Hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp về Bộ Xây dựng theo đường văn thư hoặc đến trực tiếp Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng để được giải quyết

   Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019

* Nhập mã số hồ sơ thủ tục hành chính mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
000.00.12.G17.11102018057 - TẠ THỊ THƠM (23/10/2018)
000.00.12.G17.11102018041 - ĐÀO CHÍ DIỄN (23/10/2018)
000.00.12.G17.17102018011 - NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018008 - VŨ LIỄU (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018006 - TRẦN MINH NHẬT (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018064 - ĐẶNG QUỲNH DUY ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018063 - ĐÀO PHƯỚC BẢO HẠ (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018005 - TRẦN ĐÌNH THỰC (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018052 - LÊ NGỌC NHƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018050 - NGUYỄN CHIẾN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.17102018007 - NGHIÊM ANH DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018058 - NGUYỄN VĂN HOAN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018039 - ĐÀO VĂN CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018037 - NGUYỄN VĂN BẰNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018036 - CHÂU HOÀNG VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018033 - ĐÀO XUÂN HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018032 - HÀ KIM HƯNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018030 - TRẦN BỬU LONG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018031 - LÊ HUY CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018018 - CÙ HUY BẮC (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018017 - CÙ HUY TÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018108 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018010 - NGUYỄN ANH DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018107 - NGUYỄN HUY HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018104 - NGUYỄN VĂN DOÃN (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018041 - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ CTCP (26/10/2018)
000.00.12.G17.16102018029 - TRỊNH THANH PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018105 - NGUYỄN VĂN HIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018103 - NGUYỄN LÊ HOÀI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018102 - CHÂU VĂN NGỌC (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018098 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018097 - VĂN CÔNG LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018100 - NGUYỄN MINH THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018095 - HỒ ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018093 - NGUYỄN NHƯ QUỲNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018096 - TẠ HỮU TUYỀN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018101 - TRẦN ÁNH DƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018092 - TRẦN THANH BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018091 - TRÀ VĂN THUẬN (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018099 - MAI VĂN NGHĨA (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018089 - NGUYỄN VĂN NGHIÊM (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018094 - NGÔ VIỆT CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018090 - PHẠM NAM BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018084 - TRẦN TIẾN VINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018082 - PHẠM ĐĂNG CƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018081 - ĐỖ VIỆT HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018079 - PHẠM QUANG VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018078 - NGÔ THANH BÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018077 - NGUYỄN MINH HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018076 - PHẠM THỊ HỒNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018083 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018071 - ĐẶNG THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018013 - LÊ SỸ HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018012 - NGUYỄN HỒNG TRIẾT (26/10/2018)
000.00.12.G17.15102018075 - NGUYỄN KỲ NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018072 - NGUYỄN QUỐC VIỆT (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018047 - NGUYỄN BÁ LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018039 - TRẦN XUÂN TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018027 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018026 - THÀNH QUANG MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018015 - PHÙNG THỀ LÂM (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018014 - HOÀNG QUỐC DÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018016 - ĐỖ MẠNH HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018009 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018066 - BÙI THỊ PHÚC KHÁNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018065 - TRỊNH ANH TÚ (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018064 - ĐOÀN VĂN CHÍNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018056 - CHU THỊ HOÀI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018055 - LẠI TRƯỜNG GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018050 - NGUYỄN THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018049 - ĐOÀN HẢI ĐĂNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018048 - NGUYỄN VĂN ĐƯỢC (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018054 - NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018008 - VÕ QUANG HIỂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018006 - VŨ BÌNH SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018005 - ĐÀO NGỌC VƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018082 - NGUYỄN VIẾT HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018073 - NGUYỄN BÌNH GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018065 - TRẦN TUẤN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018064 - PHẠM ĐÌNH CHIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018063 - TRẦN HOÀNG LÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018061 - PHAN XUÂN ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018062 - VŨ DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018072 - VÕ THANH HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.030102018007 - LÊ QUANG HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018056 - TRẦN ĐÌNH THUẬN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018088 - NGÔ TRUNG NGHĨA (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018083 - NGÔ ĐỨC HÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018060 - BÙI VIỆT PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018052 - HOÀNG MINH THÁI (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018054 - PHẠM HỒNG PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018012 - ĐINH CÔNG THỨC (26/10/2018)
000.00.12.G17.050102018001 - NGUYỄN THANH SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018046 - ĐỖ ĐỨC DUY (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018041 - LÊ HỚN ĐẠT (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018039 - HẠP TIẾN SĨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018065 - PHẠM VĂN ĐẠT (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018045 - HUỲNH TRƯƠNG UY VŨ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018038 - PHẠM LÂM SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018021 - DƯƠNG VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018015 - TRẦN HẢI NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018014 - ĐỖ MINH NGỌC (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018012 - NGUYỄN VĂN THƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018011 - NGUYỄN TIẾN HIỆP (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018019 - LÊ LUÂN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018058 - VŨ VĂN ĐIỆP (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018057 - VŨ VĂN KHOA (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018055 - PHẠM HẢI NAM (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018054 - NGUYỄN VĂN MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018059 - PHAN ĐĂNG PHONG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018053 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018052 - NGUYỄN TUẤN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.010102018040 - ĐỒNG QUANG LÊ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018048 - NGUYỄN CÔNG ĐỨC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018047 - NGÔ HỒNG ĐĂNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018045 - VŨ TIẾN CÔNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018044 - DƯƠNG TIẾN DIỄN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018051 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018042 - ĐOÀN VĂN MINH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018053 - PHẠM QUANG HƯNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018032 - PHẠM XUÂN ĐỊNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018046 - HÀ MINH THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018041 - ĐÀO QUANG KHÁNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018035 - HOÀNG VĂN LỘC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018040 - TRẦN THỊ THU PHƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018017 - ĐỖ ĐỨC THIỆN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018008 - TRẦN LÊ TRUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018093 - LƯƠNG XUÂN HOÀNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018091 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018089 - NGUYẾN THẾ HUYNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018084 - TRIỆU HOÀNG GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018082 - LÊ VIẾT THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018095 - VŨ VĂN TÌNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018080 - HOÀNG THANH HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018076 - ĐÀO HỒNG HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018075 - PHẠM GIA THẾ (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018073 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018068 - ĐỖ PHƯƠNG DIỆN (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018049 - NGÔ VĂN CUNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018066 - LÊ CÔNG BẰNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.080102018047 - PHẠM TRUNG KIÊN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018059 - NGUYỄN ĐỨC TRÍ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018077 - TÔ VIỆT CƯỜNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018033 - TẠ VĂN LỢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018052 - VŨ MINH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018051 - NGUYỄN THANH HƯƠNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018046 - BÙI DOÃN DŨNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018043 - NGUYỄN QUYẾT TIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018040 - VŨ VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018042 - NGUYỄN NHƯ BÁCH (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018030 - TRƯƠNG VĂN HAI (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018029 - PHAN VĂN THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.11102018038 - ĐÀO CHÍ DUẨN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018076 - LÊ XUÂN TIẾN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018079 - LÊ NAM THẮNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018075 - PHAN ĐÌNH GIÁP (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018080 - NGUYỄN GIANG HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018016 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018078 - TRẦN VĂN THÚY (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018074 - NGÔ TRỌNG PHÚC (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018060 - TRẦN VĂN MẠNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.050102018030 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018037 - NGUYỄN THỊ SONG HÀ (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018036 - NGUYỄN ĐĂNG TĨNH (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018034 - ĐỖ VĂN VIỆT (26/10/2018)
000.00.12.G17.10102018033 - TĂNG VIẾT TẠO (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018094 - PHẠM THÀNH HUY (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018071 - TRẦN ĐỨC GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018069 - NGUYỄN BÁ GIANG (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018058 - BÙI VĂN HẢI (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018054 - BÙI TUYẾT HOA (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018051 - LÊ ĐỨC ANH (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018036 - LÊ PHƯƠNG THẢO (26/10/2018)
000.00.12.G17.090102018042 - ĐẶNG THANH TÙNG (26/10/2018)
000.00.12.G17.12102018038 - NGÔ HỮU TRƯỜNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.090102018044 - KHẢ QUỐC KHANH (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018039 - THIỀU XUÂN LAN (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018038 - MAI THỊ LAN ANH (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018035 - BÙI THỊ THANH HUYỀN (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018024 - NGUYỄN THÁI HỒNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.010102018022 - DƯƠNG HỒNG ĐIỆP (29/10/2018)
000.00.12.G17.030102018003 - DƯƠNG NGỌC HÙNG (29/10/2018)
000.00.12.G17.15102018002 - ANDREAS EWALD HAUSCHILD (30/10/2018)
000.00.12.G17.26102018026 - NGUYỄN BÌNH TIẾN (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018044 - NGUYỄN THỊ ANH THƯ (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018043 - TRẦN MINH MẪN (30/10/2018)
000.00.12.G17.12102018028 - NGUYỄN ĐỨC THẮNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018029 - CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018024 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BẾN DU THUYỀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018014 - NGUYỄN VĂN ĐOÀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018040 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018039 - LÊ THANH HẢI (30/10/2018)
000.00.12.G17.17102018029 - ĐỖ HỒ NAM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018080 - VŨ NGỌC TÂN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018074 - HOÀNG ĐỨC ANH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018073 - NGUYỄN NHƯ TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018072 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018069 - TRẦN ĐỨC THẠNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018070 - VŨ HƯƠNG TRANG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018068 - TRẦN VIỆT HÀ (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018067 - LƯƠNG QUANG VINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018066 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018065 - VŨ THÀNH THẮNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018062 - NGUYỄN THẠC TRUNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018063 - VŨ VĂN TĨNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018060 - PHẠM VĂN MẠNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018061 - NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018059 - NGUYỄN TRỌNG TRUNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018064 - ĐÀO SỸ LÂM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018058 - ĐỖ XUÂN MINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018057 - ĐẶNG QUỐC CƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018056 - CAO VĂN HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018055 - LÊ ANH TUẤN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018054 - NGUYỄN XUÂN HUY (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018053 - NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018052 - TRẦN VIỆT HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018051 - ĐÀO DUY TRƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018050 - HOÀNG VĂN SINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018049 - NGUYỄN MẠNH HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018048 - NGUYỄN MẠNH TƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018047 - TÔ VĂN NAM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018046 - PHẠM CHÍ THÀNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018045 - NGUYỄN QUỐC ĐẠI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018044 - NGUYỄN ĐÌNH LIÊN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018043 - HOÀNG TUÂN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018042 - ĐINH THẾ CƯỜNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018041 - NGUYỄN NGỌC TIẾN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018039 - DƯƠNG MẠNH HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018038 - NGHIÊM THỊ PHƯƠNG LAN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018037 - PHẠM HỮU HÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018035 - VÕ TUẤN DŨNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018034 - BÙI XUÂN KHẢI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018033 - NGUYỄN VĂN LĨNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018031 - NGUYỄN QUỐC DŨNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.18102018005 - LÊ ĐỨCTÚ (30/10/2018)
000.00.12.G17.22102018017 - NGUYỄN SỸ ĐOÀN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018032 - TRẦN QUỐC THÁI (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018031 - TRẦN THANH LIÊM (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018030 - LÊ VŨ MINH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018029 - NGUYỄN THẾ TRỌNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018028 - PHẠM NGỌC THẢO (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018027 - NGUYỄN ĐỨC AN (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018011 - HUỲNH MINH CHÍ (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018010 - CHÂU VĂN LÀNH (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018009 - NGUYỄN THANH TÙNG (30/10/2018)
000.00.12.G17.15102018008 - TRẦN NGỌC ĐIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018004 - VÕ VĂN TIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018006 - HUỲNH DUY TRỌNG HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018003 - GRAHAM DONALD BECKETT (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018085 - NGUYỄN ANH DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018084 - NGUYỄN VĂN CHƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018079 - ĐỖ DŨNG HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018078 - DƯƠNG TẤN HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018074 - NGUYỄN VĂN THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018058 - PHẠM THANH HOÀI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018075 - HOÀNG HẢI HÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018071 - TÔ MINH TIẾN (31/10/2018)
000.00.12.G17.15102018001 - ĐINH VĂN TẢO (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018073 - PHẠM MINH ĐỨC (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018080 - LÊ ĐÌNH DỤ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018069 - PHẠM HỒNG THOAN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018068 - NGUYỄN VĂN ĐÔNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018067 - NGUYỄN XUÂN KHẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018064 - NGUYỄN NGỌC THẾ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018062 - TỐNG VĂN TIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018061 - LÊ NGUYỄN HỒNG CHÂN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018060 - NGUYỄN HỮU KHANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018059 - VĂN PHÚ THÁI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018057 - HOÀNG THỊ NGỌC ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018056 - NGUYỄN HOÀNG SINH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018055 - NGUYỄN TRẦN NGUYỄN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018053 - TRẦN VĂN NGHI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018051 - TẠ KIM THÚY AN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018041 - NGÔ THÀNH PHƯỚC (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018046 - LÊ VIẾT THÀNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018037 - PHAN HUY QUANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018040 - ĐỖ TẤT THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018036 - VŨ VĂN HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018035 - NGUYỄN XUÂN ĐẠI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018034 - NGUYỄN THỊ HOÀN (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018001 - TÔ CHÂU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018022 - ĐÀO VIỆT HÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018031 - PHẠM THỊ NGỌC UYÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018025 - TRỊNH MINH HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018032 - HỒ TỪ VŨ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018024 - NGUYỄN VIỆT ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018033 - CHU TRẦN ANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018021 - NGUYỄN VIỆT HƯNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018023 - NGUYỄN THỊ THÙY (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018045 - BÙI VIỆT HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018020 - NGUYỄN THỊ THU NGA (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018019 - ĐỖ HÙNG SƠN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018018 - PHẠM SĨ NHƯ NHIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018017 - BÙI VĂN THỌ (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018013 - ĐÀO VIẾT HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018024 - BÙI ĐỨC BÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018005 - NGUYỄN NGỌC ĐẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018092 - ĐẶNG THẾ HUY (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018090 - HOÀNG HẢI NAM (31/10/2018)
