018107 - NGUYỄN QUỐC VƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018105 - ĐỖ VĂN GIÁC (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018104 - HUỲNH NHẬT TÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018102 - NGUYỄN NGỌC CHINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018100 - PHẠM VIỆT HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018099 - HÀ HỮU CẢNH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018098 - VŨ VĂN CHIÊU (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018096 - CAO ANH PHƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018094 - NGUYỄN PHI HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018093 - THÁI VĂN LONG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018091 - VƯƠNG QUỐC TUY (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018089 - LÃ VĂN TIẾN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018088 - PHẠM GANG THÉP (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018087 - PHẠM XUÂN TRƯỜNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018086 - NGUYỄN PHI HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018083 - ĐỖ VĂN ĐẠT (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018082 - NGUYỄN DUY THẮNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018081 - PHẠM THÀNH ĐẠO (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018079 - NGUYỄN VĂN VŨ (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018078 - PHẠM QUANG ĐĂNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018065 - LÊ VIỆT HÀ (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018060 - NGUYỄN QUỐC THÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018041 - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018027 - LÊ VĂN NAM (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018015 - NGUYỄN THANH HÀ (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018001 - LÊ CỘNG HÒA (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018079 - LÊ ANH TUẤN (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018076 - HOÀNG VĂN HẢI (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018072 - NGUYỄN TIẾN DỰ (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018071 - LÊ THẾ LUÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018046 - TRẦN NGỌC KHANH (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018124 - NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018123 - LÊ VI VU (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018113 - ĐÀO NGỌC HUY (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018108 - TRƯƠNG ANH TUẤN (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018105 - TRẦN VĂN LƯỢNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018005 - TRẦN HOÀNG VIỆT (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018034 - VŨ XUÂN TÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018033 - NGUYỄN KIÊN (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018006 - VŨ VĂN NGHĨA (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018004 - TRẦN NGỌC NHÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.13112018064 - NGUYỄN XUÂN HỮU (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018097 - NGUYỄN TẤT THẮNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018369 - NGUYỄN VĂN THUẬN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018109 - BÙI HỮU THỌ (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018357 - NGUYỄN TIẾN VINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018343 - NGÔ VĂN NAM (09/01/2019)
000.00.12.G17.13112018066 - ĐỖ TUẤN DƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.02112018017 - BÙI DUY NHO (09/01/2019)
000.00.12.G17.30112018049 - NGUYỄN TRẦN LINH (10/01/2019)
000.00.12.G17.30112018047 - TRỊNH XUÂN LÂM (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018452 - LÊ THỊ HOÀNG DIỆU (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018451 - LÊ THANH HÒA (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018449 - VŨ TUẤN TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018445 - PHAN MINH TIẾN (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018013 - VŨ HỒNG TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018012 - TRƯƠNG VIỆT ANH (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018004 - BÙI QUỐC TUÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018003 - TẠ VĂN HÙNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018363 - ĐỖ ĐÌNH TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018361 - NGÔ VĂN TÚC (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018340 - LÃ PHÚC NGUYÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018295 - VŨ HOÀNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018282 - TRÂN DANH MẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018281 - TRẦN TRUNG DŨNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018336 - VƯƠNG VĂN DƯỠNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018280 - DƯ MẠNH ĐƯỢC (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018279 - PHẠM TUẤN VIỆT (10/01/2019)
000.00.12.G17.26112018222 - LƯƠNG TIẾN SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018133 - TRẦN ĐỨC THUẬN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018131 - TRẦN QUANG QUYẾT (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018007 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018128 - TẠ XUÂN CƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018127 - NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018126 - VŨ HUỲNH THIÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018124 - BÙI CHÍ GIANG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018123 - LÊ ANH ĐỨC (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018119 - NGÔ VĂN MẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018134 - LÊ ĐỨC HUY (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018107 - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018100 - PHẠM ANH SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018165 - ĐINH VĂN PHÚ (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018039 - TRƯƠNG THANH MINH (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018026 - TRẦN TUẤN TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018085 - NGUYỄN BÁ AN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018083 - TRẦN THANH HẢI (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018081 - VŨ CÔNG ĐOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018063 - BÙI TÁ VIỆT CHÍNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018062 - PHẠM HOÀI HÒA (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018059 - PHAN HỮU HUY (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018058 - HỒ QUỐC TRƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018020 - NGUYỄN KHẮC CÔNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018016 - HỒ VĂN HOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018014 - NGUYỄN ANH SÁNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018013 - PHAN ĐỨC PHÚC (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018012 - NGUYỄN HỮU ĐỨC (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018011 - TRƯƠNG PHAN CHUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018006 - VŨ NGỌC HOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018005 - HOÀNG PHÚ HẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018004 - LÊ HUY BÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018003 - NGUYỄN VĂN THỎA (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018111 - MAI PHƯƠNG NAM (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018019 - LÊ TRỌNG VÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018018 - TRẦN NGỌC DŨNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018006 - PHẠM THÀNH ĐÔNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018082 - NGUYỄN QUANG TUÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018006 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018005 - MAI VĂN SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018125 - ĐỖ HOÀNG ANH (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018122 - TRẦN CẨM SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018091 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018021 - NGUYỄN ĐỨC HẬU (10/01/2019)
000.00.12.G17.29112018017 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (14/01/2019)
000.00.12.G17.27122018023 - CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM (17/01/2019)
000.00.12.G17.24122018061 - CÔNG TY CP HIM LAM THỦ ĐÔ (17/01/2019)
000.00.12.G17.18122018064 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI (17/01/2019)
000.00.12.G17.17122018015 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC (17/01/2019)
000.00.12.G17.13122018023 - CÔNG TY TNHH KRAFT OF ASIA PAPERBOARD & PACKGING (17/01/2019)
000.00.12.G17.07122018018 - CÔNG TY CP IVC (17/01/2019)
000.00.12.G17.07122018001 - CÔNG TY TNHH Ô TÔ DŨNG TIẾN (17/01/2019)
000.00.12.G17.26112018201 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.23112018044 - BAN QLDA ĐẦU TƯ XD NGÀNH BHXH (17/01/2019)
000.00.12.G17.23112018020 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHUỆ GIANG (17/01/2019)
000.00.12.G17.21112018143 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 578 (17/01/2019)
000.00.12.G17.08112018070 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH XUÂN BẮC (17/01/2019)
000.00.12.G17.06112018001 - VĂN PHÒNG BỘ THOIONG TIN TRUYỀN THÔNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.05112018066 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (17/01/2019)
000.00.12.G17.30102018050 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018074 - VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018056 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY VĂN PHÒNG KYOCERA VIỆT NAM, (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018050 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KONTUM (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018049 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM (17/01/2019)
000.00.12.G17.22102018035 - BHXH TỈNH ĐAK LAK (17/01/2019)
000.00.12.G17.22102018013 - BHXH TỈNH SÓC TRĂNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.12102018003 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI (17/01/2019)
000.00.12.G17.11102018063 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN (17/01/2019)
000.00.12.G17.11102018025 - CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER (17/01/2019)
000.00.12.G17.090102018034 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN TẠI BẮC NINH (17/01/2019)
000.00.12.G17.20122018044 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XẤY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN PHƯƠNG BÁC (18/01/2019)
000.00.12.G17.20122018006 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SUNTECH VIỆT NAM (18/01/2019)
000.00.12.G17.19122018008 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒNG LÂM (18/01/2019)
000.00.12.G17.17122018017 - CÔNG TY TNHH LKP VIỆT NAM (18/01/2019)
000.00.12.G17.17122018014 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG - CHI NHÀNH ĐÀ NẴNG (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018048 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018038 - CÔNG TY TNHH QUỐC LINH NT (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018154 - CÔNG TY CỔ PHẤN TẤN PHÁT (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018143 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁCH KHOA (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018089 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM LỘC TIẾN (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018084 - CÔNG TY TNHH ĐỊA KỸ THUẬT VÀ TƯ VẤN XD YÊN NINH (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018079 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018063 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XD QUANG ĐẠI VIỆT (18/01/2019)
000.00.12.G17.10122018076 - CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT DỊCH VỤ C VÀ Y (18/01/2019)
000.00.12.G17.10102018091 - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018131 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ALASKA (18/01/2019)
000.00.12.G17.27112018380 - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THẠCH BÀN LAKESIDE (18/01/2019)
000.00.12.G17.24122018039 - CÔNG TY TNHH NHẬT HẠ (18/01/2019)
000.00.12.G17.19122018021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH CÔNG (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018023 - CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH 399 (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018020 - CÔNG TY CP ĐT VÀ XD VNECO 9 (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018004 - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018024 - CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018134 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018083 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 568 (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018073 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN (18/01/2019)
000.00.12.G17.06122018024 - CÔNG TY TNHH NGỌC DÂN (18/01/2019)
000.00.12.G17.05122018032 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XD USCO - XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG (18/01/2019)
000.00.13.G17.11122018057 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦU GIẤY (22/01/2019)
000.00.12.G17-190114-0098 - CÔNG TY HỮU HẠN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HẮC LONG GIANG - TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TRUNG QUÓC (31/01/2019)
000.00.12.G17.27122018012 - CÔNG TY CP A VÀ B SÀI GÒN NHA TRANG (31/01/2019)
000.00.12.G17.10122018007 - CÔNG TY TNHH XD TM THUẬN THÀNH PHÁT (31/01/2019)
000.00.12.G17.05122018101 - CÔNG TY TNHH THIÊN HƯƠNG (31/01/2019)
000.00.12.G17.04122018012 - SỞ XÂY DỰNG YÊN BÁI (31/01/2019)
000.00.12.G17.03122018040 - CÔNG TY TNHH BTMJR INVESTMENT (31/01/2019)
000.00.12.G17.20112018090 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (31/01/2019)
000.00.12.G17.14112018007 - TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP (31/01/2019)
000.00.12.G17.09112018038 - CÔNG TY CỔ PHẦN AN GIA PHÚ THỊNH (31/01/2019)
000.00.12.G17.09112018027 - CÔNG TY TNHH BATI HỒ CHÍ MINH (31/01/2019)
000.00.12.G17.23102018011 - HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN VIỆT NHẬT (31/01/2019)
000.00.13.G17.10122018008 - CÔNG TY TNHH SỢI HẠ LONG (01/02/2019)
000.00.13.G17.21122018001 - CÔNG TY CP TM DV XD KDN VẠN THÁI (01/02/2019)
000.00.13.G17.28122018023 - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÚC PHÚC YÊN (14/02/2019)
000.00.13.G17.10122018035 - VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.13122018019 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.14122018032 - CÔNG TY TNHH LOGISVALLEY VINA (14/02/2019)
000.00.13.G17.17122018020 - CÔNG TY TNHH ASCENDAS SAIGON BUND (14/02/2019)
000.00.13.G17.03012019002 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ (14/02/2019)
000.00.13.G17.12112018035 - CÔNG TY CP ĐTXD PHÚ SƠN THUẬN (14/02/2019)
000.00.13.G17.03012019032 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.10122018046 - CÔNG TY CP HÀ ĐÔ - 756 SÀI GÒN (14/02/2019)
000.00.13.G17.05012019065 - CÔNG TY CP BĐS DẦU KHÍ VIỆT NAM - SSG (14/02/2019)
000.00.13.G17-190107-0016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM (14/02/2019)
000.00.13.G17-190108-0001 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC - VIỆT HÂN (14/02/2019)
000.00.13.G17.08112018017 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (14/02/2019)
000.00.13.G17.24122018029 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI (20/02/2019)
000.00.13.G17.26112018231 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THANH HÓA (20/02/2019)
000.00.12.G17-190128-0155 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN (22/02/2019)
000.00.12.G17.29112018068 - CÔNG TY TNHH LAN ANH (22/02/2019)
000.00.12.G17-190109-0018 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17-190108-0073 - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0056 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0014 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T & T (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0002 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẤT PHƯƠNG NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.27122018031 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHÁNH HÒA (22/02/2019)
000.00.12.G17.07122018104 - NHÀ KHÁCH DÂN TỘC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN HỢP THÁNH (22/02/2019)
000.00.12.G17.05122018050 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FIRST SOLAR VIỆT NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.29112018067 - CÔNG TY TNHH LAN ANH (22/02/2019)
000.00.12.G17.30102018012 - BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CHUYÊN NGÀNH (22/02/2019)
000.00.12.G17.25102018004 - CÔNG TY TNHH FRUIT OF THE LOOM VIỆT NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.11102018027 - CÔNG TY CP FOODINCO QUY NHƠN (22/02/2019)
000.00.12.G17.040102018039 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐIỆN BIÊN (22/02/2019)
000.00.12.G17.13122018046 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS ĐÔNG ĐÔ - BQP (22/02/2019)
000.00.12.G17-190116-0001 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIENR NHÀ SHOMES (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0055 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17.14122018011 - CÔNG TY TNHH VOGUE RESORT (22/02/2019)
000.00.12.G17.21122018069 - CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT (27/02/2019)
000.00.12.G17-190117-0012 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY VĂN PHÒNG KYOCERA (27/02/2019)
000.00.12.G17.19122018007 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT (27/02/2019)
000.00.12.G17.27112018324 - CÔNG TY TNHH CARAVA RESORT (28/02/2019)
000.00.12.G17.11122018072 - CÔNG TY TNHH XD-DV-TM ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TƯỜNG PHONG (28/02/2019)
000.00.12.G17-190124-0013 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO (28/02/2019)
000.00.05.G17.20112018033 - CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ THĂNG LONG (01/03/2019)
000.00.05.G17.26112018237 - CTY TNHH KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VẠN TÍN (01/03/2019)
000.00.12.G17.26122018387 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN THIẾT KẾ MINH HÀ (05/03/2019)
000.00.12.G17.05012019063 - CÔNG TY CP TVTK XÂY DỰNG D.C.C.I (05/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0004 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA (05/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0006 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ P.H (05/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0135 - CÔNG TY CP KHAI THÁC XÂY DỰNG VẬN TẢI PHƯƠNG NAM (05/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0078 - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (05/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0031 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHUẬN PHÁT (05/03/2019)
000.00.05.G17.10102018010 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0053 - TRẦN NAM TRUNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0020 - HOÀNG THẾ VINH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0004 - NGUYỄN THANH GIANG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0009 - PHẠM VĂN LUẬN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0004 - PHẠM HỒNG TUYẾN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0003 - LÊ KHẮC HẠNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0093 - LÊ VIẾT THÀNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0080 - NGUYỄN THỊ HẰNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0077 - ĐÀO XUÂN HUY (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0075 - ĐỒNG HẠNH HOA (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0074 - TRẦN THỊ LAN HƯƠNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0073 - NGUYỄN XUÂN KIÊN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0054 - TẠ TÒNG ĐÔNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0053 - NGUYỄN VIẾT TÍNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0051 - NGUYỄN HUY HUYỀN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0043 - VŨ ĐỨC THANH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0041 - TRẦN VĂN THI (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0039 - NGUYỄN HỮU NGHĨA (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0038 - PHAN QUANG AN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0059 - NGUYỄN VĂN HƯNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0058 - NGUYỄN THIÊN HIẾU (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0055 - HỒ TRUNG THẢN (11/03/2019)
