Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2018 tại địa chỉ Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

   Thứ 3, Ngày 25 tháng 2 năm 2020
 

BẢNG XẾP HẠNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Chọn đơn vị     
 
Đỗ Việt Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (0.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục công tác phía Nam Bộ phận :Phòng Quản lý xây dựng
 
 
Lê Mai Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục quản lý nhà và thị trường BĐS Bộ phận :Phòng Thông tin thống kê
 
 
Lê Quốc Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 3
 
 
Nguyễn Thế Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :VP.Cục
 
 
Phan Vũ Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 1
 
 
Trần Ngọc Ánh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý kỹ thuật
 
 
Võ Hoàng Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 1
 
 
Bùi Đức Dũng Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý thiết kế
 
 
Bùi Quang Huy Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý dự án
 
 
Lương Văn Cảnh Tỷ lệ hài lòng :0 (0.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục công tác phía Nam Bộ phận :Phòng Quản lý đô thị
 
  [1]   2 3 4 5 6 ...11