000.00.12.G17.12102018008 - LÊ XUÂN HỘI (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018087 - TRẦN ĐÌNH HÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018086 - NGUYỄN QUANG HUY (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018085 - VŨ NGỌC NHẤT (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018078 - HIOÀNG ANH TÚ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018070 - HOÀNG KHÁNH SINH (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018079 - TRƯƠNG TIẾN TÀI (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018081 - LÊ HUY CƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018061 - NGUYỄN PHÚC MỸ TÂN (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018047 - TRẦN ĐỨC GIANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018043 - LÊ XUÂN VŨ (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018032 - TRỊNH THỊ MINH TUYỀN (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018026 - VƯƠNG ĐÀO QUANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018025 - NGUYỄN TRÚC NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018024 - TRẦN KHẮC HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018023 - HỒ MINH NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.090102018022 - LÊ QUỐC THỚI (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018039 - ĐỖ PHƯƠNG TRÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018023 - NGUYỄN VĂN KHOA (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018022 - LƯƠNG CHUNG DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018013 - LÊ TUẤN ẠNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018010 - NGUYỄN XUÂN HIỆP (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018008 - PHAN TIẾN HOẠT (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018007 - TRẦN THANH HẢI (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018006 - VÕ HỒNG CÔNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.080102018001 - PHẠM HỮU HÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.010102018037 - PHÙNG THU HƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018021 - HỒ MINH TÂM (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018027 - ĐÀO THỊ KIM OANH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018025 - LƯU ĐỨC DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018024 - NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018020 - TRẦN NHẬT KIÊN (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018019 - HOÀNG NGỌC TÙNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018013 - LÊ THANH BÌNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.050102018006 - LÊ VŨ THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018053 - VƯƠNG TẤT ĐẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018036 - TRƯƠNG ANH TUẤN (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018030 - LÊ QUANG HƯNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018010 - KHUẤT ĐÌNH THẮNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018002 - ĐỖ NGỌC HIẾU (31/10/2018)
000.00.12.G17.040102018001 - LƯU QUÝ TRƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018033 - HÀ XUÂN CẢNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018032 - BÙI HUY THẢO (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018027 - VŨ THANH GIANG (31/10/2018)
000.00.12.G17.030102018026 - LÊ TƯỜNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018036 - LÊ MINH ĐỨC (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018037 - TRỊNH NGỌC CHÂU (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018029 - NGUYỄN TƯ BÌNH DƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018024 - LÊ VĂN NGHĨA (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018026 - NGUYỄN THỊ THANH MAI (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018022 - BÙI NGỌC HUỲNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018017 - NGUYỄN VĂN KHOA (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018016 - NGUYỄN NHƯ QUỲNH (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018015 - TRẦN TRUNG DŨNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018014 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018012 - DƯ ĐÌNH TẠO (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018011 - NGUYỄN THỊ LIỄU (31/10/2018)
000.00.12.G17.020102018005 - DOÃN VĨNH TRÀ (31/10/2018)
000.00.12.G17.22102018009 - TRẦN THỊ NGA,KEMF THEO 07 BỘ HỒ SƠ CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018004 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD - BAN QUẢN LÝ KHU NAM (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018003 - CÔNG TY CP XD TƯ VẤN THIẾT KẾ QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Á (07/11/2018)
000.00.12.G17.22102018002 - CÔNG TY CPXD THƯƠNG MẠI LADO (07/11/2018)
000.00.12.G17.19102018019 - NGUYỄN QUỐC TRUNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.18102018022 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIỂN XANH (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018026 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICON (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018025 - VŨ AN GIANG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018016 - HÀ VĂN DŨNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018014 - LÊ THỊ HUYÊN (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018010 - ĐOÀN THANH SANG (07/11/2018)
000.00.12.G17.17102018001 - PHẠM XUÂN TRƯỜNG (07/11/2018)
000.00.12.G17.16102018011 - ĐỒNG XUÂN NGỌC (07/11/2018)
000.00.12.G17.16102018012 - LÊ ANH TUẤN (07/11/2018)
000.00.12.G17.15102018014 - NGUYỄN TRUNG TUẤN (07/11/2018)
000.00.12.G17.25102018017 - ĐOÀN NAM THẮNG (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018031 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018030 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (09/11/2018)
000.00.12.G17.24102018021 - LÃ VĂN VẠN (09/11/2018)
000.00.12.G17.22102018012 - NGUYỄN VẮN BÍCH VÀ 06 BỘ HỒ SƠ CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018037 - LÊ ĐỨC HUY (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018035 - LÊ CÔNG MINH DUYỆT (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018028 - NGUYỄN HOÀI NAM (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018026 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018007 - PHAN ĐỨC HẠNH (09/11/2018)
000.00.12.G17.18102018002 - BÙI THẾ ANH (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018042 - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018030 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XD PHÚ XUÂN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018028 - DƯƠNG VĂN THẮNG (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018027 - MAI ĐỨC KIÊN (09/11/2018)
000.00.12.G17.17102018012 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ B.R (09/11/2018)
000.00.12.G17.16102018035 - BÙI VĂN HẢI (09/11/2018)
000.00.12.G17.090102018020 - ĐỖ VĂN HÀ (09/11/2018)
000.00.05.G17.010102018019 - LƯƠNG CHUNG DŨNG (12/11/2018)
000.00.12.G17.26102018024 - TRẦN HOÀNG TÂM (15/11/2018)
000.00.12.G17.05112018047 - LÊ BÁ QUÝ (15/11/2018)
000.00.12.G17.05112018043 - NGUYỄN MẠNH TƯỞNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018037 - MAI THÀNH TRUNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018036 - NGUYỄN DUY KHANG (15/11/2018)
000.00.12.G17.01112018019 - LƯƠNG VĂN TIẾN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018051 - TRẦN VĂN NHÂN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018033 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018021 - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018012 - CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG TRÌNH CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (15/11/2018)
000.00.12.G17.26102018019 - NGUYỄN HẠ HUY (15/11/2018)
000.00.12.G17.08112018111 - MAI THANH LÂN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018105 - NGUYỄN TẤN TỚI (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018098 - TRẦN THIỆN PHÚC (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018093 - NGUYỄN VĂN PHONG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018085 - TRẦN HIẾU NHƠN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018082 - TỐNG VIẾT HUY (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018077 - PHẠM TRẦN THÙY DUNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018075 - PHẠM TẤN HỒNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018074 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018073 - NGÔ NGỌC AN (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018072 - LÊ XUÂN HƯƠNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.08112018011 - NGUYỄN VIỆT HÀ (16/11/2018)
000.00.12.G17.06112018112 - TRẦN VĂN THÁI (16/11/2018)
000.00.12.G17.06112018098 - NGUYỄN NGỌC ĐÔNG (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018063 - NGUYỄN BÁ AN (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018060 - NGUYỄN MINH SỸ (16/11/2018)
000.00.12.G17.05112018057 - TRẦN THANH HẢI (16/11/2018)
000.00.12.G17.09112018032 - NGUYỄN ĐĂNG LỰC (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018116 - PHẠM LÊ XUÂN (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018109 - VÕ THẾ HÙNG (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018071 - VÕ VĂN HẢI (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018004 - NGUYỄN TRƯỜNG SINH (22/11/2018)
000.00.12.G17.07112018002 - NGUYỄN LÂM TÙNG (22/11/2018)
000.00.12.G17.12112018041 - BÙI VIỆT ĐỨC (28/11/2018)
000.00.12.G17.14112018014 - PHAN PHÚ HUYNH (28/11/2018)
000.00.12.G17.18112018046 - VŨ MINH TUẤN (07/12/2018)
000.00.12.G17.01112018018 - TRƯƠNG HOÀNG VIỆT (10/12/2018)
000.00.12.G17.05112018064 - VŨ CÔNG ĐOÀN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018020 - CAO THỊ ĐAN TRINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018036 - BÙI ĐÌNH NHUẬN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018030 - TRẦN TUẤN NGHĨA (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018021 - PHÙNG CHÍ ĐỊNH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018031 - PHAN LONG (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018034 - HỒ XUÂN HẢI (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018028 - NGUYỄN VĂN HÒA (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018032 - PHẠM VĂN HUY (10/12/2018)
000.00.12.G17.01112018011 - NGUYỄN QUANG MINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018044 - TRƯƠNG THÀNH TÂM (10/12/2018)
000.00.12.G17.01112018009 - NGUYỄN HỮU HOÀI BẢO (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018042 - TẠ HUY HOÀNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018041 - NGUYỄN TRẦN QUỲNH (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018039 - PHẠM MINH HÙNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018043 - NGUYỄN VĂN BAN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018039 - TRẦN HUY TOÀN (10/12/2018)
000.00.12.G17.31102018004 - NGUYỄN VĂN CHIẾN (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018033 - HOÀNG BÁ KHANG (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018029 - NGUYỄN HOÀNG LINH (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018026 - LẠI TẤN PHÁT (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018027 - NGUYỄN HOÀNG TUẤN NHÃ (10/12/2018)
000.00.12.G17.07112018018 - CHU VIỆT HÂN (10/12/2018)
000.00.12.G17.30102018042 - TRẦN ÁNH DƯƠNG (10/12/2018)
000.00.12.G17.30102018040 - LÊ NAM THẮNG (11/12/2018)
000.00.12.G17.31102018002 - NGUYỄN DUY VŨ (11/12/2018)
000.00.12.G17.30102018043 - NGÔ VIỆT CƯỜNG (11/12/2018)
000.00.12.G17.07112018038 - NGUYỄN DANH DŨNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.07112018017 - TRẦN QUỐC ÁNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.07112018016 - NGUYỄN QÚY HOÀI (13/12/2018)
000.00.12.G17.01112018012 - NGUYỄN MINH CƯỜNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.01112018010 - PHAN TRẦN PHÚ KHÁNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.010112018005 - VŨ TIẾN CÔNG (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018011 - NGUYỄN VĂN VỊNH (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018009 - TRẦN QUANG NGHĨA (13/12/2018)
000.00.12.G17.31102018006 - LÊ THANH NGHỆ (13/12/2018)
000.00.12.G17.28112018426 - NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ (19/12/2018)
000.00.12.G17.06122018178 - NGUYỄN TRỌNG TÚ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018190 - NGUYỄN CÔNG KHÔI HƯNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018169 - LÊ ANH TUẤN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018168 - NGUYỄN MINH MẪN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018175 - TRẦN HOÀI SƠN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018173 - HOÀNG HẢI HÀ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018164 - TÔ NGỌC QUỐC (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018165 - PHÙNG THÁI HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018189 - NGUYỄN THÔI VĨ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018195 - VŨ THÀNH NAM (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018186 - NGUYỄN VÕ BÍCH DUNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018159 - HOÀNG VĂN CƯỜNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018187 - HUỲNH KIM BÌNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018180 - NGUYỄN DOÃN TĨNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018151 - MASHIKO TAKUYA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018150 - NGUYỄN VĂN HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018153 - NGUYỄN THÀNH LONG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018163 - ĐẶNG BÁ ĐÔNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018174 - TRẦN QUỐC SỸ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018146 - TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018167 - NGUYỄN NGỌC LÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018194 - PHẠM VĂN VIỆT (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018192 - NGUYỄN NGỌC MỸ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018170 - NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018179 - NGUYỄN TUẤN DŨNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018193 - NGUYỄN VĂN LONG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018185 - NGUYỄN BẢO KHÁNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018191 - NGUYỄN VĂN DŨNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018188 - TRẦN HÀ MINH TÙNG (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018182 - LÊ THANH TUẤN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018184 - HUỲNH HỮU THỌ (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018171 - ĐẶNG MINH HẢI (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018177 - NGUYỄN VĂN SỬU (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018183 - LÊ CHÍ HÒA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018181 - LỮ THI TOÀN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018155 - NGUYỄN HỮU MINH THIỆN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018148 - LÊ XUÂN CHINH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018172 - VÕ VĂN BÌNH (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018166 - PHẠM THÚC HÂN (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018162 - NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018154 - TRẦN ĐẠI NGHĨA (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018152 - TRẦN VĂN HẬU (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018147 - NGUYỄN TẤN TÀI (20/12/2018)
000.00.12.G17.06122018145 - PHẠM DUY ANH (20/12/2018)
000.00.12.G17.20122018030 - LÊ VĂN PHÚ (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018029 - NGUYỄN ĐÀO QUỐC VIỆT (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018028 - NGUYỄN PHI DŨNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018026 - TRẦN VŨ GIÁP (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018025 - VÕ THANH TÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018024 - BÙI ĐÌNH TRUNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018023 - NGUYỄN VĂN NINH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018022 - NGUYỄN VĂN THẬT (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018021 - NGUYỄN VĂN HÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018020 - NGUYỄN VĂN QUỐC (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018019 - LƯƠNG VI LANG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018018 - NGUYỄN HỮU CẦU (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018017 - NGUYỄN THỊ TÂM (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018015 - HOÀNG ĐÌNH LỢI (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018009 - BÙI THỊ THU (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018008 - NGUYỄN VĂN BẮC (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018007 - NGUYỄN QUÍ NGUYÊN (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018005 - NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018004 - CHÂU TẤN HƯNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018003 - ĐỖ QUANG KHANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018002 - PHAN VĂN THÀNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.20122018001 - BÙI VĂN NGUYÊN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018033 - THÁI HÒA (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018032 - TRƯƠNG VĂN VINH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018031 - DƯƠNG QUỐC TRÌNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018030 - PHẠM VĂN THỦY (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018029 - ĐÌNH HẢI (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018028 - LÊ PHƯỚC KHÔI (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018027 - TRẦN VĂN DU (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018026 - NGUYỄN HẢI PHONG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018024 - ĐINH THẾ DŨNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018023 - NGUYỄN QUANG HÙNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018018 - NGUYỄN HẢI ANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018017 - NGUYỄN THỊ THANH (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018012 - ĐOÀN THANH TRÚC (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018011 - HOÀNG NGỌC SƠN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018006 - NGÔ QUÝ ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018005 - LÊ DUY LUẬN (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018003 - NGUYỄN THÀNH NAM (02/01/2019)
000.00.12.G17.19122018002 - MAI VĂN HẠNH (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018063 - PHAN THANH LÂM (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018062 - TRẦN ĐĂNG KHOA (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018061 - LÊ VĂN CƯỜNG (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018060 - NGÔ VĂN THIỆN (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018058 - PHẠM VĂN ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018057 - PHẠM VĂN HOAN (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018056 - HOÀNG HỮU HIẾU (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018042 - PHẠM BẢO NGỌC (02/01/2019)
000.00.12.G17.18122018041 - ĐỖ NGUYÊN ĐỨC (02/01/2019)
000.00.12.G17.08112018037 - TRƯƠNG VĂN CHUNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018072 - NGUYỄN QUANG THANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018068 - VÔ LƯỢNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.23112018067 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.18112018084 - TRẦN QUANG NAM (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018087 - LÊ VĂN LƯƠNG HỒ (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018040 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018064 - NGUYỄN LƯU ĐÔN (07/01/2019)
000.00.12.G17.25102018014 - ĐINH THANH TÂM (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018060 - LÊ TRUNG SƠN (07/01/2019)
000.00.12.G17.16112018033 - ĐẶNG QUỐC KHÁNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018052 - CHÂU VĂN NGỌC (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018134 - LÊ VĂN NGUYÊN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018049 - VÕ MINH XUÂN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018048 - NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ (07/01/2019)
000.00.12.G17.14112018024 - NGUYỄN DƯƠNG BẰNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018038 - NGUYỄN MINH CHÂU KHANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018039 - TRẦN ĐÌNH ẤU (07/01/2019)
000.00.12.G17.12112018071 - VŨ THANH BÌNH (07/01/2019)
000.00.12.G17.14112018028 - LÊ VIỆT PHONG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018048 - LÊ HỮU TÂM (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018044 - TRẦN TUẤN KHANH (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018041 - NGUYỄN TRUNG CẦN (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018042 - TRƯƠNG VĂN SƠN (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018046 - PHAN QUANG HƯNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018047 - VÕ QUANG TIÊN (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018002 - NGUYỄN MINH TƯỞNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018040 - TRƯƠNG AN PHONG (07/01/2019)
000.00.12.G17.08112018043 - TRẦN THANH HOÀNG (07/01/2019)
000.00.12.G17.15112018046 - CAO NGỌC TÂN (07/01/2019)
000.00.12.G17.28112018447 - TẠ DUYÊN TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018116 - TRẦN NGUYÊN KHÔI (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018114 - PHẠM HOÀNG DUY HIỂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.22112018031 - LÊ LỘC THÁI BÌNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018017 - VŨ ĐÌNH SẢN (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018016 - LÊ MINH THẮNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018008 - NGUYỄN THẾ VỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018133 - LÊ VĂN TUẤT (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018139 - LÊ TẤN SỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018075 - NGUYỄN THỊ DIỆU ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018005 - NGUYỄN TRỌNG HÒA (08/01/2019)
000.00.12.G17.28112018470 - TRƯƠNG THIỆN VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018031 - HỒ ĐÌNH LẠC (08/01/2019)
000.00.12.G17.18102018006 - HOÀNG KIM ĐÍNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018083 - TRẦN MINH HOÀNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018085 - VÕ KIÊN CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018087 - VŨ HUYỀN NGA (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018082 - VÕ NGỌC QUÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018008 - NGUYỄN VĂN NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018021 - NGUYỄN VĂN MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018020 - LÊ HOÀNG SANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018019 - TRẦN XUÂN THỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018026 - VÕ ANH TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018017 - HỒ VĂN MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018064 - NGUYỄN HỒNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018015 - BÙI VĂN DŨNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018018 - LÂM THÀNH NHẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018006 - PHAN THÀNH KẾT (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018050 - TRƯƠNG HOÀNG VIỆT (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018030 - NGUYỄN QUỐC TIẾN (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018032 - LÊ QUANG TẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018016 - TRỊNH MINH SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.20112018028 - LÊ ĐÌNH VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018056 - ĐÀM KIẾN THỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018135 - LẠI TIẾN ĐỊNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018089 - THÁI ANH VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.14112018029 - BÙI PHÚC ĐỦ (08/01/2019)
