Hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp về Bộ Xây dựng theo đường văn thư hoặc đến trực tiếp Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng để được giải quyết

   Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019
 

BẢNG XẾP HẠNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Chọn đơn vị     
 
Lê Mai Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục quản lý nhà và thị trường BĐS Bộ phận :Phòng Thông tin thống kê
 
 
Lê Quốc Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 3
 
 
Nguyễn Thế Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :VP.Cục
 
 
Phan Vũ Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 1
 
 
Trần Ngọc Ánh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :LĐ phòng (hoăc Cán bộ chủ trì) ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý kỹ thuật
 
 
Võ Hoàng Anh Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 1
 
 
Bùi Đức Dũng Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý thiết kế
 
 
Bùi Quang Huy Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý dự án
 
 
Cao Thanh Nhàn Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ phận :Phòng Quản lý dự án
 
 
Nguyễn Minh Châu Tỷ lệ hài lòng :0 (100.0%) Chức vụ :Cán bộ giải quyết ĐÁNH GIÁ
Đơn vị :Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ phận :P.GD-CLXD 2
 
  [1]   2 3 4 5 6 ...11