000.00.13.G17.30102018004 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN (11/03/2019)
000.00.13.G17-190218-0001 - LIÊN DANH VIETINBANK COSECO - COFICO - THUẬN VIỆT - TRƯỜNG SƠN (11/03/2019)
000.00.13.G17.10122018085 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH (11/03/2019)
000.00.13.G17.25122018003 - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THẾ GIỚI DI ĐỘNG (11/03/2019)
000.00.13.G17.28122018024 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PTĐT SƠN AN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0009 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂN Á ĐÔNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0041 - CÔNG TY CP VINPEARL (12/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0033 - CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HIGHEND (12/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0003 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ PHONG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0011 - TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0085 - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN IN CO (12/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0081 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG CƯỜNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0054 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0020 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC (12/03/2019)
000.00.12.G17.28122018021 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MESCO (12/03/2019)
000.00.12.G17.10122018040 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP CK (12/03/2019)
000.00.13.G17.24102018003 - BAN QLDA Y TẾ TRỌNG DIỂM - KHU KHÁM CHỮA BỆNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN BẠCH MAI (13/03/2019)
000.00.13.G17-190124-0029 - CÔNG TY CP-PT ĐÔ THỊ TỪ LIÊM (13/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0041 - CÔNG TY CP KIẾN TRÚC KỸ THUẬT -XÂY DỰNG SÀI GÒN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0067 - CÔNG TY CP LONG VIỆT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0088 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0019 - CÔNG TY CP ĐTXD ĐỊNH TÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0011 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ ĐO ĐẠC ÁNH XẠ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0012 - CÔNG TY CỔ PHẦN 519 (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0017 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI HÀ TÂY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0008 - CÔNG TY CP 3D SPACE (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0001 - CÔNG TY TNHH ĐỘ NAM TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0006 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG PHÁT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0023 - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0002 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0091 - CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP VIỆT TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0156 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0160 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1 (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0088 - CÔNG TY TNHH MACE VIỆT NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0106 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC GOOME (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0034 - NGUYỄN MẠNH HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0033 - BÙI HOÀI NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0022 - TRẦN CÔNG VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0015 - ĐẶNG DƯƠNG ĐOÀN GIANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0013 - MAI PHƯƠNG NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0003 - HỒ TRẦN TRÚC LÂM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0002 - TRẦN DUY LONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0058 - PHAN TUẤN DUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0057 - HUỲNH THANH SANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0056 - ĐOÀN VŨ VI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0055 - CAO THANH SƠN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0054 - TRỊNH XUÂN CHINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0039 - NGUYỄN VĂN HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0037 - NGUYỄN KHẮC TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0036 - TRƯƠNG NGỌC THANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0027 - PHẠM DUY LỊCH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0022 - ĐINH VĂN LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0021 - BÙI QUYẾT CHIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0020 - NGUYỄN SƠN TRÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0019 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190214-0026 - ĐỖ DŨNG HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0019 - ĐẬU THANH QUYÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0003 - NGUYỄN TẤN KHOA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0002 - NGUYỄN VĂN LỢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0031 - VÕ NGỌC VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0028 - ĐẬU THỊ HOÀI NGA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0027 - VŨ THỊ PHƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0025 - ĐÀO NGỌC TRƯỞNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0016 - ĐẶNG THẾ HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0009 - NGUYỄN QUANG NINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0007 - HUỲNH VĂN NINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0005 - NGUYỄN NGUYÊN ANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0004 - PHẠM THỊ HỒNG VÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0003 - TRẦN THANH THẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0002 - TRẦN DUY HUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0001 - LÊ MẠNH PHƯỚC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0025 - ĐẶNG LƯU VIỆT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0024 - HÀ THỊ TỐT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0023 - NGÔ THỊ HUYỀN TRANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0022 - HOÀNG VIỆT PHÚ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0020 - TÔN THẤT KHA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0018 - LÊ ANH ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0009 - TRẦN TUẤN HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0008 - NGUYỄN TUẤN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0005 - NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0143 - NGUYỄN VĂN ÚT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0141 - NGÔ HỮU TRƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0140 - NGUYỄN THỊ HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0139 - CHU TRẦN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0136 - NGUYỄN VIẾT HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0135 - LÊ QUANG HỢP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0133 - TRẦN VĂN TỴ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0132 - NGUYỄN QUANG TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0129 - NGUYỄN XUÂN THIỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0128 - TRẦN VĂN THẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0124 - LÊ VŨ HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0113 - NGUYỄN VŨ HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0111 - TRẦN DUY QUANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0110 - ĐỖ TRẦN MỸ THÚY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0099 - TRẦN TUẤN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0076 - VƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0075 - THÁI HÒA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0074 - TRẦN ĐẮC LỘC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0166 - VŨ ĐỨC TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0165 - VŨ NGỌC HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0164 - HOÀNG PHÚ HẠNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0163 - LÊ HUY BÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0162 - NGUYỄN VĂN THỎA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0153 - NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0140 - TRƯƠNG VĂN TÀI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0137 - VŨ TRẦN KIÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0136 - NGUYỄN VIỆT ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0134 - NGUYỄN VĂN Y (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0128 - LƯƠNG HỮU NHÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0119 - NGUYỄN ĐĂNG KHOIA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0107 - BÙI MẠNH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0096 - HOÀNG VĂN HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0093 - TRỊNH VĂN HỘI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0078 - NGUYỄN NGHĨA HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0092 - VŨ VĂN PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0038 - TRẦM CHÍ THIỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0034 - PHAN TUẤN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0032 - LÊ QUANG HUỆ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0031 - HUỲNH THANH HOÀNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0025 - HOÀNG TUẤN MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0019 - NGUYỄN KHẮC LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0018 - DƯƠNG ĐÌNH HUỆ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0015 - TRẦN VĂN TRANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0005 - ĐẶNG VĂN TOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0022 - TRẦN TRUNG THÀNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0021 - THÂN VĂN CHÍNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0020 - NGUYỄN TIẾN THUẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0019 - BÙI VIỆT ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0016 - PHẠM ĐẠI LƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0014 - NINH VĂN TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0002 - NGUYỄN QUANG MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0001 - NGUYỄN MINH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0048 - TRỊNH ĐÌNH PHONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0047 - NGUYỄN LÊ THUẦN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0045 - LÊ DŨNG SANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0044 - TRẦN DƯƠNG THANH PHONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0039 - ĐỖ TẤN THUẬN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0038 - QUÁCH HUY HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0037 - LÊ NGỌC QUỲNH ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0036 - TRẦN BỬU LONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0032 - NGUYỄN MẠNH HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0031 - NGÔ VĂN MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0030 - NGUYỄN HỮU THUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0029 - NGUYỄN TUẤN BÌNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0027 - LÊ THANH TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0026 - HOÀNG VĂN QUYNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0015 - LÊ MẠNH TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0014 - NGUYỄN HỮU TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0011 - LÊ VĂN HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0008 - HỒ ĐỨC TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0007 - KHUẤT ĐÌNH THẮNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0005 - BÙI MINH PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0041 - NGUYỄN MẠNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0040 - VŨ XUÂN VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0039 - TRẦN MINH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0026 - ĐẶNG TIẾN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0024 - ĐINH VĂN HÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0014 - BÙI MINH TÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0009 - ĐẶNG THỊ HẰNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0006 - NGUYỄN HOÀNG ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0004 - LÊ THANH HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190118-0034 - PHẠM HỒNG SƠN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0046 - PHẠM VĂN KIÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0044 - TRƯƠNG ĐỨC TRUNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0042 - ĐẶNG VĂN CÔNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0032 - LÊ TIẾN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0031 - CAO VĂN TRƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0030 - LƯƠNG THANH PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0027 - TRỊNH QUỐC TRUYỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0025 - HUỲNH NGỌC DƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0022 - NGUYỄN LÝ HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0006 - LÊ HOÀNG PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0054 - LÊ QUANG HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0029 - NGUYỄN TẤN QUỐC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0028 - TRẦN ĐỨC TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0027 - PHẠM ANH CƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0026 - PHẠM NHƯ MUÔN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0024 - TRẦN HUY DUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0022 - PHẠM VĂN NGHĨA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0021 - VŨ DUY HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0008 - NGUYỄN TIẾN LỘC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0025 - ĐỖ KHÁNH HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0005 - TRẦN NGỌC QUÝ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0002 - PHẠM VĂN SÁNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0001 - PHẠM HỮU MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0096 - NGÔ THÀNH PHƯỚC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0095 - PHAN HUY QUANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0094 - VŨ VĂN HIỂU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0092 - NGUYỄN THỊ HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0090 - NGUYỄN THANH TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0083 - NGUYỄN ĐĂNG NHẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0044 - PHẠM HỮU BÌNH ĐỊNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0042 - LÊ VĂN HIẾU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0037 - LÊ BÁ LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0029 - NGUYỄN HỒNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0028 - VŨ HOÀNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0026 - NGUYỄN THƠM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0025 - LÊ HOÀNG VIỄN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0023 - TRẦN THANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0018 - LƯƠNG HỮU NHÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0013 - HUỲNH MINH DUẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0012 - NGÔ TRỌNG NGHĨA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0008 - NGUYỄN NGỌC LƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0090 - BÙI XUÂN DƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0085 - NGUYỄN VĂN TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0084 - TRẦN NHƯ BỪNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0083 - HOÀNG NGỌC TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0082 - NGUYỄN QUỐC HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0081 - LÊ KIM CHỦNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0080 - NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0079 - TRỊNH MINH TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0078 - NGUYỄN THANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0077 - HOÀNG VĂN TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0076 - TRẦN LÊ DÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0075 - NGUYỄN TRIỀU ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0074 - LÊ MẠNH HÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0073 - DƯƠNG HOÀNG HÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0072 - HOÀNG CAO THANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0071 - TRẦN TUẤN KHANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0070 - PHẠM VĂN HỮU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0057 - NGUYỄN VĂN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0056 - TRẦN QUANG HẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0054 - VÕ ĐÌNH HẬU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0053 - ĐẠNG CHÍ HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0021 - NGUYỄN KIM THÁI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0013 - ĐẶNG HOÀNG VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0007 - NGUYỄN HỒNG ĐOAN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0006 - PHẠM HOÀNG PHÚC (18/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0015 - ĐỖ PHƯƠNG DIỆN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0014 - HOÀNG THANH HẢI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0007 - NGUYỄN QUYẾT THẮNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0115 - LÊ MINH THẮNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0114 - PHẠM PHÚ THIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0107 - TẠ DUYÊN TUẤN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0104 - NGUYỄN NGỌC HUY (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0101 - NGUYỄN VĂN ĐÔNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0078 - ĐẶNG THỊ Ý NHI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0108 - HỒ THANH PHONG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0095 - NGUYỄN ANH VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0092 - NGUYỄN VĂN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0090 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0080 - NGUYỄN DOÃN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0023 - NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM (18/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0014 - NGÔ XUÂN CHINH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0028 - PHẠM QUỐC PHÚC (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0013 - PHẠM NAM QUẢNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0003 - NGUYỄN HOÀNG ANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0038 - ĐỖ ANH DŨNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0026 - TRẦN THANH DŨNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0020 - VŨ TIẾN THANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0007 - ĐỖ XUÂN TUYẾN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0051 - BÙI NGỌC HUÂN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0038 - TRẦN TRUNG KIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0081 - BÙI THỊ HƯƠNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0050 - NGUYỄN TRỌNG CHIẾN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0033 - NGUYỄN VĂN LONG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0021 - BÙI NGỌC HUÂN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0019 - NGUYỄN THANH VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0016 - LÊ HY VỌNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0015 - HOÀNG THANH HÀ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0009 - NGUYỄN HỮU DUY (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0007 - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0006 - HÀ HUY BÌNH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0091 - NGUYỄN VIẾT NAM (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0089 - NGUYỄN VĂN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0088 - TRẦN ĐỨC ANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0063 - NGÔ THỊ NGA (18/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0045 - TRẦN ĐÌNH BÁ (18/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0145 - NGÔ VĂN NHƯỢNG (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0143 - NGUYỄN ĐÌNH CHI (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0142 - NGUYỄN ĐÌNH SƠN (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0141 - NGUYỄN HỮU QUYẾT (22/03/2019)