000.00.12.G17.14112018020 - NGUYỄN HẢI SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018011 - LÊ CÔNG MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018021 - NGUYỄN NGỌC DANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018027 - ĐỖ HỮU THỨC (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018004 - TIÊU NGỌC TRUNG HƯNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.19112018017 - QUẢN MẠNH CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018001 - TRẦN QUỐC DINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.16112018057 - HUỲNH BẢO BÌNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.18112018008 - NGUYỄN HỒNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018065 - NGUYỄN HỒNG QUANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018054 - BÙI XUÂN TÚ (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018043 - ĐÀO QUANG MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018040 - TRẦN NGỌC HINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018038 - TRẦN ĐĂNG THÁI (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018028 - PHẠM HỒNG KHÁNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018027 - NGUYỄN HỮU THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018053 - PHẠM THANH TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018007 - TRẦN THANH HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018016 - NGUYỄN VĂN SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018015 - HỒ AN NHIÊN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018014 - PHẠM TRƯỜNG GIANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018013 - TRẦN THANH TÂM (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018011 - VŨ THỊ THU HUYỀN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018001 - NGUYỄN NGỌC THUẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.13112018002 - VŨ ĐỨC TUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018083 - VÕ NGỌC SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018021 - TRẦN THANH THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018070 - ĐINH VĂN THẢO (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018067 - ĐỖ KHÁNH HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018063 - NGÔ TIẾN NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018068 - TRƯƠNG HOÀNG TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018058 - VÕ TUẤN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018064 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018071 - NINH VĂN TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018052 - NGUYỄN THỊ HUỆ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018048 - HỒ HẢI HOÀNG LONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018036 - PHẠM ĐỨC THỌ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018035 - TỐNG HẢI NAM (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018045 - PHẠM THỊ VÂN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018116 - HỒ HẢI VIỆT (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018045 - PHÙ VĂN TRÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018055 - NGUYỄN HUY VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018113 - HỒ VĂN MĂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018112 - TRẦN ĐỨC ĐƯỢC (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018109 - PHẠM VĂN NGHIỆP (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018108 - NGUYỄN VĂN LÀNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018107 - PHẠM TIẾN ĐĂNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018106 - VŨ PHƯƠNG TÙNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018104 - ĐINH HOÀNG TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018103 - TĂNG QUỐC CHÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018102 - VÕ VĂN VŨ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018101 - NGUYỄN ĐỨC MINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018100 - LƯU VĂN BA (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018099 - TRẦN NGUYỄN ĐỨC HUY (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018096 - TRẦN HOÀNG NHẤT LINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018094 - NGUYỄN TIẾN TOÀN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018076 - TĂNG XUÂN THỨC (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018065 - DƯƠNG QUỐC THIỆN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018064 - HUỲNH VĂN NINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018063 - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018061 - HỒ THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018060 - LƯU NHƯ TUYỂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018059 - NGUYỄN XUÂN THỦY (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018051 - NGUYỄN THÀNH QUẤT (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018024 - PHAN THỊ KIM PHƯỢNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018114 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG XUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018010 - NGUYỄN TUẤN ANH (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018139 - ĐẶNG THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018138 - ĐINH TRỌNG CỦA (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018048 - HOÀNG THỊ PHƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018136 - TRẦN HỮU KHÁI (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018069 - BÙI XUÂN TRỌNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018068 - ĐINH HÙNG SƠN (08/01/2019)
000.00.12.G17.12112018017 - TRẦN ĐỨC SANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018037 - BÙI CÔNG CHÍNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018033 - TRẦN ĐỨC TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.09112018030 - LÊ TRUNG THÀNH (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018115 - NGUYỄN QUANG PHÚ SỸ (08/01/2019)
000.00.12.G17.08112018020 - TÔN NỮ THỊ LIÊN (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018137 - NGUYỄN TIẾT CƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018066 - HỒ VĂN HẢI (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018064 - LÊ BÁ VINH (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018062 - LÊ MINH TUẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018060 - LÊ PHƯƠNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018059 - NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018057 - NGUYỄN MINH QUANG (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018056 - NGUYỄN TRUNG HIẾU (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018053 - TRẦN MINH TRÍ (08/01/2019)
000.00.12.G17.07112018050 - VÕ HẢI MINH LUÂN (08/01/2019)
000.00.12.G17.05112018003 - LÊ PHỤNG TẤN (08/01/2019)
000.00.12.G17.30102018022 - NGUYỄN VĂN TUYẾN (08/01/2019)
000.00.12.G17.30102018021 - MẠC VĂN VẠN, DƯ XUÂN QUANG, NGUYỄN THANH PHƯƠNG (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018031 - HỒ ĐĂNG KHOA (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018023 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN (08/01/2019)
000.00.12.G17.26102018009 - NGUYỄN MẠNH CHÍNH VÀ 05 CÁ NHÂN CÙNG CÔNG TY (08/01/2019)
000.00.12.G17.24102018014 - ĐOÀN VĂN NGHĨA (08/01/2019)
000.00.12.G17.22102018041 - TRẦN DƯƠNG THANH PHONG (08/01/2019)
000.00.12.G17.18102018049 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE) (08/01/2019)
000.00.12.G17.21112018106 - HOÀNG CÔNG THUẬN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018151 - NGUYỄN ĐÌNH LẬP (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018150 - TRẦN ANH MINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018149 - NGUYỄN MẠNH TRUNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018107 - NGUYỄN QUỐC VƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018105 - ĐỖ VĂN GIÁC (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018104 - HUỲNH NHẬT TÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018102 - NGUYỄN NGỌC CHINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018100 - PHẠM VIỆT HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018099 - HÀ HỮU CẢNH (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018098 - VŨ VĂN CHIÊU (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018096 - CAO ANH PHƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018094 - NGUYỄN PHI HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018093 - THÁI VĂN LONG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018091 - VƯƠNG QUỐC TUY (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018089 - LÃ VĂN TIẾN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018088 - PHẠM GANG THÉP (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018087 - PHẠM XUÂN TRƯỜNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018086 - NGUYỄN PHI HÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018083 - ĐỖ VĂN ĐẠT (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018082 - NGUYỄN DUY THẮNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018081 - PHẠM THÀNH ĐẠO (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018079 - NGUYỄN VĂN VŨ (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018078 - PHẠM QUANG ĐĂNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018065 - LÊ VIỆT HÀ (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018060 - NGUYỄN QUỐC THÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018041 - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018027 - LÊ VĂN NAM (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018015 - NGUYỄN THANH HÀ (09/01/2019)
000.00.12.G17.20112018001 - LÊ CỘNG HÒA (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018079 - LÊ ANH TUẤN (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018076 - HOÀNG VĂN HẢI (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018072 - NGUYỄN TIẾN DỰ (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018071 - LÊ THẾ LUÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.16112018046 - TRẦN NGỌC KHANH (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018124 - NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018123 - LÊ VI VU (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018113 - ĐÀO NGỌC HUY (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018108 - TRƯƠNG ANH TUẤN (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018105 - TRẦN VĂN LƯỢNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.15112018005 - TRẦN HOÀNG VIỆT (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018034 - VŨ XUÂN TÙNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018033 - NGUYỄN KIÊN (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018006 - VŨ VĂN NGHĨA (09/01/2019)
000.00.12.G17.14112018004 - TRẦN NGỌC NHÂN (09/01/2019)
000.00.12.G17.13112018064 - NGUYỄN XUÂN HỮU (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018097 - NGUYỄN TẤT THẮNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018369 - NGUYỄN VĂN THUẬN (09/01/2019)
000.00.12.G17.21112018109 - BÙI HỮU THỌ (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018357 - NGUYỄN TIẾN VINH (09/01/2019)
000.00.12.G17.27112018343 - NGÔ VĂN NAM (09/01/2019)
000.00.12.G17.13112018066 - ĐỖ TUẤN DƯƠNG (09/01/2019)
000.00.12.G17.02112018017 - BÙI DUY NHO (09/01/2019)
000.00.12.G17.30112018049 - NGUYỄN TRẦN LINH (10/01/2019)
000.00.12.G17.30112018047 - TRỊNH XUÂN LÂM (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018452 - LÊ THỊ HOÀNG DIỆU (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018451 - LÊ THANH HÒA (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018449 - VŨ TUẤN TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018445 - PHAN MINH TIẾN (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018013 - VŨ HỒNG TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018012 - TRƯƠNG VIỆT ANH (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018004 - BÙI QUỐC TUÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.28112018003 - TẠ VĂN HÙNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018363 - ĐỖ ĐÌNH TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018361 - NGÔ VĂN TÚC (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018340 - LÃ PHÚC NGUYÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018295 - VŨ HOÀNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018282 - TRÂN DANH MẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018281 - TRẦN TRUNG DŨNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018336 - VƯƠNG VĂN DƯỠNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018280 - DƯ MẠNH ĐƯỢC (10/01/2019)
000.00.12.G17.27112018279 - PHẠM TUẤN VIỆT (10/01/2019)
000.00.12.G17.26112018222 - LƯƠNG TIẾN SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018133 - TRẦN ĐỨC THUẬN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018131 - TRẦN QUANG QUYẾT (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018007 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018128 - TẠ XUÂN CƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018127 - NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018126 - VŨ HUỲNH THIÊN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018124 - BÙI CHÍ GIANG (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018123 - LÊ ANH ĐỨC (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018119 - NGÔ VĂN MẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018134 - LÊ ĐỨC HUY (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018107 - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.23112018100 - PHẠM ANH SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018165 - ĐINH VĂN PHÚ (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018039 - TRƯƠNG THANH MINH (10/01/2019)
000.00.12.G17.22112018026 - TRẦN TUẤN TRUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018085 - NGUYỄN BÁ AN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018083 - TRẦN THANH HẢI (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018081 - VŨ CÔNG ĐOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018063 - BÙI TÁ VIỆT CHÍNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018062 - PHẠM HOÀI HÒA (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018059 - PHAN HỮU HUY (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018058 - HỒ QUỐC TRƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018020 - NGUYỄN KHẮC CÔNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018016 - HỒ VĂN HOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018014 - NGUYỄN ANH SÁNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018013 - PHAN ĐỨC PHÚC (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018012 - NGUYỄN HỮU ĐỨC (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018011 - TRƯƠNG PHAN CHUNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018006 - VŨ NGỌC HOÀN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018005 - HOÀNG PHÚ HẠNH (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018004 - LÊ HUY BÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.20112018003 - NGUYỄN VĂN THỎA (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018111 - MAI PHƯƠNG NAM (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018019 - LÊ TRỌNG VÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018018 - TRẦN NGỌC DŨNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.19112018006 - PHẠM THÀNH ĐÔNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018082 - NGUYỄN QUANG TUÂN (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018006 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/01/2019)
000.00.12.G17.16112018005 - MAI VĂN SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018125 - ĐỖ HOÀNG ANH (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018122 - TRẦN CẨM SƠN (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018091 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (10/01/2019)
000.00.12.G17.15112018021 - NGUYỄN ĐỨC HẬU (10/01/2019)
000.00.12.G17.29112018017 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG (14/01/2019)
000.00.12.G17.27122018023 - CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM (17/01/2019)
000.00.12.G17.24122018061 - CÔNG TY CP HIM LAM THỦ ĐÔ (17/01/2019)
000.00.12.G17.18122018064 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI (17/01/2019)
000.00.12.G17.17122018015 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC (17/01/2019)
000.00.12.G17.13122018023 - CÔNG TY TNHH KRAFT OF ASIA PAPERBOARD & PACKGING (17/01/2019)
000.00.12.G17.07122018018 - CÔNG TY CP IVC (17/01/2019)
000.00.12.G17.07122018001 - CÔNG TY TNHH Ô TÔ DŨNG TIẾN (17/01/2019)
000.00.12.G17.26112018201 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.23112018044 - BAN QLDA ĐẦU TƯ XD NGÀNH BHXH (17/01/2019)
000.00.12.G17.23112018020 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHUỆ GIANG (17/01/2019)
000.00.12.G17.21112018143 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 578 (17/01/2019)
000.00.12.G17.08112018070 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH XUÂN BẮC (17/01/2019)
000.00.12.G17.06112018001 - VĂN PHÒNG BỘ THOIONG TIN TRUYỀN THÔNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.05112018066 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (17/01/2019)
000.00.12.G17.30102018050 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018074 - VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018056 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY VĂN PHÒNG KYOCERA VIỆT NAM, (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018050 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KONTUM (17/01/2019)
000.00.12.G17.26102018049 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM (17/01/2019)
000.00.12.G17.22102018035 - BHXH TỈNH ĐAK LAK (17/01/2019)
000.00.12.G17.22102018013 - BHXH TỈNH SÓC TRĂNG (17/01/2019)
000.00.12.G17.12102018003 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI (17/01/2019)
000.00.12.G17.11102018063 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN (17/01/2019)
000.00.12.G17.11102018025 - CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER (17/01/2019)
000.00.12.G17.090102018034 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN TẠI BẮC NINH (17/01/2019)
000.00.12.G17.20122018044 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XẤY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN PHƯƠNG BÁC (18/01/2019)
000.00.12.G17.20122018006 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SUNTECH VIỆT NAM (18/01/2019)
000.00.12.G17.19122018008 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒNG LÂM (18/01/2019)
000.00.12.G17.17122018017 - CÔNG TY TNHH LKP VIỆT NAM (18/01/2019)
000.00.12.G17.17122018014 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG - CHI NHÀNH ĐÀ NẴNG (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018048 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018038 - CÔNG TY TNHH QUỐC LINH NT (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018154 - CÔNG TY CỔ PHẤN TẤN PHÁT (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018143 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁCH KHOA (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018089 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM LỘC TIẾN (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018084 - CÔNG TY TNHH ĐỊA KỸ THUẬT VÀ TƯ VẤN XD YÊN NINH (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018079 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018063 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XD QUANG ĐẠI VIỆT (18/01/2019)
000.00.12.G17.10122018076 - CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT DỊCH VỤ C VÀ Y (18/01/2019)
000.00.12.G17.10102018091 - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018131 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ALASKA (18/01/2019)
000.00.12.G17.27112018380 - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THẠCH BÀN LAKESIDE (18/01/2019)
000.00.12.G17.24122018039 - CÔNG TY TNHH NHẬT HẠ (18/01/2019)
000.00.12.G17.19122018021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH CÔNG (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018023 - CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH 399 (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018020 - CÔNG TY CP ĐT VÀ XD VNECO 9 (18/01/2019)
000.00.12.G17.14122018004 - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT (18/01/2019)
000.00.12.G17.13122018024 - CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 (18/01/2019)
000.00.12.G17.12122018134 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018083 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 568 (18/01/2019)
000.00.12.G17.11122018073 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN (18/01/2019)
000.00.12.G17.06122018024 - CÔNG TY TNHH NGỌC DÂN (18/01/2019)
000.00.12.G17.05122018032 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XD USCO - XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG (18/01/2019)
000.00.13.G17.11122018057 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦU GIẤY (22/01/2019)
000.00.12.G17-190114-0098 - CÔNG TY HỮU HẠN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HẮC LONG GIANG - TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TRUNG QUÓC (31/01/2019)
000.00.12.G17.27122018012 - CÔNG TY CP A VÀ B SÀI GÒN NHA TRANG (31/01/2019)
000.00.12.G17.10122018007 - CÔNG TY TNHH XD TM THUẬN THÀNH PHÁT (31/01/2019)
000.00.12.G17.05122018101 - CÔNG TY TNHH THIÊN HƯƠNG (31/01/2019)
000.00.12.G17.04122018012 - SỞ XÂY DỰNG YÊN BÁI (31/01/2019)
000.00.12.G17.03122018040 - CÔNG TY TNHH BTMJR INVESTMENT (31/01/2019)
000.00.12.G17.20112018090 - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (31/01/2019)
000.00.12.G17.14112018007 - TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP (31/01/2019)
000.00.12.G17.09112018038 - CÔNG TY CỔ PHẦN AN GIA PHÚ THỊNH (31/01/2019)
000.00.12.G17.09112018027 - CÔNG TY TNHH BATI HỒ CHÍ MINH (31/01/2019)
000.00.12.G17.23102018011 - HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN VIỆT NHẬT (31/01/2019)
000.00.13.G17.10122018008 - CÔNG TY TNHH SỢI HẠ LONG (01/02/2019)
000.00.13.G17.21122018001 - CÔNG TY CP TM DV XD KDN VẠN THÁI (01/02/2019)
000.00.13.G17.28122018023 - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÚC PHÚC YÊN (14/02/2019)
000.00.13.G17.10122018035 - VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.13122018019 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.14122018032 - CÔNG TY TNHH LOGISVALLEY VINA (14/02/2019)
000.00.13.G17.17122018020 - CÔNG TY TNHH ASCENDAS SAIGON BUND (14/02/2019)
000.00.13.G17.03012019002 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ (14/02/2019)
000.00.13.G17.12112018035 - CÔNG TY CP ĐTXD PHÚ SƠN THUẬN (14/02/2019)
000.00.13.G17.03012019032 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC (14/02/2019)
000.00.13.G17.10122018046 - CÔNG TY CP HÀ ĐÔ - 756 SÀI GÒN (14/02/2019)
