Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2018 tại địa chỉ Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

   Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019

Phiên làm việc của bạn đã kết thúc, vui lòng vào lại hoặc bấm