000.00.12.G17.07122018042 - LÊ VĂN TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018060 - LÝ ĐÔNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018058 - LÊ THANH LIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018053 - HUỲNH QUỐC PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018052 - NGUYỄN TUẤN TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018051 - TRẦN THỊ THU THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018050 - NGUYỄN THÀNH NGHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018046 - NGUYỄN TRẦN THIÊN TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018045 - LÊ ĐÌNH GIÁP (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018044 - NGUYỄN XUÂN PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018043 - ĐOÀN MINH THƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018024 - ĐOÀN QUỐC VƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018023 - PHẠM MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018022 - HUỲNH THẾ AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018021 - NGUYỄN NGỌC THẠCH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018019 - PHÙNG THỊ CHÂU BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018018 - TRẦN ĐỖ HOÀI THƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018017 - NGUYỄN TRƯỜNG VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018015 - TRƯƠNG QUỐC BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018013 - TRƯƠNG QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018010 - TẠ QUỐC HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018482 - BÙI ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018481 - BÙI DUY MINH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018480 - ĐINH HƯNG THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018479 - NGÔ BẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018478 - NGUYỄN HỮU MẪU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018477 - NGUYỄN NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018475 - NGUYỄN TRẦN HÀ VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018474 - CAO XUÂN HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018473 - TẠ THANH TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018472 - TRẦN PHỤNG TIÊN PHUÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018471 - HUỲNH TRÍ QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018469 - NGUYỄN ĐỨC BÍCH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018468 - VÕ THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018466 - PHAN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018465 - TRẦN DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018450 - ĐẶNG VĂN CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018448 - LÊ ĐĂNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018442 - TRẦN MINH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018434 - TRƯƠNG QUANG VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018432 - TĂNG XUÂN TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018431 - HỒ HOÀNG HẢI LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018430 - NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018429 - VƯƠNG NGỌC NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018428 - NGÔ VĂN DẬU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018425 - VĂN TẤN THÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018414 - TRƯƠNG THÀNH TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018412 - PHẠM THANH THẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018411 - PHẠM VĂN HOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018407 - MAI THỊ THÚY (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018401 - NGUYỄN THÀNH NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018398 - NGUYỄN HỒNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018011 - LÊ HỮU ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018010 - DƯƠNG NGỌC HẠNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018009 - NGUYÊN GIA LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018008 - HOÀNG BÁ CHÂU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018007 - LÊ TRÍ HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018002 - ĐỖ THANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018392 - TRẦN ĐỖ MINH TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018391 - LÊ THÀNH ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018390 - LÊ SĨ KHÔI NGUYÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018389 - NGÔ TRƯỜNG THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018387 - ĐÀO ĐỨC VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018384 - PHẠM TƯ MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018382 - NGUYỄN HỮU THẾ (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018379 - NGUYỄN HOÀNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018378 - NGUYỄN LÊ HỮU TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018377 - NGÔ MẠNH HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018376 - NGUYỄN MINH LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018373 - THÁI QUANG VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018372 - DƯƠNG NGỌC VƯƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018371 - NGUYỄN CHÍ HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018396 - PHẠM HỮU PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018394 - PHẠM NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018393 - HOÀNG ANH DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018342 - NGUYỄN TRỌNG HỮU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26112018251 - NGUYỄN NGỌC MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26112018194 - HOÀNG THANH KHIẾT (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018085 - NGUYỄN ĐÌNH VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018085 - HOÀNG CAO TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018082 - TRỊNH CHÍ NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018080 - TRẦN VIỆT KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018120 - NGUYỄN THANH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018113 - NGUYỄN THANH YÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018112 - ĐẶNG NGỌC LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018111 - NGUYỄN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018109 - LÊ HỒNG THU NHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018108 - ĐẶNG THỊ Ý NHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018104 - CÙ DƯƠNG LONG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018103 - NGUYỄN DU PHƯƠNG TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018100 - NGUYỄN XUÂN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018094 - NGUYỄN TRỌNG TỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018093 - ĐỖ CHÍ THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018092 - NGUYỄN MẠNH TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018091 - MAI THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018089 - TRẦN HỮU HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018087 - TRẦN TRỌNG NGÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018086 - ĐOÀN NGỌC CÔNG CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018078 - MCKINNON GARY ROBERT CHARLES (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018077 - ĐOÀN HỮU TRẮC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018074 - LÊ ĐÌNH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018073 - DƯƠNG TUẤN LỰC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018071 - VŨ ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018069 - NGUYỄN ĐỨC NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018068 - BÙI NGỌC CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018067 - PHAN TRUNG THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018066 - NGUYỄN VIẾT LAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018065 - CROS CYRILLE PIERRE MARIE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018064 - DARCANGUES BRUNO MARIE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018061 - HAMON TANGUY LOUIS MATTHIAS (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018060 - INIZAN STEPHANE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018059 - JALLADE NICOLAS PIERRE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018058 - MONTEILLER CYRIL SEBASTIEN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018057 - PHILIPPA ROEL ALEXANDER (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018056 - ĐỖ ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018053 - NGUYỄN QUANG QUÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018052 - NGUYỄN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018051 - LÊ ANH KHÔI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018050 - TRẦN TẤN MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018049 - THẠCH CẢNH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018048 - ĐẶNG VĂN CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018047 - LÊ QUANG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018046 - NGUYỄN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018045 - BÙI TRƯỜNG CHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018043 - TRẦN THỊ NGỌC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018042 - VƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018041 - ĐẶNG DUY ÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018040 - BÙI VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018037 - TRẦN VĂN PHƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018036 - TRẦN VIỆT HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018035 - VÕ VĂN HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018034 - NGUYỄN HOÀNG LẬP (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018033 - NGUYỄN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018032 - BÙI ĐỨC SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018030 - NGUYỄN HỒNG LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018029 - LÊ VĂN HÀO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018028 - NGUYỄN THỊ THỤY LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018027 - DƯƠNG VĂN TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018025 - VÕ THANH PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018024 - PHẠM ĐÌNH HUY QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018023 - NGUYỄN LÊ TÍN NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018022 - TRẦN THIÊN LÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018021 - ĐẶNG THẾ BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018020 - NGUYỄN NHẬT KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018018 - VÕ VĂN HAY (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018017 - CAO MINH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018016 - TRẦN ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018015 - NGUYỄN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018014 - PHẠM QUANG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018013 - NGUYỄN VĂN NGỌC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018012 - LƯ CHÍ TÀI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018011 - ĐINH THANH TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018010 - NGUYỄN ĐỨC TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018009 - NGUYỄN THIÊN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018008 - PHẠM VĂN DƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018007 - ÁI HỒ QUỐC VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018006 - LƯƠNG NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018005 - NGUYỄN ĐẶNG MINH TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018004 - NGUYỄN XUÂN HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018003 - ÔNG QUANG SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018001 - LÊ VĂN KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018223 - PHẠM HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018222 - LƯƠNG PHAN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018221 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018220 - PHÙNG THỊ PHƯƠNG LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018219 - PHẠM HỒNG PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018218 - THÁI LAM HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018217 - TRẦN NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018216 - PHẠM THỤY NGỌC PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018215 - ĐẶNG THẾ MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018214 - NGUYỄN THÀNH HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018212 - HOÀNG VĂN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018210 - TRẦN NHƯ HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018209 - PHAN TRUNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018208 - NGUYỄN TẤN THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018207 - NGUYỄN NAM KHA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018206 - HUỲNH LÊ TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018205 - TRẦN MINH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018204 - DƯƠNG QUANG THÁI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018203 - NGUYỄN VĂN SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018202 - NGUYỄN VĂN THẠO (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018201 - HỒ PHƯỚC LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018200 - NGUYỄN CÔNG QUỐC PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018199 - TRỊNH VĂN DƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018197 - THÁI CÔNG HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018196 - HUỲNH VĂN CHÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018195 - TRẦN MINH TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018194 - HỨA QUANG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018193 - HUỲNH THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018192 - PHAN DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018190 - NGUYỄN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018189 - NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018167 - TRỊNH THANH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018166 - NGUYỄN TẤN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018164 - NGUYỄN DUY CẢNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018163 - HUỲNH TẤN LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018140 - VÕ KIM TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018137 - NGUYỄN HOÀNG LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018134 - NGUYỄN CHÁNH HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018132 - ĐÀO THỊ GẤM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018131 - LÊ TRUNG ĐOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018130 - NGUYỄN THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018127 - ĐẶNG VĨNH LƯỢM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018126 - VÕ THÀNH NGHIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018124 - ĐẶNG DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018123 - LÊ ANH KHÔI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018122 - TRẦN VIỆT HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018121 - NGUYỄN ĐĂNG THỐNG NHẤT (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018120 - NGUYỄN KHÁNH DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018119 - LOTTI JR MARIO JOSEPH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018118 - NGUYỄN THANH DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018117 - LÊ VĂN NGHIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018116 - NGÔ PHƯỚC NINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018115 - NGUYỄN VĂN SĨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018113 - PHẠM HOÀNG LUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018111 - NGUYỄN XUÂN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018110 - ĐẶNG NGỌC LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018103 - PHAN TRUNG KIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018101 - HUỲNH NHẬT TIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018077 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018029 - TRẦN THỊ HỒNG THU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018028 - VŨ TRÍ XUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018024 - TRẦN NGUYỄN THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018023 - LÊ THANH BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018022 - PHẠM HỮU THỨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018021 - LÂM THỊ BẢO KIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018020 - NGUYỄN HOÀNG ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018019 - TẠ HẢI BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018015 - LÊ TÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018013 - PHẠM VIẾT VĂN TRIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018012 - VÕ VĂN KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018009 - NGUYỄN MINH SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018007 - TRẦN QUANG HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018006 - TRẦN QUANG KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018002 - LÊ HY VỌNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018080 - TRẦN VĂN PHÁT (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018079 - NGUYỄN DUY LIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018078 - NGÔ TRẦN TRỌNG LỄ (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018077 - NGUYỄN THỊ HỒNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018076 - LƯU TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018071 - BÙI NGỌC HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018066 - NGUYỄN NGỌC ĐÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018056 - NGUYỄN VĂN ĐIỆP (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018055 - NGUYỄN HUỲNH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018054 - TRẦN CÔNG LÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018053 - NGUYỄN THÀNH NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018052 - TRẦN TRUNG HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018051 - PHẠM CHÍ CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018049 - NGUYỄN TRƯỜNG DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018048 - HỒ HOÀNG QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018046 - VÕ PHÚ KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018119 - PHAN DUY LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018093 - LUISITO IYO MALIT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018088 - DƯƠNG TRỌNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018086 - NGUYỄN TRỌNG NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018084 - ĐẶNG VŨ ĐÌNH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018081 - TRẦN DUY QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018080 - LÊ MINH TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018079 - PHẠM HỮU ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018078 - HÀ VĂN KHUÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018077 - TRƯƠNG NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018075 - NGUYỄN TẤN ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018074 - TRƯƠNG THỌ TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018073 - NGUYỄN HUỲNH TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018072 - NGUYỄN HOÀNG LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018071 - NGUYỄN ANH KIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018070 - PHẠM TRƯỜNG TỘ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018068 - TRẦN THANH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018048 - PHAN THỊ THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018047 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018046 - TRẦN MINH NGHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018045 - PHẠM TRIỀU DƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018044 - LÊ HOÀNG DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018043 - PHẠM THỊ LỆ THU (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018042 - NGUYỄN XUÂN HÀ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018041 - NGUYỄN VĂN TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018039 - NGUYỄN VĂN DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018038 - NGUYỄN QUANG LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018037 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018036 - NGUYỄN BÁ LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018035 - PHẠM TRẦN THÙY DUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018033 - TỐNG VIẾT HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018032 - LÊ HỒNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018030 - TRẦN HIẾU NHƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018029 - LÊ HOÀNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018027 - DƯƠNG ĐÌNH QUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018026 - NGÔ NGỌC AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018023 - LÊ XUÂN HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018016 - ĐỖ BẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018015 - NGUYỄN TRỌNG DUẨN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018014 - NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018013 - ĐINH PHÚ QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018012 - VŨ VĂN LA (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018117 - TRẦN THIỆN THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018112 - NGUYỄN HỮU CHÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018056 - ĐẶNG HOÀNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018055 - NGUYỄN ĐẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018054 - NGUYỄN ĐÌNH BA (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018053 - TRẦN THỊ MỸ LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018051 - LÊ VŨ HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018049 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018048 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018047 - NGUYỄN HOÀNG VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018043 - VÕ QUỐC HÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018042 - PHAN ĐÌNH CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018041 - NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018040 - NGUYỄN KHÁNH DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018039 - LƯU DUY KHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018036 - TRẦN HỮU THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018035 - TRẦN QUANG TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018034 - LÊ QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018033 - TRẦN QUỐC TÚ` (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018031 - NGUYỄN NGỌC TRÁNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018030 - NGUYỄN SÁNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018029 - THUẬN ĐỨC KHẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018028 - ĐẶNG CÔNG TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018025 - VŨ THẮNG LỢI` (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018024 - NGUYỄN VIẾT HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018023 - ĐỖ ĐÌNH` ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018014 - NGUYỄN TẤN THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018013 - PHẠM HỒNG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018012 - NGUYỄN CÔNG THƯỚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018011 - NGUYỄN VŨ PHONG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018010 - NGUYỄN PHÚC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018009 - BÙI THỊ THANH THÚY (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018005 - NGÔ CHÍ DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018003 - ĐOÀN YÊN CHINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018002 - LÊ THANH SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018095 - VŨ MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018094 - LÊ ĐÌNH QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018093 - NGUYỄN BẢO TRỊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018092 - TRẦN HOÀNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018091 - ĐOÀN THỚI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018090 - HỒ THÀNH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018088 - NGUYỄN THANH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018069 - BÙI VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018068 - NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018067 - NGUYỄN VĂN SỸ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018066 - NGUYỄN ĐINH HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018065 - LÊ HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018062 - ĐÀO XUÂN TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018061 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018060 - LÊ HOÀI LÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018053 - HUỲNH VĂN TIẾM (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018044 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018043 - LẠI NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018023 - LÊ PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018018 - MAI BÁ TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018016 - PHẠM CÔNG TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018014 - BÙI SĨ NGUYÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018012 - CAO THÚC DANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018011 - PHẠM VÕ DUY THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018010 - NGUYỄN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018009 - TRẦN TIẾN BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018098 - TRẦN CHÍ THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018096 - NGUYỄN YÊN THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018095 - NGUYỄN VĂN SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018090 - ĐÀO VĂN TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018088 - ĐỖ NHƯ LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018086 - MẠC THẾ NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018084 - NGUYỄN HOÀNG LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018083 - THÀNH QUANG DỰ (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018082 - PHAN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018081 - TRẦN NGUYỄN PHƯỚC DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018080 - TRẦN QUỐC THÁI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018078 - HỒ HẢI ĐĂNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018077 - PHAN TRUNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018076 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018075 - NGUYỄN ĐÌNH THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018074 - TRẦN MINH CHUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018072 - NGUYỄN HỒNG QUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018071 - LÊ NGUYÊN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018069 - PHẠM TÂM ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018068 - HOÀNG VĂN KIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018067 - HOÀNG VIỆT ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018066 - ĐỖ BÁ TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018062 - ĐẶNG VĂN TIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018058 - PHẠM ĐỨC DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018056 - TRẦN THANH BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018051 - NGUYỄN THANH HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018050 - LÊ THANH QUYẾT (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018035 - PHẠM ĐÌNH THI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018032 - PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018004 - NGUYỄN THÀNH PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018003 - PHAN THỊ THU HẰNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018001 - NGUYỄN VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018038 - NGUYỄN HỮU LỄ (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018025 - NGUYỄN HỮU LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018021 - TRẦN VĂN BÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018018 - VÕ KẾ THỐNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018017 - VŨ THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018015 - NGUYỄN THÀNH TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018013 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018012 - NGUYỄN ĐỨC HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018011 - VŨ HỒNG ĐĂNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018063 - VÕ TRƯỜNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018062 - NGUYỄN LÊ HOÀNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018059 - HUỲNH TẤN VĨNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018058 - NGUYỄN BÁ HỢP (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018057 - NGUYỄN ĐĂNG TÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018055 - VŨ QUỐC TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018054 - NGUYỄN VĂN THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018053 - TRẦN TRUNG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018051 - PHẠM THANH THẾ (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018050 - PHẠM HỮU TRỰC (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018049 - PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018046 - NGUYỄN KHOA HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018044 - LÊ TRUNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018068 - HOÀNG THỊ HƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018067 - NGUYỄN VĂN QUẢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018061 - TRẦN CÔNG BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018059 - HÀ MINH SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018058 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018057 - TÔ ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018056 - VÕ MINH HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018034 - HUỲNH CÔNG THIỆN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018033 - MAI THÁI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018032 - NGUYỄN NGỌC LUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018031 - NGUYỄN THANH DŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018030 - TRẦN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018026 - PHAN ĐĂNG THIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018025 - TRẦN PHẠM ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018022 - VÕ THUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018019 - PHẠM TRUNG KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018009 - NGUYỄN DOÃN NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018005 - NGUYỄN THANH NHÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018004 - TRẦN THẾ VÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018002 - CHIÊM ÍCH CHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018052 - VƯƠNG QUÍ LÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018051 - LÊ THANH PHỤNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018050 - HOÀNG HUY GIÁP (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018049 - VŨ ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018013 - LƯU THỊ THU THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018012 - TRẦN KIM LƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018011 - TRẦN THỊ THANH TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018010 - TRẦN THIJKIM PHƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018008 - CAO THỊ NGUYỆT TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018007 - BÙI NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018005 - HOÀNG MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018004 - PHAN NHƯ PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018003 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018002 - HỒ ĐẮC HỔ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018067 - NGUYỄN DƯƠNG THUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018066 - NGUYỄN NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018062 - CHU VIỆT HÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018057 - VÕ MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018055 - LÊ MINH ĐIỀM (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018054 - NGUYỄN TRỌNG SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018053 - TRỊNH PHAN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018052 - LÊ HOA ĐÌNH PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018045 - VŨ VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018036 - TRẦN THÀNH CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018035 - PHẠM THỊ DIỆU HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018034 - HỒ VĂN PHÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018032 - ĐỖ VĂN THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018031 - LÊ VĂN HIỆP (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018030 - NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018029 - TRẦN MINH SỸ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018028 - NGUYỄN TẤN ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018026 - LÊ HOÀNG KHANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018025 - TIÊU QUỐC ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018022 - BÙI NGỌC CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018019 - HUỲNH TRUNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018006 - DIỆP KIẾM HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018129 - LÊ HOÀI LÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018128 - NGUYỄN VĂN CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018127 - PHẠM XUÂN QUYẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018126 - VÕ MINH HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018122 - NGUYỄN HỮU KHANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018120 - NGUYỄN TRẦN NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018119 - NGUYỄN HỮU DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018118 - TRẦN NGỌC MINH TRIỆU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018117 - LƯU TRỌNG TUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018115 - NGÔ ĐÌNH HƯỞNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018114 - PHẠM THÀNH ĐƯỢC (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018112 - TÔ ĐẠI HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018110 - NGUYỄN VĂN TÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018108 - LÊ ĐÌNH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018107 - NGUYỄN VĂN GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018105 - PHẠM CAO DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018104 - PHẠM DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018102 - NGUYỄN NGỌC NHƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018100 - PHAM TRƯỜNG SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018099 - NGUYỄN THẾ TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018098 - NGUYỄN PHƯỚC TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018092 - TRẦN NGỌC HÀ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018090 - BÙI TẤN SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018089 - ĐÀO DUY THÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018088 - LÊ TRẦN KỲ BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018087 - NGÔ MINH VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018085 - NGUYỄN HOÀNG HẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018084 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018080 - HOÀNG VÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018078 - NGUYỄN THÚY NGÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018077 - VÕ KIÊN GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018076 - NGÔ VĂN QUÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018075 - NGUYỄN VĂN HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018074 - NGUYỄN ĐỨC NHỰT (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018073 - PHẠM ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018070 - PHẠM HOÀNG DUY HIỂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018067 - HUỲNH TẤN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018065 - NGUYỄN QUANG TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018061 - LÊ HÀ QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018058 - PHAN CHÍ HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018054 - LÊ NGỌC CẨM LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018052 - ĐỖ QUANG VIẾT THƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018051 - LÊ TRẦN PHƯỚC THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018048 - NGUYỄN THANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018046 - LỤC VĂN HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018045 - TRẦN PHÚC LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018044 - NGUYỄN VĂN CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018041 - LÂM ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018040 - PHAN QUỐC THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018015 - TRẦN NHẬT QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018014 - LÊ VĂN LUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018012 - TRƯƠNG MINH HỘI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018010 - NGÔ TẤN PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018009 - PHẠM VĂN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018008 - TẠ CÔNG HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018007 - TRẦN THỊ TỐ OANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018006 - HUỲNH DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018005 - PHẠM XUÂN HỮU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018003 - ĐẶNG VĂN TIN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018001 - LÊ VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018106 - VŨ TIẾN THƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018105 - TRẦN ĐÌNH ĐẠI (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018104 - LÂM VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018103 - ĐINH VĂN TÍN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018102 - BÙI CHÁNH QUỲNH QUI (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018101 - NGUYỄN DUY PHÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018100 - NGUYỄN TRUNG THUẦN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018085 - PHẠM NGỌC LÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018082 - NGUYỄN VĂN PHƯỚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018078 - TRẦN VĂN THIỆN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018077 - HUỲNH TRUNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018072 - ĐINH HOÀNG TRIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018071 - PHẠM NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018069 - NGUYỄN CÔNG TRƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018068 - NGUYỄN HỮU ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018055 - DƯƠNG TẤN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018054 - NGUYỄN VĂN TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018051 - PHẠM NGUYÊN CÁT (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018050 - VÕ HUỲNH DUY VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018049 - HUỲNH THÁI KIM NHUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018048 - TRẦN VĂN TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018044 - TRẦN HỒNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018031 - TRẦN MINH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018026 - PHẠM HẢI CHIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018024 - TRẦN HỮU THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018021 - PHÙNG NHẬT QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018020 - PHẠM THANH QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018019 - TRẦN HOÀNG ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018017 - THÁI VĂN VI (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018016 - LẠI QUÝ CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018014 - NGUYỄN ĐÌNH TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018013 - PHẠM NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018011 - NGUYỄN CAO TÀI (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018005 - TRẦN HỮU LĨNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018004 - LƯU VĂN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018017 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018008 - TRẦN MINH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018004 - TRẦN VĂN LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018014 - NGÔ MINH TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018013 - VŨ HUY AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018012 - THÁI ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018003 - NGUYỄN ĐÌNH MINH VƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018026 - NGYỄN THỊ XUÂN DIỄM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018025 - DƯƠNG CÔNG ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018024 - NGUYỄN THÀNH NHÂN, (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018020 - LƯƠNG BÁ TRÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018007 - NGUYỄN VIỆT DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018006 - ĐỖ NGUYÊN CHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018002 - ĐẬU VĂN THẮNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018015 - CÔNG TY CP XDTV TK QUỐC TẾ ĐÔNG Á (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018013 - CHI NHÁNH MIỀN NAM, CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018011 - ĐỖ TRUNG HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018055 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD TMDV THẢO NHỰT HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018054 - NGUYỄN LÊ HỮU HÓA (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018048 - PHẠM XUÂN THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018044 - NGUYỄN HOÀI LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018043 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NAM QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018036 - VŨ LIỄU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018035 - CÔNG TY TNHH TMDV XD PHÚC TÍN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018032 - NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018030 - HỒ NỮ PHƯỚC THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018027 - ĐẶNG QUANG HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018020 - HOÀNG NHÂN HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018014 - CÔNG TY TNHH TV TK XD LONG NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018011 - LÊ VĂN MẪN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018003 - 04 BỘ HS_CÔNG TY CP XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ ĐÉP NHẤT (26/03/2019)
000.00.12.G17.25102018006 - NGÔ MINH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018023 - NGUYỄN TRÍ TRỌNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018019 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD TỔNG HỢP SÀI GÒN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018017 - HOÀNG VŨ AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018039 - TRẦN TUẤN KHANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018031 - PHÙNG NGUYỄN THẾ BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018027 - ĐÀO PHƯỚC CHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018014 - NGUYỄN VĨNH TOÀN, LÊ THANH TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018007 - PHẠM TIẾN HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018006 - TRỊNH VINH VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018001 - NGUYỄN VĂN THUẦN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19102018022 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (26/03/2019)
000.00.12.G17.080102018041 - NGUYỄN VĂN HÓA (26/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0036 - TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ PT BẠCH ĐẰNG 15 (27/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0005 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN BẮC (27/03/2019)
000.00.12.G17-190226-0062 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM (27/03/2019)
000.00.12.G17-190226-0050 - CÔNG TY TNHH BE ĐÔNG NAM Á (27/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0023 - CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD HƯNG PHÁT (27/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0028 - CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM (27/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT (27/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0021 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (29/03/2019)
000.00.12.G17-190225-0003 - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0052 - CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0025 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINACON (29/03/2019)
000.00.12.G17-190221-0050 - VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190221-0033 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0023 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG U & I (29/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0001 - CÔNGTY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 5 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0051 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0024 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0013 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190212-0010 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP NHÂN THUẬN HÒA (29/03/2019)
000.00.12.G17-190212-0008 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0030 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÊ GIA (29/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0020 - CÔNG TY TNHH THẾ KỶ 21 BÌNH TRƯNG TÂY - VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0028 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0026 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0017 - CÔNG TY CPKT CƠ ĐIỆN THẾ ĐẠT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0012 - CÔNG TY CP DỊCH VỤ KT VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0011 - CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0137 - CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NĂNG LƯỢNG BẮC VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0134 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0127 - CÔNG TY CỔ PHẦN 289 TRƯỜNG SƠN (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0100 - CÔNG TY TNHH MAEDA THIÊN ĐỨC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0096 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0085 - CÔNG TY CP SÀI GÒN XÂY DỰNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0100 - HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN VIỆT NHẬT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0096 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0091 - CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI THỊNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0039 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0026 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC ANH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0012 - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0042 - CÔNG TY TNHH ĐẦUTƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190118-0001 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0040 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0021 - CÔNG TY CP ASV VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0047 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÚ THỊNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0043 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH - UDIC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0017 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0015 - CÔNG TY TNHH GAMUDALAND VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0009 - TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0008 - VIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ VÀ SÂN BAY (29/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0012 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0010 - CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I (29/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0139 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 469 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0001 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0090 - CÔNG TY CP EVN QUỐC TẾ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0078 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHUỆ GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019092 - CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019034 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019029 - CÔNG TY CP BẠCH ĐẰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019013 - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN IRBLAND (29/03/2019)
000.00.12.G17.02012019003 - CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ LICOGI (29/03/2019)
000.00.12.G17.28122018011 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HORIZON (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018426 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018423 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẮC NINH (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018407 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17.24122018043 - TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17.20122018096 - CÔNG TY TNHH BIM KIÊN GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.20122018047 - CÔNG TY CỔ PHÂN BITEXCO (29/03/2019)
000.00.12.G17.19122018022 - TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - BỘ QUỐC PHÒNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.18122018049 - CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.18122018043 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5 (29/03/2019)
000.00.12.G17.17122018016 - LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VÀ CÔNG TY TNHH MINH GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.12122018153 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHA TRANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.11122018046 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO (29/03/2019)
000.00.12.G17.28112018486 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17.16112018063 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (29/03/2019)
000.00.12.G17.08112018014 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI - CÔNG TY CP SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU (29/03/2019)
000.00.12.G17.050112018010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.31102018032 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG, HUYỆN YÊN THẾ (29/03/2019)
000.00.12.G17.30102018051 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG, HUYỆN VIỆT YÊN (29/03/2019)
000.00.12.G17.21112018146 - LÊ VĂN VÕ (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018072 - ĐINH MINH OANH (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018068 - NGUYỄN QUANG HUY (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018067 - NGUYỄN NGỌC TÚ (02/04/2019)
000.00.12.G17.13112018052 - LUYỆN MINH THÁI (02/04/2019)
000.00.12.G17.13112018043 - PHẠM QUANG ĐỊNH (02/04/2019)
000.00.12.G17.08112018056 - NGUYỄN VIỆT CƯỜNG (02/04/2019)
000.00.12.G17.24102018011 - NGUYỄN VIỆT HÒA (02/04/2019)
000.00.13.G17-190325-0064 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI (04/04/2019)
000.00.13.G17-190315-0008 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG THÁI (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0011 - NGUYỄN DUY THÁI (04/04/2019)
000.00.13.G17.12122018147 - CÔNG TY CP XD ĐT BĐS VIỆT MINH HOÀNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.13122018002 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (04/04/2019)
000.00.13.G17.20122018085 - CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐẢN HÀ NỘI (04/04/2019)
000.00.13.G17.24122018046 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS HỒ TÂY (04/04/2019)
000.00.13.G17.02012019009 - CÔNG TY TNHH SƠN KIM GATEWAY (04/04/2019)
000.00.13.G17.03012019046 - TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV - UBND TP.HCM (04/04/2019)
000.00.13.G17-190111-0003 - CÔNG TY TNHH NOVASAGEL (04/04/2019)
000.00.13.G17-190114-0020 - TRUNG TÂM LƯ KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190115-0022 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (04/04/2019)
000.00.13.G17.04122018001 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG THUẬN HƯNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.30102018027 - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ỐC PHƯƠNG ĐÔNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.02112018024 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM PHAN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0012 - NGUYỄN VĂN HƯNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190124-0036 - CÔNG TY TNHH MERUFA - NOVA (04/04/2019)
000.00.13.G17-190124-0037 - CÔNG TY TNHH NOVA SASCO (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0403 - NGUYỄN MINH ĐỨC (04/04/2019)
000.00.13.G17-190130-0029 - CÔNG TY CP NOVA RICHSTAR (04/04/2019)
000.00.13.G17-190214-0024 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BẢO SƠN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0048 - LÝ XUÂN LỄ (04/04/2019)
000.00.13.G17.29102018021 - BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0010 - LÊ TRUNG NGHĨA (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0009 - ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0404 - NGUYỄN HỒNG NHẬT (04/04/2019)
000.00.13.G17-190305-0047 - CÔNG TY CP VINHOMES (04/04/2019)
000.00.13.G17-190301-0006 - CÔNG TY TNHH TMĐT & PT THIÊN NIÊN KỶ (04/04/2019)
000.00.13.G17.28112018423 - CÔNG TY TNHH XD&TM 12 (04/04/2019)
000.00.13.G17-190226-0048 - BAN QL TIỂU DỰ ÁN PTĐT VINH (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0008 - TRẦN MINH TÂM (04/04/2019)
000.00.13.G17.03012019039 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VINH (04/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0049 - PHAN VĂN HỒNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0405 - ĐỖ HỮU CHIẾN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190220-0044 - LIÊN DANH CTCP KINH DOANH VÀ ĐT VIỆT HÀ CTCP XD VÀ KT VIỆT NAM (04/04/2019)
000.00.13.G17.24122018030 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ (12/04/2019)
000.00.13.G17-190306-0023 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG GIA LAND (12/04/2019)
000.00.13.G17.28122018018 - CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI (12/04/2019)
000.00.13.G17-190318-0001 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (16/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0139 - TRƯƠNG QUỐC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0135 - NGUYỄN HỮU VĨ (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0131 - ĐỖ THÀNH VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0130 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0129 - NGUYỄN THANH VŨ (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0040 - TRẦN MINH ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0036 - TRẦN ĐỨC QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0035 - PHAN HỮU BÁCH (17/04/2019)
000.00.12.G17.05012019074 - NGUYỄN THẠC TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.05012019073 - ĐÀO SỸ LÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.07122018022 - PHẠM VĂN DINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.30112018059 - NGUYỄN HOÀNG LÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.30112018027 - NGUYỄN VIẾT HIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018464 - NGUYỄN QUỐC OANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018462 - VŨ HỮU HIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018460 - PHẠM NGỌC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018459 - NGUYỄN GIA KHÁNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018455 - NGUYỄN DUY KHÁNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018454 - LÊ TIẾN HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018406 - NGUYỄN VĂN NGUYÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018405 - CAO BÁ NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018404 - ĐOÀN MINH TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018403 - TRẦN VĂN LƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018399 - ĐOÀN HẢI NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018006 - TRẦN TUẤN MỸ (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018005 - TRẦN VŨ PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018365 - LÊ BÁ QUÝ (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018359 - HOÀNG VĂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018358 - TRẦN TRUNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018354 - PHAN CHÍ HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018353 - TRẦN VĂN QUYẾT (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018352 - HÀ MẠNH HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018351 - NGUYỄN QUỐC LẬP (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018349 - NGUYỄN VIỆT HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018348 - VŨ QUỐC TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018347 - NGUYỄN NGỌC QUỲNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018346 - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018341 - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018338 - LÊ MINH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018337 - NGUYỄN KIM LỢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018334 - ĐÀO HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018332 - NGÔ ANH DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018331 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018327 - NGUYỄN THẾ HUYNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018293 - TRỊNH KHÁNH DƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018288 - VƯƠNG HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018283 - LÊ NHẬT CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018232 - ĐỖ VĂN VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018225 - TRỊNH TIẾN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018224 - ĐỒNG THỊ THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018223 - ĐỖ HỮU THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018220 - NGUYỄN HỒNG ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018216 - PHẠM DUY THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018214 - PHẠM TUẤN HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018213 - LÊ TÙNG NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018212 - NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018211 - PHẠM ĐÌNH NGỌC (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018210 - LÊ PHÚ KHANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018208 - NGUYỄN ĐỨC TOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018207 - KHOA NĂNG DU (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018192 - TÔ MINH PHÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018125 - TRẦN TUẤN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018122 - TRẦN KHẮC CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018121 - TRẦN ANH KHOA (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018120 - PHẠM VĂN HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018117 - PHẠM LÊ NHẬT (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018116 - NGUYỄN TRỌNG HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018113 - NGUYỄN ĐỨC LÊ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018111 - NGUYỄN GIA TÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018104 - ĐÀM QUỐC TRÍ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018102 - NGUYỄN HẢI VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018101 - TRẦN TRƯỜNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018099 - TẠ HOÀNG LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018098 - NGUYỄN XUÂN HÀO (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018162 - NGUYỄN ANH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018158 - ĐỖ VĂN ĐIỀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018157 - ĐỖ THANH LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018156 - LÊ XUÂN LINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018152 - PHẠM ĐỨC CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018151 - VŨ VĂN CHUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018150 - TRƯƠNG ANH TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018149 - DƯƠNG NGỌC HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018147 - TRẦN QUANG SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018145 - NGUYỄN TRỌNG LỰC (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018144 - NGUYỄN ĐĂNG VĨNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018142 - NGUYỄN VĂN HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018141 - TRẦN MẠNH TOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018140 - PHẠM QUANG CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018139 - LẠI THẾ XUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018136 - VŨ THÀNH CHUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018135 - TRẦN ĐỨC HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018130 - TRẦN MẠNH PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018128 - LÊ VĂN NGUYÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018127 - TRẦN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018126 - NGUYỄN THỊ HỒNG THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018125 - BÙI NGỌC SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018186 - ĐÀO THỊ THANH THỦY (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018159 - NGUYỄN HỮU HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018154 - ĐỖ VĂN TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018018 - QUÁCH NHƯ PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018003 - DƯƠNG THANH CẢNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018082 - TRẦN VĂN MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018073 - HOÀNG TRẦN THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018047 - NGUYỄN PHAN LÊ TƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018044 - PHAN VIỆT CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018043 - TRẦN TRƯỜNG PHI (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018042 - TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018040 - BÙI QUANG TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018039 - ĐẶNG KHẮC NHIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018036 - NGUYỄN PHƯƠNG THỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018025 - NGUYỄN HỒNG NHẬT (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018024 - VŨ THỊ NGỌC ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018023 - NGUYỄN THÀNH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018022 - HOÀNG NGHĨA TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018021 - TỐNG TRẦN LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018019 - NGUYỄN TRUNG THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018018 - LÊ PHẠM TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018065 - LÊ QUANG HÀO (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018063 - TRẦN HỮU LẬP (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018060 - PHẠM VĂN HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018059 - TRẦN XUÂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018058 - VŨ VĂN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018055 - ĐẶNG QUANG VƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018054 - TRẦN VĂN HƯỞNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018053 - PHẠM VĂN QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018052 - PHẠM VĂN QUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018051 - PHẠM ĐỨC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018050 - NGUYỄN ĐỨC DOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018049 - NGUYỄN VĂN KHẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018040 - CHU VĂN GIÁ (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018034 - NGUYỄN VĂN NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018025 - MẠNH ĐỨC HUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018024 - BÙI NHẬT HIỂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018022 - NGUYỄN THANH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018021 - CHU VĂN TRIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018009 - NGUYỄN VĂN TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018081 - TRẦN MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018080 - TRẦN VŨ CẢNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018075 - NGUYỄN XUÂN ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018073 - VƯƠNG PHÚC HIỀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018039 - LÊ MẠNH LÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018037 - NGUYỄN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018036 - NGUYỄN NHẤT DUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018034 - PHẠM VĂN DINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018032 - TÔ VĂN VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018029 - VŨ QUỐC HIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018028 - LƯU ĐỨC HOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018025 - NGUYỄN HỒNG PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018024 - ĐẶNG HUY THẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018022 - TRẦN VIẾT HẢI VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018020 - HÀ DUYÊN NHÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018019 - PHAN QUỐC HỒNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018017 - NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018015 - TRƯƠNG KHẮC THIỆP (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018013 - HÀ MINH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018129 - NGUYỄN TIẾN LUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018128 - ĐỖ MẠNH LỰC (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018119 - DƯƠNG ĐỨC MẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018117 - CAO LẠI CHÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018116 - NGUYỄN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018115 - TRẦN DƯƠNG TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018112 - NGUYỄN NGỌC HÀ (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018111 - NGUYỄN CHÂU PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018109 - NGUYỄN VĂN CÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018107 - NGUYỄN HỒNG MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018106 - TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018103 - ĐẶNG XUÂN CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018102 - HOÀNG VIỆT HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018097 - NGUYỄN CẨM VÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018094 - TRẦN DUY HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018093 - NGÔ LƯƠNG VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018092 - NGUYỄN MINH HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018089 - NGUYỄN HOÀNG ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018042 - TRẦN QUANG HÒA (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018041 - VŨ THANH TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018040 - TRẦN QUỐC VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018039 - TRƯƠNG NGỌC MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018038 - TRẦN QUỐC ĐÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018037 - NGUYỄN QUÝ HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018036 - NGUYỄN PHÍ HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018034 - NGÔ QUỐC ĐẠI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018033 - KIỀU ĐÌNH TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018031 - DƯƠNG XUÂN QUỲNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018030 - PHAN NGỌC BỘI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018029 - ĐỖ NGỌC ĐAN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018027 - ĐỖ THÀNH LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018026 - NGUYỄN CAO MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018022 - TRẦN NGỌC LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018020 - NGUYỄN VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018019 - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018018 - VŨ QUỐC TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018017 - NGUYỄN THỊ THANH XUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018015 - NGUYỄN VĂN HOẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018014 - PHẠM QUỐC BẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018013 - PHAN ĐẠI NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018010 - NGUYỄN QUANG PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018008 - BÙI ĐÌNH NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018007 - ĐẶNG QUỐC CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.14112018039 - PHẠM TIẾN DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018038 - LÊ CÔNG BẰNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018037 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018036 - PHẠM GIA THẾ (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018033 - LÊ VIẾT THẮNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018031 - TRẦN ĐỨC GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018029 - NGUYỄN HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018017 - BÙI TRỌNG LAI (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018016 - LÊ MINH THỦY (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018006 - NGUYỄN THÁI MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018004 - PHƯƠNG TRUNG HIẾU (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018003 - NGUYỄN TÙNG NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018001 - NGUYỄN NHƯ TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018091 - BÙI HỒNG QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018090 - HÀ VĂN TRÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018088 - NGUYỄN THANH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018086 - TRỊNH ĐÌNH NHO (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018082 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018081 - ĐẶNG XUÂN OAI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018080 - HÀ KHÁNH LINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018079 - PHẠM PHÚC HẬU (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018076 - THÁI DUY LIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018075 - NGUYỄN VĂN THÁI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018074 - NGUYỄN HỒNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018072 - PHẠM VĂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018051 - TRẦN VĂN DƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018049 - BÙI XUÂN KHẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018047 - TRỊNH XUÂN HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018046 - NGUYỄN VĂN THỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018044 - VŨ VĂN CƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018010 - PHẠM VĂN HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018066 - TRẦN TRUNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018061 - TRẦN PHƯỚC LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018059 - TRẦN HỒNG HÀ (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018057 - NGUYỄN CẢNH TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018054 - VŨ HUY THÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018053 - PHÙNG TÀO HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018047 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018046 - NGUYỄN VĂN SÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018040 - NGUYỄN DUY ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018034 - NGUYỄN HOÀNG VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018024 - VŨ VĂN TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018023 - VŨ ĐĂNG QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018022 - TĂNG VIẾT TẠO (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018021 - PHẠM XUÂN ĐỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018019 - NGUYỄN VĂN XIÊM (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018018 - NGUYỄN ĐĂNG TĨNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018017 - HOÀNG VĂN TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018014 - ĐẶNG BÁ HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018001 - NGUYỄN HÀ PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018091 - NGUYỄN THANH TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018089 - ĐÀM ANH ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018087 - HÀ VIỆT PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018084 - TRẦN ANH DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018083 - ĐỖ BẢO NGỌC (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018081 - PHẠM VĂN VƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018079 - LÃ MẠNH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018033 - PHẠM MAI SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.07112018086 - LỮ VĂN KIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.07112018082 - NGUYỄN QUỐC TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018115 - NGUYỄN VĂN HOẰNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018111 - LÊ ĐÌNH HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018110 - NGÔ THẾ HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018109 - BÙI CAO CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018108 - PHAN ĐÌNH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018061 - NGUYỄN QUỐC BẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018059 - NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018056 - ĐINH THỊ HẢI YẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018037 - LÊ QUỐC ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018033 - TRƯƠNG TUẤN MẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018039 - LÊ DUY TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018037 - TRẦN BẰNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018035 - NGÔ VĂN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018027 - HOÀNG ANH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018020 - PHẠM QUỐC TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018019 - TRẦN QUANG MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018015 - LÊ THỊ THANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018013 - PHAN NGỌC CƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018011 - TRẦN NGỌC ĐÒNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018008 - NGUYỄN HỮU TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018034 - NGUYỄN THÁI THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018028 - NGUYỄN DUY HỢP (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018016 - HOÀNG ĐỨC TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018014 - NGUYỄN HIẾU THẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018044 - LƯƠNG QUANG HIẾU (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018028 - PHẠM ĐẮC KHOA (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018017 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018010 - ĐẶNG THẾ ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018032 - PHẠM THÀNH HUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018031 - LƯƠNG XUÂN HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018029 - VŨ VĂN TÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018028 - LÊ XUÂN TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018027 - TRIỆU HOÀNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018026 - PHAN ĐÌNH GIÁP (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018025 - BÙI MINH ĐẠO (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018024 - TRỊNH BÁ HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018023 - VŨ NGỌC VIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018009 - VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ - BỘ CÔNG THƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018045 - MAI XUÂN DIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018038 - MARIO VALERIO DATTOLA (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018025 - NGUYỄN ĐỨC MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018022 - NGUYỄN VĂN KHA (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018005 - ĐỖ VĂN TỚI (17/04/2019)
000.00.12.G17.25102018008 - PHẠM HỒNG TUYẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018028 - VIỆN NGHIÊN CỨU CO KHÍ - BỘ CÔNG THƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018027 - CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018019 - NGUYỄN TUẤN ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018004 - LÊ ĐÌNH TÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.23102018018 - NGUYỄN NGỌC LÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22102018011 - LÊ SỸ HẢI (17/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0394 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI (17/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0070 - CÔNG TY CP XD TM PCCC QUỐC AN (23/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0006 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG LŨNG LÔ 9 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0004 - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẠI ĐỒNG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190321-0010 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG WAHACO VIỆT NAM (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0056 - CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0013 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG HOÀNG DƯƠNG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0004 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0003 - CÔNG TY CP LŨNG LÔ 51 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190315-0048 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG THỊNH (23/04/2019)
000.00.12.G17-190314-0054 - CÔNG TY TNHH MTV ACC NHA TRANG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190314-0047 - CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU (23/04/2019)
000.00.12.G17-190313-0005 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THĂNG LONG - INCC (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0076 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0060 - CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0046 - CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0043 - CÔNG TY CP ĐTPT NHÀ HÀ NỘI SỐ 5 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190311-0446 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐẸP (23/04/2019)
000.00.12.G17-190307-0400 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIETREE (23/04/2019)
000.00.12.G17-190307-0024 - CÔNG TY CP NHÔM VÀ CƠ KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (23/04/2019)
000.00.12.G17-190306-0014 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG RD (23/04/2019)
000.00.12.G17-190306-0003 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG DETECH HÀ NỘI (23/04/2019)