000.00.13.G17.05012019065 - CÔNG TY CP BĐS DẦU KHÍ VIỆT NAM - SSG (14/02/2019)
000.00.13.G17-190107-0016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM (14/02/2019)
000.00.13.G17-190108-0001 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC - VIỆT HÂN (14/02/2019)
000.00.13.G17.08112018017 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (14/02/2019)
000.00.13.G17.24122018029 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI (20/02/2019)
000.00.13.G17.26112018231 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THANH HÓA (20/02/2019)
000.00.12.G17-190128-0155 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN (22/02/2019)
000.00.12.G17.29112018068 - CÔNG TY TNHH LAN ANH (22/02/2019)
000.00.12.G17-190109-0018 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17-190108-0073 - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0056 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0014 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T & T (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0002 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẤT PHƯƠNG NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.27122018031 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHÁNH HÒA (22/02/2019)
000.00.12.G17.07122018104 - NHÀ KHÁCH DÂN TỘC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN HỢP THÁNH (22/02/2019)
000.00.12.G17.05122018050 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FIRST SOLAR VIỆT NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.29112018067 - CÔNG TY TNHH LAN ANH (22/02/2019)
000.00.12.G17.30102018012 - BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CHUYÊN NGÀNH (22/02/2019)
000.00.12.G17.25102018004 - CÔNG TY TNHH FRUIT OF THE LOOM VIỆT NAM (22/02/2019)
000.00.12.G17.11102018027 - CÔNG TY CP FOODINCO QUY NHƠN (22/02/2019)
000.00.12.G17.040102018039 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐIỆN BIÊN (22/02/2019)
000.00.12.G17.13122018046 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS ĐÔNG ĐÔ - BQP (22/02/2019)
000.00.12.G17-190116-0001 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIENR NHÀ SHOMES (22/02/2019)
000.00.12.G17-190107-0055 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (22/02/2019)
000.00.12.G17.14122018011 - CÔNG TY TNHH VOGUE RESORT (22/02/2019)
000.00.12.G17.21122018069 - CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT (27/02/2019)
000.00.12.G17-190117-0012 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY VĂN PHÒNG KYOCERA (27/02/2019)
000.00.12.G17.19122018007 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT (27/02/2019)
000.00.12.G17.27112018324 - CÔNG TY TNHH CARAVA RESORT (28/02/2019)
000.00.12.G17.11122018072 - CÔNG TY TNHH XD-DV-TM ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TƯỜNG PHONG (28/02/2019)
000.00.12.G17-190124-0013 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO (28/02/2019)
000.00.05.G17.20112018033 - CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ THĂNG LONG (01/03/2019)
000.00.05.G17.26112018237 - CTY TNHH KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VẠN TÍN (01/03/2019)
000.00.12.G17.26122018387 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN THIẾT KẾ MINH HÀ (05/03/2019)
000.00.12.G17.05012019063 - CÔNG TY CP TVTK XÂY DỰNG D.C.C.I (05/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0004 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA (05/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0006 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ P.H (05/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0135 - CÔNG TY CP KHAI THÁC XÂY DỰNG VẬN TẢI PHƯƠNG NAM (05/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0078 - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (05/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0031 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHUẬN PHÁT (05/03/2019)
000.00.05.G17.10102018010 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0053 - TRẦN NAM TRUNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0020 - HOÀNG THẾ VINH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0004 - NGUYỄN THANH GIANG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0009 - PHẠM VĂN LUẬN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0004 - PHẠM HỒNG TUYẾN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0003 - LÊ KHẮC HẠNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0093 - LÊ VIẾT THÀNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0080 - NGUYỄN THỊ HẰNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0077 - ĐÀO XUÂN HUY (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0075 - ĐỒNG HẠNH HOA (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0074 - TRẦN THỊ LAN HƯƠNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0073 - NGUYỄN XUÂN KIÊN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0054 - TẠ TÒNG ĐÔNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0053 - NGUYỄN VIẾT TÍNH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0051 - NGUYỄN HUY HUYỀN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0043 - VŨ ĐỨC THANH (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0041 - TRẦN VĂN THI (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0039 - NGUYỄN HỮU NGHĨA (11/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0038 - PHAN QUANG AN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0059 - NGUYỄN VĂN HƯNG (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0058 - NGUYỄN THIÊN HIẾU (11/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0055 - HỒ TRUNG THẢN (11/03/2019)
000.00.13.G17.30102018004 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN (11/03/2019)
000.00.13.G17-190218-0001 - LIÊN DANH VIETINBANK COSECO - COFICO - THUẬN VIỆT - TRƯỜNG SƠN (11/03/2019)
000.00.13.G17.10122018085 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH (11/03/2019)
000.00.13.G17.25122018003 - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THẾ GIỚI DI ĐỘNG (11/03/2019)
000.00.13.G17.28122018024 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PTĐT SƠN AN (11/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0009 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂN Á ĐÔNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0041 - CÔNG TY CP VINPEARL (12/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0033 - CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HIGHEND (12/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0003 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ PHONG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0011 - TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0085 - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN IN CO (12/03/2019)
000.00.12.G17-190110-0081 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG CƯỜNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0054 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG (12/03/2019)
000.00.12.G17-190107-0020 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC (12/03/2019)
000.00.12.G17.28122018021 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MESCO (12/03/2019)
000.00.12.G17.10122018040 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP CK (12/03/2019)
000.00.13.G17.24102018003 - BAN QLDA Y TẾ TRỌNG DIỂM - KHU KHÁM CHỮA BỆNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN BẠCH MAI (13/03/2019)
000.00.13.G17-190124-0029 - CÔNG TY CP-PT ĐÔ THỊ TỪ LIÊM (13/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0041 - CÔNG TY CP KIẾN TRÚC KỸ THUẬT -XÂY DỰNG SÀI GÒN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0067 - CÔNG TY CP LONG VIỆT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0088 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0019 - CÔNG TY CP ĐTXD ĐỊNH TÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0011 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ ĐO ĐẠC ÁNH XẠ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0012 - CÔNG TY CỔ PHẦN 519 (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0017 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI HÀ TÂY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0008 - CÔNG TY CP 3D SPACE (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0001 - CÔNG TY TNHH ĐỘ NAM TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0006 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG PHÁT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0023 - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0002 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0091 - CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP VIỆT TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0156 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0160 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1 (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0088 - CÔNG TY TNHH MACE VIỆT NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0106 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC GOOME (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0034 - NGUYỄN MẠNH HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0033 - BÙI HOÀI NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0022 - TRẦN CÔNG VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0015 - ĐẶNG DƯƠNG ĐOÀN GIANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0013 - MAI PHƯƠNG NAM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0003 - HỒ TRẦN TRÚC LÂM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190219-0002 - TRẦN DUY LONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0058 - PHAN TUẤN DUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0057 - HUỲNH THANH SANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0056 - ĐOÀN VŨ VI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0055 - CAO THANH SƠN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0054 - TRỊNH XUÂN CHINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0039 - NGUYỄN VĂN HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0037 - NGUYỄN KHẮC TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0036 - TRƯƠNG NGỌC THANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0027 - PHẠM DUY LỊCH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0022 - ĐINH VĂN LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0021 - BÙI QUYẾT CHIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0020 - NGUYỄN SƠN TRÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0019 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190214-0026 - ĐỖ DŨNG HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0019 - ĐẬU THANH QUYÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0003 - NGUYỄN TẤN KHOA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0002 - NGUYỄN VĂN LỢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0031 - VÕ NGỌC VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0028 - ĐẬU THỊ HOÀI NGA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0027 - VŨ THỊ PHƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0025 - ĐÀO NGỌC TRƯỞNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0016 - ĐẶNG THẾ HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0009 - NGUYỄN QUANG NINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0007 - HUỲNH VĂN NINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0005 - NGUYỄN NGUYÊN ANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0004 - PHẠM THỊ HỒNG VÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0003 - TRẦN THANH THẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0002 - TRẦN DUY HUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0001 - LÊ MẠNH PHƯỚC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0025 - ĐẶNG LƯU VIỆT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0024 - HÀ THỊ TỐT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0023 - NGÔ THỊ HUYỀN TRANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0022 - HOÀNG VIỆT PHÚ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0020 - TÔN THẤT KHA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0018 - LÊ ANH ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0009 - TRẦN TUẤN HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0008 - NGUYỄN TUẤN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0005 - NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0143 - NGUYỄN VĂN ÚT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0141 - NGÔ HỮU TRƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0140 - NGUYỄN THỊ HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0139 - CHU TRẦN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0136 - NGUYỄN VIẾT HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0135 - LÊ QUANG HỢP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0133 - TRẦN VĂN TỴ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0132 - NGUYỄN QUANG TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0129 - NGUYỄN XUÂN THIỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0128 - TRẦN VĂN THẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0124 - LÊ VŨ HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0113 - NGUYỄN VŨ HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0111 - TRẦN DUY QUANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0110 - ĐỖ TRẦN MỸ THÚY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0099 - TRẦN TUẤN ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0076 - VƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0075 - THÁI HÒA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0074 - TRẦN ĐẮC LỘC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0166 - VŨ ĐỨC TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0165 - VŨ NGỌC HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0164 - HOÀNG PHÚ HẠNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0163 - LÊ HUY BÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0162 - NGUYỄN VĂN THỎA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0153 - NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0140 - TRƯƠNG VĂN TÀI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0137 - VŨ TRẦN KIÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0136 - NGUYỄN VIỆT ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0134 - NGUYỄN VĂN Y (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0128 - LƯƠNG HỮU NHÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0119 - NGUYỄN ĐĂNG KHOIA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0107 - BÙI MẠNH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0096 - HOÀNG VĂN HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0093 - TRỊNH VĂN HỘI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0078 - NGUYỄN NGHĨA HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0092 - VŨ VĂN PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0038 - TRẦM CHÍ THIỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0034 - PHAN TUẤN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0032 - LÊ QUANG HUỆ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0031 - HUỲNH THANH HOÀNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0025 - HOÀNG TUẤN MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0019 - NGUYỄN KHẮC LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0018 - DƯƠNG ĐÌNH HUỆ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0015 - TRẦN VĂN TRANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0005 - ĐẶNG VĂN TOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0022 - TRẦN TRUNG THÀNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0021 - THÂN VĂN CHÍNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0020 - NGUYỄN TIẾN THUẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0019 - BÙI VIỆT ĐỨC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0016 - PHẠM ĐẠI LƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0014 - NINH VĂN TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0002 - NGUYỄN QUANG MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190123-0001 - NGUYỄN MINH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0048 - TRỊNH ĐÌNH PHONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0047 - NGUYỄN LÊ THUẦN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0045 - LÊ DŨNG SANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0044 - TRẦN DƯƠNG THANH PHONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0039 - ĐỖ TẤN THUẬN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0038 - QUÁCH HUY HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0037 - LÊ NGỌC QUỲNH ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0036 - TRẦN BỬU LONG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0032 - NGUYỄN MẠNH HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0031 - NGÔ VĂN MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0030 - NGUYỄN HỮU THUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0029 - NGUYỄN TUẤN BÌNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0027 - LÊ THANH TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0026 - HOÀNG VĂN QUYNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0015 - LÊ MẠNH TIẾN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0014 - NGUYỄN HỮU TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0011 - LÊ VĂN HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0008 - HỒ ĐỨC TRÍ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0007 - KHUẤT ĐÌNH THẮNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0005 - BÙI MINH PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0041 - NGUYỄN MẠNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0040 - VŨ XUÂN VINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0039 - TRẦN MINH CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0026 - ĐẶNG TIẾN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0024 - ĐINH VĂN HÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0014 - BÙI MINH TÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0009 - ĐẶNG THỊ HẰNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0006 - NGUYỄN HOÀNG ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0004 - LÊ THANH HƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190118-0034 - PHẠM HỒNG SƠN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0046 - PHẠM VĂN KIÊN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0044 - TRƯƠNG ĐỨC TRUNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0042 - ĐẶNG VĂN CÔNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0032 - LÊ TIẾN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0031 - CAO VĂN TRƯNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0030 - LƯƠNG THANH PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0027 - TRỊNH QUỐC TRUYỆN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0025 - HUỲNH NGỌC DƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0022 - NGUYỄN LÝ HUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0006 - LÊ HOÀNG PHƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0054 - LÊ QUANG HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0029 - NGUYỄN TẤN QUỐC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0028 - TRẦN ĐỨC TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0027 - PHẠM ANH CƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0026 - PHẠM NHƯ MUÔN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0024 - TRẦN HUY DUY (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0022 - PHẠM VĂN NGHĨA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0021 - VŨ DUY HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0008 - NGUYỄN TIẾN LỘC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0025 - ĐỖ KHÁNH HẢI (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0005 - TRẦN NGỌC QUÝ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0002 - PHẠM VĂN SÁNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0001 - PHẠM HỮU MINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0096 - NGÔ THÀNH PHƯỚC (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0095 - PHAN HUY QUANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0094 - VŨ VĂN HIỂU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0092 - NGUYỄN THỊ HOÀN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0090 - NGUYỄN THANH TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0083 - NGUYỄN ĐĂNG NHẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0044 - PHẠM HỮU BÌNH ĐỊNH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0042 - LÊ VĂN HIẾU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0037 - LÊ BÁ LINH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0029 - NGUYỄN HỒNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0028 - VŨ HOÀNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0026 - NGUYỄN THƠM (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0025 - LÊ HOÀNG VIỄN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0023 - TRẦN THANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0018 - LƯƠNG HỮU NHÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0013 - HUỲNH MINH DUẬT (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0012 - NGÔ TRỌNG NGHĨA (14/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0008 - NGUYỄN NGỌC LƯỢNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0090 - BÙI XUÂN DƯƠNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0085 - NGUYỄN VĂN TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0084 - TRẦN NHƯ BỪNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0083 - HOÀNG NGỌC TÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0082 - NGUYỄN QUỐC HÙNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0081 - LÊ KIM CHỦNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0080 - NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0079 - TRỊNH MINH TUÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0078 - NGUYỄN THANH DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0077 - HOÀNG VĂN TUẤN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0076 - TRẦN LÊ DÂN (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0075 - NGUYỄN TRIỀU ANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0074 - LÊ MẠNH HÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0073 - DƯƠNG HOÀNG HÀ (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0072 - HOÀNG CAO THANH (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0071 - TRẦN TUẤN KHANG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0070 - PHẠM VĂN HỮU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0057 - NGUYỄN VĂN DŨNG (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0056 - TRẦN QUANG HẢO (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0054 - VÕ ĐÌNH HẬU (14/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0053 - ĐẠNG CHÍ HIỆP (14/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0021 - NGUYỄN KIM THÁI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0013 - ĐẶNG HOÀNG VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0007 - NGUYỄN HỒNG ĐOAN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0006 - PHẠM HOÀNG PHÚC (18/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0015 - ĐỖ PHƯƠNG DIỆN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190131-0014 - HOÀNG THANH HẢI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0007 - NGUYỄN QUYẾT THẮNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0115 - LÊ MINH THẮNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0114 - PHẠM PHÚ THIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0107 - TẠ DUYÊN TUẤN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0104 - NGUYỄN NGỌC HUY (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0101 - NGUYỄN VĂN ĐÔNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0078 - ĐẶNG THỊ Ý NHI (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0108 - HỒ THANH PHONG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0095 - NGUYỄN ANH VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0092 - NGUYỄN VĂN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0090 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190128-0080 - NGUYỄN DOÃN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0023 - NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM (18/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0014 - NGÔ XUÂN CHINH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0028 - PHẠM QUỐC PHÚC (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0013 - PHẠM NAM QUẢNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0003 - NGUYỄN HOÀNG ANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0038 - ĐỖ ANH DŨNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0026 - TRẦN THANH DŨNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0020 - VŨ TIẾN THANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0007 - ĐỖ XUÂN TUYẾN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0051 - BÙI NGỌC HUÂN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0038 - TRẦN TRUNG KIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0081 - BÙI THỊ HƯƠNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0050 - NGUYỄN TRỌNG CHIẾN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0033 - NGUYỄN VĂN LONG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0021 - BÙI NGỌC HUÂN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0019 - NGUYỄN THANH VŨ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0016 - LÊ HY VỌNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0015 - HOÀNG THANH HÀ (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0009 - NGUYỄN HỮU DUY (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0007 - NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (18/03/2019)
000.00.12.G17-190114-0006 - HÀ HUY BÌNH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0091 - NGUYỄN VIẾT NAM (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0089 - NGUYỄN VĂN HÙNG (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0088 - TRẦN ĐỨC ANH (18/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0063 - NGÔ THỊ NGA (18/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0045 - TRẦN ĐÌNH BÁ (18/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0145 - NGÔ VĂN NHƯỢNG (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0143 - NGUYỄN ĐÌNH CHI (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0142 - NGUYỄN ĐÌNH SƠN (22/03/2019)
000.00.13.G17-190109-0141 - NGUYỄN HỮU QUYẾT (22/03/2019)
000.00.12.G17.07122018042 - LÊ VĂN TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018060 - LÝ ĐÔNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018058 - LÊ THANH LIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018053 - HUỲNH QUỐC PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018052 - NGUYỄN TUẤN TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018051 - TRẦN THỊ THU THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018050 - NGUYỄN THÀNH NGHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018046 - NGUYỄN TRẦN THIÊN TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018045 - LÊ ĐÌNH GIÁP (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018044 - NGUYỄN XUÂN PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018043 - ĐOÀN MINH THƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018024 - ĐOÀN QUỐC VƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018023 - PHẠM MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018022 - HUỲNH THẾ AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018021 - NGUYỄN NGỌC THẠCH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018019 - PHÙNG THỊ CHÂU BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018018 - TRẦN ĐỖ HOÀI THƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018017 - NGUYỄN TRƯỜNG VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018015 - TRƯƠNG QUỐC BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018013 - TRƯƠNG QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.30112018010 - TẠ QUỐC HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018482 - BÙI ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018481 - BÙI DUY MINH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018480 - ĐINH HƯNG THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018479 - NGÔ BẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018478 - NGUYỄN HỮU MẪU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018477 - NGUYỄN NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018475 - NGUYỄN TRẦN HÀ VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018474 - CAO XUÂN HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018473 - TẠ THANH TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018472 - TRẦN PHỤNG TIÊN PHUÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018471 - HUỲNH TRÍ QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018469 - NGUYỄN ĐỨC BÍCH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018468 - VÕ THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018466 - PHAN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018465 - TRẦN DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018450 - ĐẶNG VĂN CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018448 - LÊ ĐĂNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018442 - TRẦN MINH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018434 - TRƯƠNG QUANG VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018432 - TĂNG XUÂN TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018431 - HỒ HOÀNG HẢI LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018430 - NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018429 - VƯƠNG NGỌC NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018428 - NGÔ VĂN DẬU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018425 - VĂN TẤN THÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018414 - TRƯƠNG THÀNH TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018412 - PHẠM THANH THẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018411 - PHẠM VĂN HOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018407 - MAI THỊ THÚY (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018401 - NGUYỄN THÀNH NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018398 - NGUYỄN HỒNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018011 - LÊ HỮU ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018010 - DƯƠNG NGỌC HẠNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018009 - NGUYÊN GIA LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018008 - HOÀNG BÁ CHÂU (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018007 - LÊ TRÍ HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.28112018002 - ĐỖ THANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018392 - TRẦN ĐỖ MINH TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018391 - LÊ THÀNH ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018390 - LÊ SĨ KHÔI NGUYÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018389 - NGÔ TRƯỜNG THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018387 - ĐÀO ĐỨC VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018384 - PHẠM TƯ MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018382 - NGUYỄN HỮU THẾ (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018379 - NGUYỄN HOÀNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018378 - NGUYỄN LÊ HỮU TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018377 - NGÔ MẠNH HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018376 - NGUYỄN MINH LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018373 - THÁI QUANG VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018372 - DƯƠNG NGỌC VƯƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018371 - NGUYỄN CHÍ HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018396 - PHẠM HỮU PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018394 - PHẠM NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018393 - HOÀNG ANH DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.27112018342 - NGUYỄN TRỌNG HỮU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26112018251 - NGUYỄN NGỌC MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26112018194 - HOÀNG THANH KHIẾT (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018085 - NGUYỄN ĐÌNH VINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018085 - HOÀNG CAO TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018082 - TRỊNH CHÍ NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23112018080 - TRẦN VIỆT KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018120 - NGUYỄN THANH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018113 - NGUYỄN THANH YÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018112 - ĐẶNG NGỌC LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018111 - NGUYỄN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018109 - LÊ HỒNG THU NHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018108 - ĐẶNG THỊ Ý NHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018104 - CÙ DƯƠNG LONG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018103 - NGUYỄN DU PHƯƠNG TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018100 - NGUYỄN XUÂN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018094 - NGUYỄN TRỌNG TỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018093 - ĐỖ CHÍ THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018092 - NGUYỄN MẠNH TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018091 - MAI THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018089 - TRẦN HỮU HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018087 - TRẦN TRỌNG NGÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018086 - ĐOÀN NGỌC CÔNG CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018078 - MCKINNON GARY ROBERT CHARLES (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018077 - ĐOÀN HỮU TRẮC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018074 - LÊ ĐÌNH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018073 - DƯƠNG TUẤN LỰC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018071 - VŨ ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018069 - NGUYỄN ĐỨC NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018068 - BÙI NGỌC CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018067 - PHAN TRUNG THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018066 - NGUYỄN VIẾT LAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018065 - CROS CYRILLE PIERRE MARIE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018064 - DARCANGUES BRUNO MARIE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018061 - HAMON TANGUY LOUIS MATTHIAS (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018060 - INIZAN STEPHANE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018059 - JALLADE NICOLAS PIERRE (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018058 - MONTEILLER CYRIL SEBASTIEN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018057 - PHILIPPA ROEL ALEXANDER (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018056 - ĐỖ ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018053 - NGUYỄN QUANG QUÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018052 - NGUYỄN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018051 - LÊ ANH KHÔI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018050 - TRẦN TẤN MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018049 - THẠCH CẢNH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018048 - ĐẶNG VĂN CHÍNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018047 - LÊ QUANG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018046 - NGUYỄN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018045 - BÙI TRƯỜNG CHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018043 - TRẦN THỊ NGỌC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018042 - VƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018041 - ĐẶNG DUY ÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018040 - BÙI VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018037 - TRẦN VĂN PHƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018036 - TRẦN VIỆT HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018035 - VÕ VĂN HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018034 - NGUYỄN HOÀNG LẬP (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018033 - NGUYỄN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018032 - BÙI ĐỨC SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018030 - NGUYỄN HỒNG LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018029 - LÊ VĂN HÀO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018028 - NGUYỄN THỊ THỤY LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018027 - DƯƠNG VĂN TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018025 - VÕ THANH PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018024 - PHẠM ĐÌNH HUY QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018023 - NGUYỄN LÊ TÍN NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018022 - TRẦN THIÊN LÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018021 - ĐẶNG THẾ BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018020 - NGUYỄN NHẬT KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018018 - VÕ VĂN HAY (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018017 - CAO MINH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018016 - TRẦN ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018015 - NGUYỄN MINH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018014 - PHẠM QUANG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018013 - NGUYỄN VĂN NGỌC (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018012 - LƯ CHÍ TÀI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018011 - ĐINH THANH TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018010 - NGUYỄN ĐỨC TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018009 - NGUYỄN THIÊN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018008 - PHẠM VĂN DƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018007 - ÁI HỒ QUỐC VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018006 - LƯƠNG NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018005 - NGUYỄN ĐẶNG MINH TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018004 - NGUYỄN XUÂN HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018003 - ÔNG QUANG SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22112018001 - LÊ VĂN KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018223 - PHẠM HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018222 - LƯƠNG PHAN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018221 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018220 - PHÙNG THỊ PHƯƠNG LOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018219 - PHẠM HỒNG PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018218 - THÁI LAM HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018217 - TRẦN NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018216 - PHẠM THỤY NGỌC PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018215 - ĐẶNG THẾ MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018214 - NGUYỄN THÀNH HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018212 - HOÀNG VĂN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018210 - TRẦN NHƯ HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018209 - PHAN TRUNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018208 - NGUYỄN TẤN THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018207 - NGUYỄN NAM KHA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018206 - HUỲNH LÊ TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018205 - TRẦN MINH TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018204 - DƯƠNG QUANG THÁI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018203 - NGUYỄN VĂN SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018202 - NGUYỄN VĂN THẠO (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018201 - HỒ PHƯỚC LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018200 - NGUYỄN CÔNG QUỐC PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018199 - TRỊNH VĂN DƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018197 - THÁI CÔNG HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018196 - HUỲNH VĂN CHÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018195 - TRẦN MINH TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018194 - HỨA QUANG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018193 - HUỲNH THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018192 - PHAN DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018190 - NGUYỄN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018189 - NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018167 - TRỊNH THANH PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018166 - NGUYỄN TẤN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018164 - NGUYỄN DUY CẢNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018163 - HUỲNH TẤN LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018140 - VÕ KIM TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018137 - NGUYỄN HOÀNG LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018134 - NGUYỄN CHÁNH HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018132 - ĐÀO THỊ GẤM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018131 - LÊ TRUNG ĐOAN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018130 - NGUYỄN THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018127 - ĐẶNG VĨNH LƯỢM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018126 - VÕ THÀNH NGHIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018124 - ĐẶNG DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018123 - LÊ ANH KHÔI (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018122 - TRẦN VIỆT HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018121 - NGUYỄN ĐĂNG THỐNG NHẤT (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018120 - NGUYỄN KHÁNH DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018119 - LOTTI JR MARIO JOSEPH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018118 - NGUYỄN THANH DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018117 - LÊ VĂN NGHIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018116 - NGÔ PHƯỚC NINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018115 - NGUYỄN VĂN SĨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018113 - PHẠM HOÀNG LUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018111 - NGUYỄN XUÂN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018110 - ĐẶNG NGỌC LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018103 - PHAN TRUNG KIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018101 - HUỲNH NHẬT TIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018077 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018029 - TRẦN THỊ HỒNG THU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018028 - VŨ TRÍ XUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018024 - TRẦN NGUYỄN THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018023 - LÊ THANH BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018022 - PHẠM HỮU THỨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018021 - LÂM THỊ BẢO KIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018020 - NGUYỄN HOÀNG ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018019 - TẠ HẢI BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018015 - LÊ TÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018013 - PHẠM VIẾT VĂN TRIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018012 - VÕ VĂN KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018009 - NGUYỄN MINH SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018007 - TRẦN QUANG HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018006 - TRẦN QUANG KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.21112018002 - LÊ HY VỌNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018080 - TRẦN VĂN PHÁT (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018079 - NGUYỄN DUY LIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018078 - NGÔ TRẦN TRỌNG LỄ (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018077 - NGUYỄN THỊ HỒNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018076 - LƯU TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018071 - BÙI NGỌC HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018066 - NGUYỄN NGỌC ĐÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018056 - NGUYỄN VĂN ĐIỆP (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018055 - NGUYỄN HUỲNH ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018054 - TRẦN CÔNG LÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018053 - NGUYỄN THÀNH NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018052 - TRẦN TRUNG HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018051 - PHẠM CHÍ CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018049 - NGUYỄN TRƯỜNG DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018048 - HỒ HOÀNG QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.20112018046 - VÕ PHÚ KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018119 - PHAN DUY LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018093 - LUISITO IYO MALIT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018088 - DƯƠNG TRỌNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018086 - NGUYỄN TRỌNG NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018084 - ĐẶNG VŨ ĐÌNH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018081 - TRẦN DUY QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018080 - LÊ MINH TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018079 - PHẠM HỮU ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018078 - HÀ VĂN KHUÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018077 - TRƯƠNG NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018075 - NGUYỄN TẤN ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018074 - TRƯƠNG THỌ TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018073 - NGUYỄN HUỲNH TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018072 - NGUYỄN HOÀNG LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018071 - NGUYỄN ANH KIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018070 - PHẠM TRƯỜNG TỘ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018068 - TRẦN