000.00.12.G17-190305-0013 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CIENCO4 LAND (23/04/2019)
000.00.12.G17-190304-0002 - CỒNG TY CP TĐX VIỆT NAM (23/04/2019)
000.00.12.G17-190301-0017 - CÔNG TY CP CẤP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA (23/04/2019)
000.00.12.G17-190301-0015 - CÔNG TY CP KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC MIỀN BẮC (23/04/2019)
000.00.13.G17-190313-0041 - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH Ô TÔ HÒA BÌNH (23/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0062 - CÔNG TY CP ĐT&PT BẤT ĐỘNG SẢN HỒ TÂY (23/04/2019)
000.00.13.G17.09112018043 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC TÂN HIỆP (24/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0047 - CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM (24/04/2019)
000.00.13.G17.26122018382 - TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG (24/04/2019)
000.00.13.G17-190214-0022 - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (24/04/2019)
000.00.13.G17-190108-0059 - TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP (24/04/2019)
000.00.13.G17-190125-0088 - LIÊN DANH TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN VÀ CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI (24/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0074 - VÕ ANH VŨ (25/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0073 - TRƯƠNG CÔNG DANH (25/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0072 - TRẦN VĂN HIẾU (25/04/2019)
000.00.13.G17-190312-0005 - BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN PTĐT VINH (26/04/2019)
000.00.12.G17.15112018061 - LÊ VĂN TIẾN (03/05/2019)
000.00.12.G17.15112018016 - HOÀNG TUÂN (04/05/2019)
000.00.12.G17.05112018058 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (04/05/2019)
000.00.12.G17.19102018010 - NGUYỄN HỮU LỢI (04/05/2019)
000.00.12.G17.19102018003 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH THĂNG LONG (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018050 - ĐẶNG VĂN TRƯỜNG (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018048 - TRẦN ĐẮC HÀO (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018036 - JULIEN BARJOU (04/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0058 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM (07/05/2019)
000.00.13.G17-190403-0007 - CÔNG TY CP BĐS MỸ (07/05/2019)
000.00.13.G17-190222-0027 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG (07/05/2019)
000.00.12.G17.11122018085 - ĐỖ TRƯỜNG GIANG (10/05/2019)
000.00.12.G17.10122018018 - NGUYỄN THẾ HÙNG (10/05/2019)
000.00.12.G17.03122018062 - NGUYỄN HOÀNG THÁI (10/05/2019)
000.00.12.G17.03122018061 - CAO MINH ĐỨC (10/05/2019)
000.00.13.G17-190325-0002 - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STAR (16/05/2019)
000.00.13.G17-190313-0029 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ QUỐC GIA KHANG VIỆT (16/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0002 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẢO ĐIỀN (16/05/2019)
000.00.13.G17-190403-0063 - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÚC PHÚC YÊN (20/05/2019)
000.00.13.G17-190325-0049 - CÔNG TY ĐẦU TƯ INVESTCO (20/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0071 - CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG ANH (27/05/2019)
000.00.13.G17.21122018019 - CÔNG TY CP NOVA RÍCHSTAR (04/06/2019)
000.00.13.G17-190422-0017 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ (04/06/2019)
000.00.13.G17-190418-0003 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT GIA PHÚ (04/06/2019)
000.00.13.G17-190402-0081 - CÔNG TY CP ANI (04/06/2019)
000.00.13.G17-190408-0050 - CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM (04/06/2019)
000.00.13.G17.10122018042 - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (04/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0028 - BÙI VĂN ĐÒNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0026 - TĂNG QUỐC ANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0021 - PHAN NHO HIẾU (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0020 - ĐINH VĂN PHÚ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0017 - NGUYỄN VĂN HUYẾN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0013 - ĐẬU VĂN THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0012 - HỒ HỮU TÂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0011 - TRẦN VĂN DŨNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0010 - NGUYỄN VĂN TÙNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0009 - DƯƠNG ANH THOAN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0008 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0007 - THÁI ĐỨC TRƯỜNG GIANG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0006 - NGUYỄN THÀNH NHÂM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0005 - LÊ XUÂN NHU (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0004 - TRƯƠNG TÔN MINH ĐỖ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0003 - CÁP XUÂN BÁ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0002 - NGUYỄN VĨNH PHÚ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0001 - TRẦN VIẾT HUY (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0064 - PHAN NGUYÊN HỒNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0063 - NGUYỄN HỮU THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0062 - NGUYỄN MẠNH VIỆT (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0061 - ĐÀO NGỌC VƯƠNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0060 - NGUYỄN TIẾN THANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0059 - TRẦN MINH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0058 - PHẠM TRUNG HƯỜNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0057 - VƯƠNG DUY DIỆP (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0056 - ĐỖ NGỌC TÂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0055 - NGUYỄN SINH KHIÊM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0054 - LÊ ANH TUẤN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0053 - LƯU VĂN LỆ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0052 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0051 - NGUYỄN THANH TUYỀN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0049 - NGUYỄN SƠN LÂM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0048 - HOÀNG ANH DŨNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0047 - NGUYỄN HOÀNG KIÊN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0045 - TRẦN THU HẰNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0044 - NGUYỄN LÊ CAM VŨ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0043 - VŨ THỊ HƯƠNG THẢO (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0042 - PHẠM NGỌC NGHĨA (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0041 - TRẦN HỮU KHÁI (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0040 - TRẦN VIỆT THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0039 - NGUYỄN TRUNG THANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0038 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG SƠN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0037 - NGUYỄN TIẾT CƯƠNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0036 - NGUYỄN ĐÌNH VĂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0035 - ĐINH TRỌNG LAI (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0034 - PHẠM THANH THIÊN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0032 - NGUYỄN TRỌNG SANG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0031 - ĐẶNG TRỌNG CỦA (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0030 - ĐỖ MINH SƠN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190314-0044 - NGUYỄN TUẤN ANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0035 - NGUYỄN THANH BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0030 - NGUYỄN MINH ÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0029 - TRẦN ĐÌNH NHẬT MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0027 - NGUYỄN CÔNG CHÍ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0026 - NGUYỄN THẾ QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0025 - ĐẶNG THỨC VĂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0024 - NGUYỄN THỊ HIỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0023 - NGUYỄN THÁI SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0017 - CHÂU VĂN PHONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0006 - ĐẬU HỒNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0005 - LÊ QUỐC HIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0018 - NGUYỄN VĂN HẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0017 - PHẠM THỊ NGỌC ÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0016 - PHAN MINH KHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0015 - NGUYÊN NGỌC CÔNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0014 - TRƯƠNG ĐĂNG NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0012 - HOÀNG VĂN BỘ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0011 - NGUYỄN TRẦN MẠNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0010 - PHẠM TIẾN HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0009 - NGUYỄN TIẾN QUANG HOÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0005 - HUỲNH THANH TOÀN TÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0004 - NGUYỄN CÔN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0001 - NGUYỄN MINH HUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0035 - BÙI VIỆT CHÍNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0033 - TRẦN CÔNG LAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0032 - NGUYỄN TẤN PHONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0030 - VŨ THÁI HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0029 - NGUYỄN QUANG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0026 - NGUYỄN NGỌC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0020 - NGÔ TRUNG NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0019 - HOÀNG HẢI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0018 - TRẦN ĐÌNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0017 - VŨ NGỌC NHẤT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0019 - HOÀNG MẠNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0006 - THÁI TUẤN ANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0004 - NGUYỄN VĂN QUYẾT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0002 - LÊ TRUNG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0001 - ĐINH CÔNG VĂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0142 - PHẠM MINH TUYÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0116 - ĐẶNG VĂN MẪN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0112 - NGUYỄN THANH HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0109 - VÕ VĨNH HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0108 - VŨ HUYỀN NGA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0105 - NGUYỄN LONG VIỆT PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0103 - PHẠM VĂN KHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0102 - TRẦN PHÁT NGỌC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0098 - DƯƠNG XUÂN TỐT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0097 - BÙI PHƯỚC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0092 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0090 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0089 - MAI VĂN SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0086 - NGUYỄN XUÂN VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0084 - ĐỖ QUỐC VIỆT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0083 - TRẦN VĂN HUYỆN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0082 - HỒ VĂN SIÊNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0081 - TRIỆU CÔNG THAO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0080 - NGUYỄN NGỌC THIẾT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0079 - LÊ HỒNG THU NHI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0077 - ĐINH ĐỨC THIỆN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0157 - PHÍ THỊ THÚY HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0151 - LÊ VĂN VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0150 - HUỲNH THANH NHỚ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0149 - NGUYỄN CHÍ TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0147 - PHAN CÔNG THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0145 - HOÀNG VĂN HUY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0126 - NGUYỄN QUỐC HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0125 - PHÍ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0124 - BÙI QUỐC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0123 - NGÔ HỒNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0122 - VŨ THANH VÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0121 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0116 - ĐẶNG NGỌC NHỰT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0115 - BÙI THÚC HÒA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0113 - VŨ TRỊNH DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0112 - NGÔ ANH QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0111 - NGUYỄN VĂN VỸ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0106 - VŨ VĂN ĐIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0105 - TRẦN TRỊNH HỒNG MAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0104 - VƯƠNG BÁ CHÍN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0103 - TRẦN VĂN BỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0102 - VŨ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0101 - LẠI TRÍ DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0100 - BÙI VĂN KHOA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0099 - NGUYỄN MẠNH TÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0098 - HUỲNH CÔNG ĐỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0094 - NGUYỄN KHA TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0088 - NGUYỄN ĐỨC SINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0087 - DƯƠNG VŨ KIM LUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0086 - PHẠM HÙNG CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0085 - THÁI MINH TÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0084 - LÊ NGỌC HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0083 - NGUYỄN NGỌC AN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0082 - NGUYỄN VĂN HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0081 - LÊ QUANG THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0079 - NGUYỄN MINH LUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0077 - NGUYỄN MẠNH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0076 - TRẦN THẾ VƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0075 - PHAN VĂN QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0074 - NGUYỄN XUÂN ĐỒNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0073 - LÊ ĐẶNG MỸ THUẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0072 - HỒ MINH ĐƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0071 - PHAN THỊ HẢI GIANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0070 - VY MAI HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0069 - LÊ TRỌNG KHANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0068 - NGUYỄN TẤN HẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0067 - QUẢNG TRỌNG HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0066 - PHẠM VĂN NGHIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0065 - NGUYỄN THANH VIỆT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0097 - NGUYỄN HUY HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0087 - NGUYỄN KHẮC HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0086 - NGUYỄN KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0030 - ĐINH VĂN HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0028 - TRUNG ĐỨC HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0027 - NGUYỄN NHƯ THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0022 - PHẠM VĂN HƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0021 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0020 - NGUYỄN HỮU TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0018 - NGUYỄN ĐỨC MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0013 - TRƯƠNG TIẾN TÀI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0010 - ĐINH VĂN TẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0005 - BÙI TRẦN LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0004 - BÙI HUY CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0003 - NHỮ MẠNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0040 - ĐÀM THÁI SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0034 - ĐẶNG TRẦN HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0033 - PHẠM TRẮC THƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0025 - NGUYỄN XUÂN HỮU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0022 - NGUYỄN ĐỨC ĐẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0010 - TRẦN VĂN THÚY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0004 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0032 - NGUYỄN TRÍ DIỄM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0031 - LÊ QUỐC VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0030 - TRẦN HỮU QUỐC VI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0029 - TÔN QUANG VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0027 - PHẠM ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0025 - LÊ VĂN THỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0023 - NGUYỄN VĂN THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0022 - TRƯƠNG TẤN THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0021 - TRẦN TRUNG TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0020 - TRẦN MINH DƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0019 - PHẠM PHÚ CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0018 - NGUYỄN THANH QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0017 - LÊ MẠNH LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0015 - TRẦN TRUNG TÍNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0011 - TẠ HẢI BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0010 - TRỊNH CHÍ NHÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0005 - LỤC HUY VẠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190118-0035 - LÊ CÔNG SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0043 - VŨ VĂN TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0028 - BÙI THANH HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0019 - NGUYỄN NHƯ THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0011 - ĐẶNG DUY THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0010 - LÊ HOÀNG LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0009 - NGUYỄN VĂN THOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0004 - PHẠM HUY KHÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0052 - NGUYỄN BÁ TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0050 - ĐOÀN THANH NHÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0049 - TÔ MINH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0039 - NGUYỄN TOÀN THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0036 - TRÀN THỊ LÊ THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0035 - ĐỖ NGỌC NHÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0034 - DƯƠNG TRUNG HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0033 - ĐINH VĂN PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0032 - ĐOÀN NGỌC MINH PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0031 - PHAN NGUYÊN BỬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0030 - LẠI ĐÌNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0025 - LÊ TẤN HÒA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0023 - LÊ THÁI NGỌC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0019 - HỒ BẠCH THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0018 - NGUYỄN NHẬT HẢI TRIỀU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0014 - NGUYỄN BẢO TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0013 - VŨ MẠNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0010 - BÙI NGỌC MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190115-0013 - TRẦN HOÀNG TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0097 - PHẠM PHÚ TRƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0082 - ĐẶNG THÀNH TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0079 - NGUYỄN QUANG TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0078 - PHẠM PHƯƠNG THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0071 - VŨ QUANG HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0059 - VŨ TRỌNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0058 - ĐẶNG XUÂN THỦY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0052 - HÀ MINH PHÚC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0024 - NGUYỄN BÁ TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0022 - ĐOÀN THANH NHÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0017 - TRẦN THÀNH TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0014 - NGUYỄN HOÀNG LỘC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0011 - TRẦN BẢO TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0004 - TRẦN NHẬT KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0002 - LÊ QUANG HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0092 - NGÔ ĐỨC CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0087 - VŨ VĂN CHINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0086 - PHẠM NGỌC NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0069 - NGUYỄN HUY PHÚC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0068 - NGUYỄN ĐỨC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0067 - VŨ VĂN MẠNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0065 - KIỀU QUỐC KHÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0064 - PHẠM THANH TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0062 - VŨ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0061 - HÀ DUY HÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0060 - PHẠM TRƯỜNG AN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0045 - NGUYỄN THỊ THANH MAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0044 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.28122018060 - TRẦN VĂN VẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17.12122018128 - ĐẬU TIẾN DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018116 - PHAN QUANG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018115 - TRỊNH PHƯỚC HẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018113 - TRẦN THIÊN TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018111 - NGUYỄN VĂN HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018110 - HOÀNG TRUNG TÍN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018109 - NGUYỄN VIỆT HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018108 - LÊ TUẤN TÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018107 - TẠ TẤN LUẬT (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018106 - NGUYỄN HỒNG TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018105 - ĐOÀN HOÀNG HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018104 - NGUYỄN CÔNG PHAN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018103 - TRẦN KHƯƠNG DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018102 - LÝ HỒNG LẬP (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018101 - TẠ NGỌC KHÔI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018100 - HÀ QUỐC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018099 - HỒ VĂN LÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018098 - VÕ ĐỨC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018088 - NGUYỄN CHÍ MUÔN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018038 - HUỲNH CÔNG HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018035 - LÊ ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018031 - NGUYỄN XUÂN VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018030 - TRẦN VĂN VẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018026 - NGUYỄN ĐỨC HOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018151 - NGUYỄN KHÁNH TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018150 - LÊ DIÊN PHÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018149 - NGUYỄN THẾ CƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018148 - NGUYỄN CÔNG HIỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018147 - TRỊNH HOÀNG QUANG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018146 - TRƯƠNG KIM DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018145 - PHẠM TÙNG MẪU (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018144 - NGUYỄN ANH SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018143 - HOÀNG NHƯ TRÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018142 - CHẾ QUANG THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018141 - HOÀNG ĐẶNG VIỆT PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018140 - LÊ MINH NẠI (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018139 - NGUYỄN QUỐC BẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018137 - BÙI QUANG NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018136 - PHAN ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018135 - PHAN VĂN LÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018133 - NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018132 - PHAN BÁ HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018131 - LÊ TRẦN TRINH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018130 - HUỲNH VĂN TÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17.13112018025 - MAI ĐĂNG THANH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.13112018022 - NGUYỄN NHƯ BÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.12112018037 - CAO XUÂN DẦN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018096 - VŨ QUỐC HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018095 - TRẦN VĂN THỤY (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018093 - NGUYỄN LƯƠNG TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.25102018018 - NGUYỄN BÁ GIANG (10/06/2019)
000.00.12.G17.07122018021 - NGUYỄN HỮU HOÀNG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.29112018058 - NGUYỄN NGỌC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.29112018057 - PHẠM QUANG CHIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018092 - ĐÀM THANH TRỌNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018090 - NGUYỄN HỮU HOÀNG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018089 - LÊ QUỐC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018075 - NGUYỄN NGỌC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018073 - NGUYỄN PHƯỚC THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018071 - PHẠM QUANG CHIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018070 - NGUYỄN CÔNG BẰNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018069 - ĐOÀN NGỌC HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018068 - THÁI VĂN LỢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018067 - LÊ THỄ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018066 - NGUYỄN THANH HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018063 - NGUYỄN QUỐC BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018061 - ĐẶNG NGỌC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018060 - NGUYỄN ĐÌNH VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018059 - LÊ TRẦN ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018058 - TRẦN NGỌC HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018055 - TRẦN MINH SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018054 - NGUYỄN HỮU VĨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018080 - KIỀU PHƯỚC SEN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018079 - ĐINH DUY LONG (10/06/2019)
000.00.13.G17.12122018001 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY HỒ (12/06/2019)
000.00.13.G17-190412-0050 - CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT- BẮC VIỆT (12/06/2019)
000.00.13.G17-190409-0067 - TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP (12/06/2019)
000.00.12.G17-190109-0042 - NGUYỄN PHAN SOẠN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0036 - NGUYỄN NGỌC TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0035 - LÊ PHƯỚC TAM SANG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0034 - NGUYỄN VĂN SONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0033 - TRẦN CÔNG TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0032 - PHẠM MINH HƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0031 - NGUYỄN THANH PHONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0029 - NGUYỄN HẢI LÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0028 - LÊ TRIỀU DƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0027 - PHÙ MINH ĐẠI (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0026 - NGUYỄN HỮU CHÂU QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0025 - HOÀNG NGỌC HOA (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0024 - NGUYỄN THẾ HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0023 - LÊ VĂN HIẾU (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0022 - NGUYỄN DUY KHÁNH (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0021 - NGUYỄN TẤN VỸ (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0019 - PHẠM ANH TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0017 - PHAN TẤN LONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0016 - TRỊNH CÔNG VIÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.03012019076 - PHAN HỮU CHUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.03012019075 - ĐOÀN NGỌC PHÚ (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018065 - TRẦN VĂN ƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018064 - LÊ ĐÔNG PHONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018062 - VÕ LƯỢNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018059 - ĐẶNG VĂN NGHI (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018036 - ĐẶNG VĂN TIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018017 - NGUYỄN THÀNH CANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018016 - VŨ ĐÌNH DŨNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018012 - TRẦN PHƯỚC NĂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.27122018007 - ĐOÀN SĨ ĐẠT (18/06/2019)
000.00.12.G17.26122018001 - NGUYỄN ĐÌNH MINH QUỐC (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018060 - ĐINH THANH TÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018058 - TRẦN MINH HOÀNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018047 - NGUYỄN CHÁNH BÌNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018045 - NGUYỄN DUY ĐIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018044 - TRẦN THANH CƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018043 - TRẦN XUÂN HƯNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018103 - NGUYỄN QUANG TA (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018102 - NGUYỄN VĂN TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018101 - NGUYỄN XUÂN TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018070 - NGUYỄN ĐĂNG NGỌC DŨNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018068 - PHẠM TIẾN HÂN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018067 - LÊ THANH TÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018066 - LÊ VĂN NGUYÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018065 - ĐẶNG QUỐC KHÁNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018064 - PHẠM MINH QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.18122018034 - LÊ VĂN CHIẾN (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018027 - TRẦN ĐÌNH BẢY (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018026 - LÊ CHÂU THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018025 - NGUYỄN VĂN SINH (18/06/2019)
000.00.12.G17.14122018026 - HOÀNG VĂN SỸ (18/06/2019)
000.00.12.G17.13122018013 - PHAN MẠNH HÙNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.13122018007 - LÊ XUÂN CƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018027 - ĐỖ CÔNG TẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018026 - NGUYỄN TIẾN ĐẠT (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018025 - TRẦN HỮU ĐỨC (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018024 - NGUYỄN VĂN THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018023 - ĐOÀN THANH HẢI (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018021 - TRẦN PHI ANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018019 - TRẦN ĐĂNG CỪ (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018018 - VŨ VIỆT PHƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018015 - NGÔ LÊ NGUYÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018014 - HOÀNG THÁI SƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018013 - HUỲNH VĂN THANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018011 - NGUYỄN VĂN HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018054 - NGUYỄN QUANG KIẾM (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018025 - TRƯƠNG ANH KHOA (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018024 - ĐẶNG THÀNH LANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.07122018098 - ĐỖ VĂN LÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.30112018070 - HỒ VĂN THU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018056 - NGUYỄN THẾ ANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018055 - NGUYỄN VĂN HOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018054 - HỒ VĂN PHUONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018053 - ĐOÀN NGỌC DUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018052 - NGUYỄN TUẤN BIÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018051 - LÊ NGỌC BÁU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018050 - HỒ NHÚM (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018049 - PHÙNG NHẬT HÒE (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018048 - HOÀNG TRUNG HẬU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018041 - PHAN HỮU BÁCH (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018040 - TRẦN ĐỨC QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28112018443 - NGUYỄN THẠC VŨ (18/06/2019)
000.00.12.G17.28112018441 - NGUYỄN VĂN NHỚ (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018030 - LÊ THANH TRINH (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018105 - TRƯƠNG QUANG ĐỨC HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018092 - TRẦN XUÂN AN (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018089 - NGUYỄN TRƯƠNG ĐIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018074 - NGUYỄN NGỌC THẢO (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018073 - HUỲNH THANH DƯ (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018071 - LÊ VĂN DUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018069 - LÊ HỮU TRƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018066 - LÊ VĂN VIỆT (18/06/2019)
000.00.12.G17.22112018055 - LÊ NHẬT TRƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018165 - NGUYỄN VĂN TOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018162 - ĐỖ VĂN SƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018014 - VÕ THANH LONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018010 - NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.18112018078 - NGUYỄN MINH CHÂU (18/06/2019)
000.00.12.G17.16112018070 - ĐẶNG VĂN TIẾN (18/06/2019)
000.00.12.G17.15112018138 - PHẠM MINH QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.15112018023 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.13112018028 - NGUYỄN KIM PHỤ (18/06/2019)
000.00.12.G17.09112018076 - HOÀNG TRỌNG THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.01112018015 - NGUYỄN HỮU TOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.25102018003 - VŨ XUÂN SINH (18/06/2019)
000.00.13.G17-190401-0004 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC (18/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0002 - PHẠM NGỌC HÀ (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0003 - NGUYỄN VĂN ĐẠI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0004 - NGUYỄN TUẤN ANH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0005 - ĐOÀN MINH QUỲNH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0006 - TRƯƠNG ĐÌNH PHONG (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0007 - ĐINH SỸ KHÔI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0009 - BÙI ĐÌNH KIÊN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0011 - PHẠM XUÂN TÌNH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0012 - NGUYỄN HỮU THI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0013 - NGUYỄN VĂN TIẾN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0014 - NGUYỄN HỒNG SƠN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0015 - NGUYỄN BÁ HẢI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0032 - LÊ MINH NGHĨA (19/06/2019)
000.00.13.G17-190523-0038 - CÔNG TY CP THUTHIEM GROUP (21/06/2019)
000.00.13.G17.09112018044 - CÔNG TY TNHH NOVA NAM Á (21/06/2019)
000.00.13.G17-190506-0006 - CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (21/06/2019)
000.00.13.G17-190507-0012 - CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI (24/06/2019)
000.00.13.G17-190506-0060 - CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART (24/06/2019)
000.00.13.G17.18122018035 - CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1 CTCP (24/06/2019)
000.00.13.G17-190118-0061 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (24/06/2019)
000.00.13.G17-190326-0055 - BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỌI (24/06/2019)
000.00.13.G17.13112018014 - LIÊN DANH CONTREXIM 1 - THÁI HÀ (25/06/2019)
000.00.13.G17-190610-0006 - CÔNG TY CP UNIBEN (28/06/2019)
000.00.13.G17-190405-0047 - CÔNG TY TNHH MAEDA - THIÊN ĐỨC (28/06/2019)
000.00.13.G17-190529-0048 - CÔNG TY CP MAY TIẾN PHÁT (28/06/2019)
000.00.13.G17-190618-0017 - NGUYỄN MINH QUÂN (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0018 - NGUYỄN KHÁNH HÒA (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0019 - HUỲNH ĐĂNG KHÔI (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0020 - MAI ĐÌNH HUY (05/07/2019)
000.00.12.G17-190604-0134 - CTCP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XÂY DỰNG TM HOÀNG SƠN (05/07/2019)
000.00.12.G17-190604-0018 - CONG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI ĐẠT (05/07/2019)
000.00.12.G17-190603-0054 - CÔNG TY TNHH KIM LONG (05/07/2019)
000.00.12.G17-190603-0046 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ QUỲNH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0103 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0029 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẠNH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0024 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0011 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168 (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0010 - CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP (05/07/2019)
000.00.12.G17-190529-0020 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KM VIỆT NAM (05/07/2019)
000.00.12.G17-190529-0001 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG VINH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190524-0092 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RAY ARCHITECTURE VIỆT NAM (05/07/2019)
000.00.13.G17-190504-0029 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SYRENA VIỆT NAM (08/07/2019)
000.00.13.G17.03012019056 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ (08/07/2019)
000.00.13.G17.31102018033 - CTY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ (08/07/2019)
000.00.12.G17-190709-0041 - CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM (09/07/2019)
000.00.12.G17-190709-0024 - CÔNG TY TNHH YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0080 - CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI THIÊN VŨ (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0057 - CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAVUILD (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0056 - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC VIỆT (09/07/2019)
000.00.13.G17-190312-0013 - SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH (15/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0049 - TRƯƠNG VĂN THỂ (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0048 - HOÀNG BÁ PHÒNG (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0046 - PHẠM NGUYÊN VŨ (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0044 - NGUYỄN VIẾT TUYÊN (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0043 - NGUYỄN THÀNH ĐẠT (16/07/2019)