THANH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018048 - PHAN THỊ THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018047 - TRẦN MẠNH CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018046 - TRẦN MINH NGHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018045 - PHẠM TRIỀU DƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018044 - LÊ HOÀNG DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018043 - PHẠM THỊ LỆ THU (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018042 - NGUYỄN XUÂN HÀ (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018041 - NGUYỄN VĂN TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018039 - NGUYỄN VĂN DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018038 - NGUYỄN QUANG LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018037 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018036 - NGUYỄN BÁ LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018035 - PHẠM TRẦN THÙY DUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018033 - TỐNG VIẾT HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018032 - LÊ HỒNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018030 - TRẦN HIẾU NHƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018029 - LÊ HOÀNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018027 - DƯƠNG ĐÌNH QUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018026 - NGÔ NGỌC AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018023 - LÊ XUÂN HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018016 - ĐỖ BẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018015 - NGUYỄN TRỌNG DUẨN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018014 - NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018013 - ĐINH PHÚ QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.19112018012 - VŨ VĂN LA (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018117 - TRẦN THIỆN THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018112 - NGUYỄN HỮU CHÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018056 - ĐẶNG HOÀNG NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018055 - NGUYỄN ĐẰNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018054 - NGUYỄN ĐÌNH BA (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018053 - TRẦN THỊ MỸ LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018051 - LÊ VŨ HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018049 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018048 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018047 - NGUYỄN HOÀNG VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018043 - VÕ QUỐC HÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018042 - PHAN ĐÌNH CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018041 - NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018040 - NGUYỄN KHÁNH DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018039 - LƯU DUY KHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018036 - TRẦN HỮU THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018035 - TRẦN QUANG TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018034 - LÊ QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018033 - TRẦN QUỐC TÚ` (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018031 - NGUYỄN NGỌC TRÁNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018030 - NGUYỄN SÁNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018029 - THUẬN ĐỨC KHẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018028 - ĐẶNG CÔNG TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018025 - VŨ THẮNG LỢI` (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018024 - NGUYỄN VIẾT HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018023 - ĐỖ ĐÌNH` ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018014 - NGUYỄN TẤN THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018013 - PHẠM HỒNG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018012 - NGUYỄN CÔNG THƯỚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018011 - NGUYỄN VŨ PHONG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018010 - NGUYỄN PHÚC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018009 - BÙI THỊ THANH THÚY (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018005 - NGÔ CHÍ DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018003 - ĐOÀN YÊN CHINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.18112018002 - LÊ THANH SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018095 - VŨ MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018094 - LÊ ĐÌNH QUỐC VIỆT (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018093 - NGUYỄN BẢO TRỊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018092 - TRẦN HOÀNG MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018091 - ĐOÀN THỚI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018090 - HỒ THÀNH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018088 - NGUYỄN THANH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018069 - BÙI VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018068 - NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018067 - NGUYỄN VĂN SỸ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018066 - NGUYỄN ĐINH HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018065 - LÊ HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018062 - ĐÀO XUÂN TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018061 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018060 - LÊ HOÀI LÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018053 - HUỲNH VĂN TIẾM (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018044 - NGUYỄN TIẾN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018043 - LẠI NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018023 - LÊ PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018018 - MAI BÁ TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018016 - PHẠM CÔNG TRÍ (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018014 - BÙI SĨ NGUYÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018012 - CAO THÚC DANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018011 - PHẠM VÕ DUY THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018010 - NGUYỄN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.16112018009 - TRẦN TIẾN BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018098 - TRẦN CHÍ THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018096 - NGUYỄN YÊN THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018095 - NGUYỄN VĂN SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018090 - ĐÀO VĂN TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018088 - ĐỖ NHƯ LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018086 - MẠC THẾ NHÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018084 - NGUYỄN HOÀNG LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018083 - THÀNH QUANG DỰ (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018082 - PHAN MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018081 - TRẦN NGUYỄN PHƯỚC DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018080 - TRẦN QUỐC THÁI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018078 - HỒ HẢI ĐĂNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018077 - PHAN TRUNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018076 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018075 - NGUYỄN ĐÌNH THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018074 - TRẦN MINH CHUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018072 - NGUYỄN HỒNG QUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018071 - LÊ NGUYÊN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018069 - PHẠM TÂM ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018068 - HOÀNG VĂN KIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018067 - HOÀNG VIỆT ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018066 - ĐỖ BÁ TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018062 - ĐẶNG VĂN TIÊN (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018058 - PHẠM ĐỨC DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018056 - TRẦN THANH BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018051 - NGUYỄN THANH HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018050 - LÊ THANH QUYẾT (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018035 - PHẠM ĐÌNH THI (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018032 - PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018004 - NGUYỄN THÀNH PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018003 - PHAN THỊ THU HẰNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.15112018001 - NGUYỄN VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018038 - NGUYỄN HỮU LỄ (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018025 - NGUYỄN HỮU LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018021 - TRẦN VĂN BÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018018 - VÕ KẾ THỐNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018017 - VŨ THANH TÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018015 - NGUYỄN THÀNH TẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018013 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018012 - NGUYỄN ĐỨC HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.14112018011 - VŨ HỒNG ĐĂNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018063 - VÕ TRƯỜNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018062 - NGUYỄN LÊ HOÀNG PHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018059 - HUỲNH TẤN VĨNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018058 - NGUYỄN BÁ HỢP (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018057 - NGUYỄN ĐĂNG TÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018055 - VŨ QUỐC TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018054 - NGUYỄN VĂN THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018053 - TRẦN TRUNG HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018051 - PHẠM THANH THẾ (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018050 - PHẠM HỮU TRỰC (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018049 - PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018046 - NGUYỄN KHOA HOÀNG HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.13112018044 - LÊ TRUNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018068 - HOÀNG THỊ HƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018067 - NGUYỄN VĂN QUẢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018061 - TRẦN CÔNG BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018059 - HÀ MINH SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018058 - NGUYỄN THÁI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018057 - TÔ ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018056 - VÕ MINH HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018034 - HUỲNH CÔNG THIỆN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018033 - MAI THÁI SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018032 - NGUYỄN NGỌC LUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018031 - NGUYỄN THANH DŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018030 - TRẦN VĂN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018026 - PHAN ĐĂNG THIÊM (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018025 - TRẦN PHẠM ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018022 - VÕ THUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018019 - PHẠM TRUNG KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018009 - NGUYỄN DOÃN NAM (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018005 - NGUYỄN THANH NHÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018004 - TRẦN THẾ VÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.12112018002 - CHIÊM ÍCH CHƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018052 - VƯƠNG QUÍ LÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018051 - LÊ THANH PHỤNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018050 - HOÀNG HUY GIÁP (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018049 - VŨ ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018013 - LƯU THỊ THU THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018012 - TRẦN KIM LƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018011 - TRẦN THỊ THANH TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018010 - TRẦN THIJKIM PHƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018008 - CAO THỊ NGUYỆT TRANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018007 - BÙI NGỌC HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018005 - HOÀNG MINH HÙNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018004 - PHAN NHƯ PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018003 - NGUYỄN ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.09112018002 - HỒ ĐẮC HỔ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018067 - NGUYỄN DƯƠNG THUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018066 - NGUYỄN NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018062 - CHU VIỆT HÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018057 - VÕ MINH HOÀNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018055 - LÊ MINH ĐIỀM (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018054 - NGUYỄN TRỌNG SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018053 - TRỊNH PHAN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018052 - LÊ HOA ĐÌNH PHÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018045 - VŨ VĂN CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018036 - TRẦN THÀNH CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018035 - PHẠM THỊ DIỆU HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018034 - HỒ VĂN PHÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018032 - ĐỖ VĂN THỦY (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018031 - LÊ VĂN HIỆP (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018030 - NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018029 - TRẦN MINH SỸ (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018028 - NGUYỄN TẤN ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018026 - LÊ HOÀNG KHANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018025 - TIÊU QUỐC ĐẠT (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018022 - BÙI NGỌC CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018019 - HUỲNH TRUNG HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.08112018006 - DIỆP KIẾM HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018129 - LÊ HOÀI LÊ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018128 - NGUYỄN VĂN CÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018127 - PHẠM XUÂN QUYẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018126 - VÕ MINH HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018122 - NGUYỄN HỮU KHANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018120 - NGUYỄN TRẦN NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018119 - NGUYỄN HỮU DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018118 - TRẦN NGỌC MINH TRIỆU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018117 - LƯU TRỌNG TUÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018115 - NGÔ ĐÌNH HƯỞNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018114 - PHẠM THÀNH ĐƯỢC (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018112 - TÔ ĐẠI HẢI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018110 - NGUYỄN VĂN TÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018108 - LÊ ĐÌNH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018107 - NGUYỄN VĂN GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018105 - PHẠM CAO DUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018104 - PHẠM DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018102 - NGUYỄN NGỌC NHƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018100 - PHAM TRƯỜNG SƠN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018099 - NGUYỄN THẾ TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018098 - NGUYỄN PHƯỚC TRUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018092 - TRẦN NGỌC HÀ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018090 - BÙI TẤN SANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018089 - ĐÀO DUY THÔNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018088 - LÊ TRẦN KỲ BÌNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018087 - NGÔ MINH VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018085 - NGUYỄN HOÀNG HẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018084 - NGUYỄN TUẤN ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018080 - HOÀNG VÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018078 - NGUYỄN THÚY NGÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018077 - VÕ KIÊN GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018076 - NGÔ VĂN QUÝ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018075 - NGUYỄN VĂN HƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018074 - NGUYỄN ĐỨC NHỰT (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018073 - PHẠM ANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018070 - PHẠM HOÀNG DUY HIỂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018067 - HUỲNH TẤN VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018065 - NGUYỄN QUANG TÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018061 - LÊ HÀ QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018058 - PHAN CHÍ HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018054 - LÊ NGỌC CẨM LAI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018052 - ĐỖ QUANG VIẾT THƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018051 - LÊ TRẦN PHƯỚC THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018048 - NGUYỄN THANH TUẤN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018046 - LỤC VĂN HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018045 - TRẦN PHÚC LỘC (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018044 - NGUYỄN VĂN CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018041 - LÂM ĐỨC TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018040 - PHAN QUỐC THÀNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018015 - TRẦN NHẬT QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018014 - LÊ VĂN LUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018012 - TRƯƠNG MINH HỘI (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018010 - NGÔ TẤN PHONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018009 - PHẠM VĂN MINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018008 - TẠ CÔNG HIỀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018007 - TRẦN THỊ TỐ OANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018006 - HUỲNH DUY KHÁNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018005 - PHẠM XUÂN HỮU (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018003 - ĐẶNG VĂN TIN (26/03/2019)
000.00.12.G17.07112018001 - LÊ VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018106 - VŨ TIẾN THƯ (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018105 - TRẦN ĐÌNH ĐẠI (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018104 - LÂM VĂN TIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018103 - ĐINH VĂN TÍN (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018102 - BÙI CHÁNH QUỲNH QUI (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018101 - NGUYỄN DUY PHÚ (26/03/2019)
000.00.12.G17.06112018100 - NGUYỄN TRUNG THUẦN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018085 - PHẠM NGỌC LÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018082 - NGUYỄN VĂN PHƯỚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018078 - TRẦN VĂN THIỆN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018077 - HUỲNH TRUNG NGHĨA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018072 - ĐINH HOÀNG TRIỀU (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018071 - PHẠM NGỌC DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018069 - NGUYỄN CÔNG TRƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018068 - NGUYỄN HỮU ANH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018055 - DƯƠNG TẤN DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018054 - NGUYỄN VĂN TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018051 - PHẠM NGUYÊN CÁT (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018050 - VÕ HUỲNH DUY VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018049 - HUỲNH THÁI KIM NHUNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018048 - TRẦN VĂN TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018044 - TRẦN HỒNG GIANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018031 - TRẦN MINH KHOA (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018026 - PHẠM HẢI CHIẾN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018024 - TRẦN HỮU THỌ (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018021 - PHÙNG NHẬT QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018020 - PHẠM THANH QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018019 - TRẦN HOÀNG ANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018017 - THÁI VĂN VI (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018016 - LẠI QUÝ CƯỜNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018014 - NGUYỄN ĐÌNH TÂN (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018013 - PHẠM NGỌC HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018011 - NGUYỄN CAO TÀI (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018005 - TRẦN HỮU LĨNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.05112018004 - LƯU VĂN QUANG (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018017 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018008 - TRẦN MINH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.01112018004 - TRẦN VĂN LONG (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018014 - NGÔ MINH TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018013 - VŨ HUY AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018012 - THÁI ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.31102018003 - NGUYỄN ĐÌNH MINH VƯƠNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018026 - NGYỄN THỊ XUÂN DIỄM (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018025 - DƯƠNG CÔNG ĐỨC (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018024 - NGUYỄN THÀNH NHÂN, (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018020 - LƯƠNG BÁ TRÚC (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018007 - NGUYỄN VIỆT DŨNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018006 - ĐỖ NGUYÊN CHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.30102018002 - ĐẬU VĂN THẮNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018015 - CÔNG TY CP XDTV TK QUỐC TẾ ĐÔNG Á (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018013 - CHI NHÁNH MIỀN NAM, CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.29102018011 - ĐỖ TRUNG HIẾU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018055 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD TMDV THẢO NHỰT HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018054 - NGUYỄN LÊ HỮU HÓA (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018048 - PHẠM XUÂN THANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018044 - NGUYỄN HOÀI LINH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018043 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NAM QUỐC (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018036 - VŨ LIỄU (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018035 - CÔNG TY TNHH TMDV XD PHÚC TÍN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018032 - NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018030 - HỒ NỮ PHƯỚC THỊNH (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018027 - ĐẶNG QUANG HÒA (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018020 - HOÀNG NHÂN HUY (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018014 - CÔNG TY TNHH TV TK XD LONG NGUYỄN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018011 - LÊ VĂN MẪN (26/03/2019)
000.00.12.G17.26102018003 - 04 BỘ HS_CÔNG TY CP XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ ĐÉP NHẤT (26/03/2019)
000.00.12.G17.25102018006 - NGÔ MINH THUẬN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018023 - NGUYỄN TRÍ TRỌNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018019 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD TỔNG HỢP SÀI GÒN (26/03/2019)
000.00.12.G17.23102018017 - HOÀNG VŨ AN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018039 - TRẦN TUẤN KHANH (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018031 - PHÙNG NGUYỄN THẾ BẢO (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018027 - ĐÀO PHƯỚC CHI (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018014 - NGUYỄN VĨNH TOÀN, LÊ THANH TOÀN (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018007 - PHẠM TIẾN HƯNG (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018006 - TRỊNH VINH VŨ (26/03/2019)
000.00.12.G17.22102018001 - NGUYỄN VĂN THUẦN (26/03/2019)
000.00.12.G17.19102018022 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINCOM (26/03/2019)
000.00.12.G17.080102018041 - NGUYỄN VĂN HÓA (26/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0036 - TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ PT BẠCH ĐẰNG 15 (27/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0005 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN BẮC (27/03/2019)
000.00.12.G17-190226-0062 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM (27/03/2019)
000.00.12.G17-190226-0050 - CÔNG TY TNHH BE ĐÔNG NAM Á (27/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0023 - CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD HƯNG PHÁT (27/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0028 - CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM (27/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT (27/03/2019)
000.00.12.G17-190227-0021 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (29/03/2019)
000.00.12.G17-190225-0003 - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0052 - CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190222-0025 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINACON (29/03/2019)
000.00.12.G17-190221-0050 - VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190221-0033 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0023 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG U & I (29/03/2019)
000.00.12.G17-190220-0001 - CÔNGTY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 5 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0051 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0024 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190218-0013 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190212-0010 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP NHÂN THUẬN HÒA (29/03/2019)
000.00.12.G17-190212-0008 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0030 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÊ GIA (29/03/2019)
000.00.12.G17-190201-0020 - CÔNG TY TNHH THẾ KỶ 21 BÌNH TRƯNG TÂY - VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0028 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0026 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0017 - CÔNG TY CPKT CƠ ĐIỆN THẾ ĐẠT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0012 - CÔNG TY CP DỊCH VỤ KT VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190130-0011 - CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0137 - CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NĂNG LƯỢNG BẮC VIỆT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0134 - CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0127 - CÔNG TY CỔ PHẦN 289 TRƯỜNG SƠN (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0100 - CÔNG TY TNHH MAEDA THIÊN ĐỨC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0096 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190129-0085 - CÔNG TY CP SÀI GÒN XÂY DỰNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0100 - HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN VIỆT NHẬT (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0096 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190125-0091 - CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI THỊNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0039 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190124-0026 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC ANH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190122-0012 - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190121-0042 - CÔNG TY TNHH ĐẦUTƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190118-0001 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0040 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17-190117-0021 - CÔNG TY CP ASV VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0047 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN PHÚ THỊNH (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0043 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH - UDIC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0017 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAC (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0015 - CÔNG TY TNHH GAMUDALAND VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17-190116-0009 - TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17-190115-0008 - VIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ VÀ SÂN BAY (29/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0012 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG (29/03/2019)
000.00.12.G17-190111-0010 - CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I (29/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0139 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 469 (29/03/2019)
000.00.12.G17-190109-0001 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI (29/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0090 - CÔNG TY CP EVN QUỐC TẾ (29/03/2019)
000.00.12.G17-190108-0078 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHUỆ GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019092 - CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019034 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019029 - CÔNG TY CP BẠCH ĐẰNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17.03012019013 - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN IRBLAND (29/03/2019)
000.00.12.G17.02012019003 - CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ LICOGI (29/03/2019)
000.00.12.G17.28122018011 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HORIZON (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018426 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018423 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẮC NINH (29/03/2019)
000.00.12.G17.26122018407 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP (29/03/2019)
000.00.12.G17.24122018043 - TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (29/03/2019)
000.00.12.G17.20122018096 - CÔNG TY TNHH BIM KIÊN GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.20122018047 - CÔNG TY CỔ PHÂN BITEXCO (29/03/2019)
000.00.12.G17.19122018022 - TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - BỘ QUỐC PHÒNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.18122018049 - CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.18122018043 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5 (29/03/2019)
000.00.12.G17.17122018016 - LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VÀ CÔNG TY TNHH MINH GIANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.12122018153 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHA TRANG (29/03/2019)
000.00.12.G17.11122018046 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO (29/03/2019)
000.00.12.G17.28112018486 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂY HÀ NỘI (29/03/2019)
000.00.12.G17.16112018063 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (29/03/2019)
000.00.12.G17.08112018014 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI - CÔNG TY CP SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU (29/03/2019)
000.00.12.G17.050112018010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG (29/03/2019)
000.00.12.G17.31102018032 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG, HUYỆN YÊN THẾ (29/03/2019)
000.00.12.G17.30102018051 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG, HUYỆN VIỆT YÊN (29/03/2019)
000.00.12.G17.21112018146 - LÊ VĂN VÕ (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018072 - ĐINH MINH OANH (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018068 - NGUYỄN QUANG HUY (02/04/2019)
000.00.12.G17.20112018067 - NGUYỄN NGỌC TÚ (02/04/2019)
000.00.12.G17.13112018052 - LUYỆN MINH THÁI (02/04/2019)
000.00.12.G17.13112018043 - PHẠM QUANG ĐỊNH (02/04/2019)
000.00.12.G17.08112018056 - NGUYỄN VIỆT CƯỜNG (02/04/2019)
000.00.12.G17.24102018011 - NGUYỄN VIỆT HÒA (02/04/2019)
000.00.13.G17-190325-0064 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI (04/04/2019)
000.00.13.G17-190315-0008 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG THÁI (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0011 - NGUYỄN DUY THÁI (04/04/2019)
000.00.13.G17.12122018147 - CÔNG TY CP XD ĐT BĐS VIỆT MINH HOÀNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.13122018002 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (04/04/2019)
000.00.13.G17.20122018085 - CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐẢN HÀ NỘI (04/04/2019)
000.00.13.G17.24122018046 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS HỒ TÂY (04/04/2019)
000.00.13.G17.02012019009 - CÔNG TY TNHH SƠN KIM GATEWAY (04/04/2019)
000.00.13.G17.03012019046 - TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV - UBND TP.HCM (04/04/2019)
000.00.13.G17-190111-0003 - CÔNG TY TNHH NOVASAGEL (04/04/2019)
000.00.13.G17-190114-0020 - TRUNG TÂM LƯ KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190115-0022 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (04/04/2019)
000.00.13.G17.04122018001 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG THUẬN HƯNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.30102018027 - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ỐC PHƯƠNG ĐÔNG (04/04/2019)
000.00.13.G17.02112018024 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM PHAN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0012 - NGUYỄN VĂN HƯNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190124-0036 - CÔNG TY TNHH MERUFA - NOVA (04/04/2019)
000.00.13.G17-190124-0037 - CÔNG TY TNHH NOVA SASCO (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0403 - NGUYỄN MINH ĐỨC (04/04/2019)
000.00.13.G17-190130-0029 - CÔNG TY CP NOVA RICHSTAR (04/04/2019)
000.00.13.G17-190214-0024 - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BẢO SƠN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0048 - LÝ XUÂN LỄ (04/04/2019)
000.00.13.G17.29102018021 - BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0010 - LÊ TRUNG NGHĨA (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0009 - ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0404 - NGUYỄN HỒNG NHẬT (04/04/2019)
000.00.13.G17-190305-0047 - CÔNG TY CP VINHOMES (04/04/2019)
000.00.13.G17-190301-0006 - CÔNG TY TNHH TMĐT & PT THIÊN NIÊN KỶ (04/04/2019)
000.00.13.G17.28112018423 - CÔNG TY TNHH XD&TM 12 (04/04/2019)
000.00.13.G17-190226-0048 - BAN QL TIỂU DỰ ÁN PTĐT VINH (04/04/2019)
000.00.13.G17-190304-0008 - TRẦN MINH TÂM (04/04/2019)
000.00.13.G17.03012019039 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VINH (04/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0049 - PHAN VĂN HỒNG (04/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0405 - ĐỖ HỮU CHIẾN (04/04/2019)
000.00.13.G17-190220-0044 - LIÊN DANH CTCP KINH DOANH VÀ ĐT VIỆT HÀ CTCP XD VÀ KT VIỆT NAM (04/04/2019)
000.00.13.G17.24122018030 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ (12/04/2019)
000.00.13.G17-190306-0023 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG GIA LAND (12/04/2019)
000.00.13.G17.28122018018 - CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI (12/04/2019)
000.00.13.G17-190318-0001 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (16/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0139 - TRƯƠNG QUỐC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0135 - NGUYỄN HỮU VĨ (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0131 - ĐỖ THÀNH VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0130 - LÊ NGUYỄN ĐÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17-190128-0129 - NGUYỄN THANH VŨ (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0040 - TRẦN MINH ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0036 - TRẦN ĐỨC QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17-190114-0035 - PHAN HỮU BÁCH (17/04/2019)
000.00.12.G17.05012019074 - NGUYỄN THẠC TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.05012019073 - ĐÀO SỸ LÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.07122018022 - PHẠM VĂN DINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.30112018059 - NGUYỄN HOÀNG LÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.30112018027 - NGUYỄN VIẾT HIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018464 - NGUYỄN QUỐC OANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018462 - VŨ HỮU HIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018460 - PHẠM NGỌC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018459 - NGUYỄN GIA KHÁNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018455 - NGUYỄN DUY KHÁNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018454 - LÊ TIẾN HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018406 - NGUYỄN VĂN NGUYÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018405 - CAO BÁ NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018404 - ĐOÀN MINH TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018403 - TRẦN VĂN LƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018399 - ĐOÀN HẢI NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018006 - TRẦN TUẤN MỸ (17/04/2019)
000.00.12.G17.28112018005 - TRẦN VŨ PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018365 - LÊ BÁ QUÝ (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018359 - HOÀNG VĂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018358 - TRẦN TRUNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018354 - PHAN CHÍ HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018353 - TRẦN VĂN QUYẾT (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018352 - HÀ MẠNH HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018351 - NGUYỄN QUỐC LẬP (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018349 - NGUYỄN VIỆT HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018348 - VŨ QUỐC TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018347 - NGUYỄN NGỌC QUỲNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018346 - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018341 - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018338 - LÊ MINH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018337 - NGUYỄN KIM LỢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018334 - ĐÀO HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018332 - NGÔ ANH DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018331 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018327 - NGUYỄN THẾ HUYNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018293 - TRỊNH KHÁNH DƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018288 - VƯƠNG HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.27112018283 - LÊ NHẬT CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018232 - ĐỖ VĂN VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018225 - TRỊNH TIẾN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018224 - ĐỒNG THỊ THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018223 - ĐỖ HỮU THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018220 - NGUYỄN HỒNG ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018216 - PHẠM DUY THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018214 - PHẠM TUẤN HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018213 - LÊ TÙNG NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018212 - NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018211 - PHẠM ĐÌNH NGỌC (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018210 - LÊ PHÚ KHANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018208 - NGUYỄN ĐỨC TOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018207 - KHOA NĂNG DU (17/04/2019)
000.00.12.G17.26112018192 - TÔ MINH PHÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018125 - TRẦN TUẤN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018122 - TRẦN KHẮC CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018121 - TRẦN ANH KHOA (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018120 - PHẠM VĂN HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018117 - PHẠM LÊ NHẬT (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018116 - NGUYỄN TRỌNG HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018113 - NGUYỄN ĐỨC LÊ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018111 - NGUYỄN GIA TÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018104 - ĐÀM QUỐC TRÍ (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018102 - NGUYỄN HẢI VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018101 - TRẦN TRƯỜNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018099 - TẠ HOÀNG LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.23112018098 - NGUYỄN XUÂN HÀO (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018162 - NGUYỄN ANH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018158 - ĐỖ VĂN ĐIỀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018157 - ĐỖ THANH LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018156 - LÊ XUÂN LINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018152 - PHẠM ĐỨC CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018151 - VŨ VĂN CHUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018150 - TRƯƠNG ANH TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018149 - DƯƠNG NGỌC HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018147 - TRẦN QUANG SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018145 - NGUYỄN TRỌNG LỰC (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018144 - NGUYỄN ĐĂNG VĨNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018142 - NGUYỄN VĂN HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018141 - TRẦN MẠNH TOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018140 - PHẠM QUANG CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018139 - LẠI THẾ XUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018136 - VŨ THÀNH CHUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018135 - TRẦN ĐỨC HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018130 - TRẦN MẠNH PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018128 - LÊ VĂN NGUYÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018127 - TRẦN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018126 - NGUYỄN THỊ HỒNG THIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.22112018125 - BÙI NGỌC SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018186 - ĐÀO THỊ THANH THỦY (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018159 - NGUYỄN HỮU HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018154 - ĐỖ VĂN TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018018 - QUÁCH NHƯ PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.21112018003 - DƯƠNG THANH CẢNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018082 - TRẦN VĂN MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018073 - HOÀNG TRẦN THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018047 - NGUYỄN PHAN LÊ TƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018044 - PHAN VIỆT CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018043 - TRẦN TRƯỜNG PHI (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018042 - TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018040 - BÙI QUANG TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018039 - ĐẶNG KHẮC NHIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018036 - NGUYỄN PHƯƠNG THỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018025 - NGUYỄN HỒNG NHẬT (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018024 - VŨ THỊ NGỌC ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018023 - NGUYỄN THÀNH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018022 - HOÀNG NGHĨA TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018021 - TỐNG TRẦN LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018019 - NGUYỄN TRUNG THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.20112018018 - LÊ PHẠM TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018065 - LÊ QUANG HÀO (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018063 - TRẦN HỮU LẬP (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018060 - PHẠM VĂN HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018059 - TRẦN XUÂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018058 - VŨ VĂN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018055 - ĐẶNG QUANG VƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018054 - TRẦN VĂN HƯỞNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018053 - PHẠM VĂN QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018052 - PHẠM VĂN QUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018051 - PHẠM ĐỨC DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018050 - NGUYỄN ĐỨC DOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018049 - NGUYỄN VĂN KHẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018040 - CHU VĂN GIÁ (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018034 - NGUYỄN VĂN NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018025 - MẠNH ĐỨC HUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018024 - BÙI NHẬT HIỂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018022 - NGUYỄN THANH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018021 - CHU VĂN TRIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.19112018009 - NGUYỄN VĂN TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018081 - TRẦN MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018080 - TRẦN VŨ CẢNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018075 - NGUYỄN XUÂN ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018073 - VƯƠNG PHÚC HIỀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018039 - LÊ MẠNH LÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018037 - NGUYỄN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018036 - NGUYỄN NHẤT DUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018034 - PHẠM VĂN DINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018032 - TÔ VĂN VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018029 - VŨ QUỐC HIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018028 - LƯU ĐỨC HOÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018025 - NGUYỄN HỒNG PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018024 - ĐẶNG HUY THẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018022 - TRẦN VIẾT HẢI VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018020 - HÀ DUYÊN NHÀN (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018019 - PHAN QUỐC HỒNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018017 - NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018015 - TRƯƠNG KHẮC THIỆP (17/04/2019)
000.00.12.G17.16112018013 - HÀ MINH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018129 - NGUYỄN TIẾN LUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018128 - ĐỖ MẠNH LỰC (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018119 - DƯƠNG ĐỨC MẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018117 - CAO LẠI CHÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018116 - NGUYỄN NGỌC TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018115 - TRẦN DƯƠNG TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018112 - NGUYỄN NGỌC HÀ (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018111 - NGUYỄN CHÂU PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018109 - NGUYỄN VĂN CÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018107 - NGUYỄN HỒNG MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018106 - TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018103 - ĐẶNG XUÂN CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018102 - HOÀNG VIỆT HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018097 - NGUYỄN CẨM VÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018094 - TRẦN DUY HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018093 - NGÔ LƯƠNG VINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018092 - NGUYỄN MINH HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018089 - NGUYỄN HOÀNG ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018042 - TRẦN QUANG HÒA (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018041 - VŨ THANH TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018040 - TRẦN QUỐC VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018039 - TRƯƠNG NGỌC MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018038 - TRẦN QUỐC ĐÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018037 - NGUYỄN QUÝ HẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018036 - NGUYỄN PHÍ HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018034 - NGÔ QUỐC ĐẠI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018033 - KIỀU ĐÌNH TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018031 - DƯƠNG XUÂN QUỲNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018030 - PHAN NGỌC BỘI (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018029 - ĐỖ NGỌC ĐAN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018027 - ĐỖ THÀNH LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018026 - NGUYỄN CAO MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018022 - TRẦN NGỌC LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018020 - NGUYỄN VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018019 - NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018018 - VŨ QUỐC TOẢN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018017 - NGUYỄN THỊ THANH XUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018015 - NGUYỄN VĂN HOẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018014 - PHẠM QUỐC BẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018013 - PHAN ĐẠI NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018010 - NGUYỄN QUANG PHONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018008 - BÙI ĐÌNH NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.15112018007 - ĐẶNG QUỐC CHIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.14112018039 - PHẠM TIẾN DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018038 - LÊ CÔNG BẰNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018037 - NGUYỄN DUY CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018036 - PHẠM GIA THẾ (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018033 - LÊ VIẾT THẮNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018031 - TRẦN ĐỨC GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018029 - NGUYỄN HỮU DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018017 - BÙI TRỌNG LAI (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018016 - LÊ MINH THỦY (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018006 - NGUYỄN THÁI MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018004 - PHƯƠNG TRUNG HIẾU (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018003 - NGUYỄN TÙNG NAM (17/04/2019)
000.00.12.G17.13112018001 - NGUYỄN NHƯ TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018091 - BÙI HỒNG QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018090 - HÀ VĂN TRÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018088 - NGUYỄN THANH SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018086 - TRỊNH ĐÌNH NHO (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018082 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018081 - ĐẶNG XUÂN OAI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018080 - HÀ KHÁNH LINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018079 - PHẠM PHÚC HẬU (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018076 - THÁI DUY LIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018075 - NGUYỄN VĂN THÁI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018074 - NGUYỄN HỒNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018072 - PHẠM VĂN SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018051 - TRẦN VĂN DƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018049 - BÙI XUÂN KHẢI (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018047 - TRỊNH XUÂN HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018046 - NGUYỄN VĂN THỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018044 - VŨ VĂN CƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.12112018010 - PHẠM VĂN HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018066 - TRẦN TRUNG DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018061 - TRẦN PHƯỚC LONG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018059 - TRẦN HỒNG HÀ (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018057 - NGUYỄN CẢNH TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018054 - VŨ HUY THÔNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018053 - PHÙNG TÀO HÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018047 - NGUYỄN CÔNG ĐOAN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018046 - NGUYỄN VĂN SÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018040 - NGUYỄN DUY ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018034 - NGUYỄN HOÀNG VIỆT (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018024 - VŨ VĂN TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018023 - VŨ ĐĂNG QUANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018022 - TĂNG VIẾT TẠO (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018021 - PHẠM XUÂN ĐỊNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018019 - NGUYỄN VĂN XIÊM (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018018 - NGUYỄN ĐĂNG TĨNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018017 - HOÀNG VĂN TRUNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018014 - ĐẶNG BÁ HUÂN (17/04/2019)
000.00.12.G17.09112018001 - NGUYỄN HÀ PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018091 - NGUYỄN THANH TÚ (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018089 - ĐÀM ANH ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018087 - HÀ VIỆT PHƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018084 - TRẦN ANH DŨNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018083 - ĐỖ BẢO NGỌC (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018081 - PHẠM VĂN VƯỢNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018079 - LÃ MẠNH CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.08112018033 - PHẠM MAI SƠN (17/04/2019)
000.00.12.G17.07112018086 - LỮ VĂN KIÊN (17/04/2019)
000.00.12.G17.07112018082 - NGUYỄN QUỐC TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018115 - NGUYỄN VĂN HOẰNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018111 - LÊ ĐÌNH HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018110 - NGÔ THẾ HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018109 - BÙI CAO CƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.06112018108 - PHAN ĐÌNH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018061 - NGUYỄN QUỐC BẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018059 - NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018056 - ĐINH THỊ HẢI YẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018037 - LÊ QUỐC ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.05112018033 - TRƯƠNG TUẤN MẠNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018039 - LÊ DUY TRỌNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018037 - TRẦN BẰNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018035 - NGÔ VĂN ĐẠT (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018027 - HOÀNG ANH TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018020 - PHẠM QUỐC TUẤN (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018019 - TRẦN QUANG MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018015 - LÊ THỊ THANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018013 - PHAN NGỌC CƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018011 - TRẦN NGỌC ĐÒNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.02112018008 - NGUYỄN HỮU TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018034 - NGUYỄN THÁI THÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018028 - NGUYỄN DUY HỢP (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018016 - HOÀNG ĐỨC TÙNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.01112018014 - NGUYỄN HIẾU THẢO (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018044 - LƯƠNG QUANG HIẾU (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018028 - PHẠM ĐẮC KHOA (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018017 - NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.30102018010 - ĐẶNG THẾ ĐỨC (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018032 - PHẠM THÀNH HUY (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018031 - LƯƠNG XUÂN HOÀNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018029 - VŨ VĂN TÌNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018028 - LÊ XUÂN TIẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018027 - TRIỆU HOÀNG GIANG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018026 - PHAN ĐÌNH GIÁP (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018025 - BÙI MINH ĐẠO (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018024 - TRỊNH BÁ HƯNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018023 - VŨ NGỌC VIỆN (17/04/2019)
000.00.12.G17.29102018009 - VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ - BỘ CÔNG THƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018045 - MAI XUÂN DIỆU (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018038 - MARIO VALERIO DATTOLA (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018025 - NGUYỄN ĐỨC MINH (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018022 - NGUYỄN VĂN KHA (17/04/2019)
000.00.12.G17.26102018005 - ĐỖ VĂN TỚI (17/04/2019)
000.00.12.G17.25102018008 - PHẠM HỒNG TUYẾN (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018028 - VIỆN NGHIÊN CỨU CO KHÍ - BỘ CÔNG THƯƠNG (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018027 - CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018019 - NGUYỄN TUẤN ANH (17/04/2019)
000.00.12.G17.24102018004 - LÊ ĐÌNH TÂM (17/04/2019)
000.00.12.G17.23102018018 - NGUYỄN NGỌC LÀNH (17/04/2019)
000.00.12.G17.22102018011 - LÊ SỸ HẢI (17/04/2019)
000.00.13.G17-190307-0394 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI (17/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0070 - CÔNG TY CP XD TM PCCC QUỐC AN (23/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0006 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG LŨNG LÔ 9 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190322-0004 - CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẠI ĐỒNG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190321-0010 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG WAHACO VIỆT NAM (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0056 - CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0013 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG HOÀNG DƯƠNG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0004 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN (23/04/2019)
000.00.12.G17-190318-0003 - CÔNG TY CP LŨNG LÔ 51 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190315-0048 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG THỊNH (23/04/2019)
000.00.12.G17-190314-0054 - CÔNG TY TNHH MTV ACC NHA TRANG (23/04/2019)
000.00.12.G17-190314-0047 - CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU (23/04/2019)
000.00.12.G17-190313-0005 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THĂNG LONG - INCC (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0076 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0060 - CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0046 - CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT (23/04/2019)
000.00.12.G17-190312-0043 - CÔNG TY CP ĐTPT NHÀ HÀ NỘI SỐ 5 (23/04/2019)
000.00.12.G17-190311-0446 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐẸP (23/04/2019)
000.00.12.G17-190307-0400 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIETREE (23/04/2019)
000.00.12.G17-190307-0024 - CÔNG TY CP NHÔM VÀ CƠ KHÍ XÂY LẮP VIỆT PHÁP (23/04/2019)
000.00.12.G17-190306-0014 - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG RD (23/04/2019)
000.00.12.G17-190306-0003 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG DETECH HÀ NỘI (23/04/2019)
000.00.12.G17-190305-0013 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CIENCO4 LAND (23/04/2019)
000.00.12.G17-190304-0002 - CỒNG TY CP TĐX VIỆT NAM (23/04/2019)
000.00.12.G17-190301-0017 - CÔNG TY CP CẤP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA (23/04/2019)
000.00.12.G17-190301-0015 - CÔNG TY CP KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC MIỀN BẮC (23/04/2019)
000.00.13.G17-190313-0041 - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH Ô TÔ HÒA BÌNH (23/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0062 - CÔNG TY CP ĐT&PT BẤT ĐỘNG SẢN HỒ TÂY (23/04/2019)
000.00.13.G17.09112018043 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC TÂN HIỆP (24/04/2019)
000.00.13.G17-190311-0047 - CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM (24/04/2019)
000.00.13.G17.26122018382 - TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG (24/04/2019)
000.00.13.G17-190214-0022 - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (24/04/2019)
000.00.13.G17-190108-0059 - TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP (24/04/2019)
000.00.13.G17-190125-0088 - LIÊN DANH TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN VÀ CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI (24/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0074 - VÕ ANH VŨ (25/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0073 - TRƯƠNG CÔNG DANH (25/04/2019)
000.00.13.G17-190322-0072 - TRẦN VĂN HIẾU (25/04/2019)
000.00.13.G17-190312-0005 - BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN PTĐT VINH (26/04/2019)
000.00.12.G17.15112018061 - LÊ VĂN TIẾN (03/05/2019)
000.00.12.G17.15112018016 - HOÀNG TUÂN (04/05/2019)
000.00.12.G17.05112018058 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (04/05/2019)
000.00.12.G17.19102018010 - NGUYỄN HỮU LỢI (04/05/2019)
000.00.12.G17.19102018003 - CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH THĂNG LONG (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018050 - ĐẶNG VĂN TRƯỜNG (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018048 - TRẦN ĐẮC HÀO (04/05/2019)
000.00.12.G17.18102018036 - JULIEN BARJOU (04/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0058 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM (07/05/2019)
000.00.13.G17-190403-0007 - CÔNG TY CP BĐS MỸ (07/05/2019)
000.00.13.G17-190222-0027 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG (07/05/2019)
000.00.12.G17.11122018085 - ĐỖ TRƯỜNG GIANG (10/05/2019)
000.00.12.G17.10122018018 - NGUYỄN THẾ HÙNG (10/05/2019)
000.00.12.G17.03122018062 - NGUYỄN HOÀNG THÁI (10/05/2019)
000.00.12.G17.03122018061 - CAO MINH ĐỨC (10/05/2019)
000.00.13.G17-190325-0002 - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STAR (16/05/2019)
000.00.13.G17-190313-0029 - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ QUỐC GIA KHANG VIỆT (16/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0002 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẢO ĐIỀN (16/05/2019)
000.00.13.G17-190403-0063 - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÚC PHÚC YÊN (20/05/2019)
000.00.13.G17-190325-0049 - CÔNG TY ĐẦU TƯ INVESTCO (20/05/2019)
000.00.13.G17-190408-0071 - CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG ANH (27/05/2019)
000.00.13.G17.21122018019 - CÔNG TY CP NOVA RÍCHSTAR (04/06/2019)
000.00.13.G17-190422-0017 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ (04/06/2019)
000.00.13.G17-190418-0003 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT GIA PHÚ (04/06/2019)
000.00.13.G17-190402-0081 - CÔNG TY CP ANI (04/06/2019)
000.00.13.G17-190408-0050 - CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM (04/06/2019)
000.00.13.G17.10122018042 - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (04/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0028 - BÙI VĂN ĐÒNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0026 - TĂNG QUỐC ANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0021 - PHAN NHO HIẾU (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0020 - ĐINH VĂN PHÚ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0017 - NGUYỄN VĂN HUYẾN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0013 - ĐẬU VĂN THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0012 - HỒ HỮU TÂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0011 - TRẦN VĂN DŨNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0010 - NGUYỄN VĂN TÙNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0009 - DƯƠNG ANH THOAN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0008 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0007 - THÁI ĐỨC TRƯỜNG GIANG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0006 - NGUYỄN THÀNH NHÂM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0005 - LÊ XUÂN NHU (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0004 - TRƯƠNG TÔN MINH ĐỖ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0003 - CÁP XUÂN BÁ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0002 - NGUYỄN VĨNH PHÚ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190222-0001 - TRẦN VIẾT HUY (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0064 - PHAN NGUYÊN HỒNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0063 - NGUYỄN HỮU THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0062 - NGUYỄN MẠNH VIỆT (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0061 - ĐÀO NGỌC VƯƠNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0060 - NGUYỄN TIẾN THANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0059 - TRẦN MINH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0058 - PHẠM TRUNG HƯỜNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0057 - VƯƠNG DUY DIỆP (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0056 - ĐỖ NGỌC TÂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0055 - NGUYỄN SINH KHIÊM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0054 - LÊ ANH TUẤN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0053 - LƯU VĂN LỆ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0052 - NGUYỄN MẠNH TUẤN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0051 - NGUYỄN THANH TUYỀN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0049 - NGUYỄN SƠN LÂM (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0048 - HOÀNG ANH DŨNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0047 - NGUYỄN HOÀNG KIÊN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0045 - TRẦN THU HẰNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0044 - NGUYỄN LÊ CAM VŨ (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0043 - VŨ THỊ HƯƠNG THẢO (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0042 - PHẠM NGỌC NGHĨA (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0041 - TRẦN HỮU KHÁI (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0040 - TRẦN VIỆT THẮNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0039 - NGUYỄN TRUNG THANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0038 - NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG SƠN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0037 - NGUYỄN TIẾT CƯƠNG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0036 - NGUYỄN ĐÌNH VĂN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0035 - ĐINH TRỌNG LAI (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0034 - PHẠM THANH THIÊN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0032 - NGUYỄN TRỌNG SANG (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0031 - ĐẶNG TRỌNG CỦA (06/06/2019)
000.00.12.G17-190221-0030 - ĐỖ MINH SƠN (06/06/2019)
000.00.12.G17-190314-0044 - NGUYỄN TUẤN ANH (06/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0035 - NGUYỄN THANH BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0030 - NGUYỄN MINH ÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0029 - TRẦN ĐÌNH NHẬT MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0027 - NGUYỄN CÔNG CHÍ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0026 - NGUYỄN THẾ QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0025 - ĐẶNG THỨC VĂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0024 - NGUYỄN THỊ HIỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0023 - NGUYỄN THÁI SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0017 - CHÂU VĂN PHONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0006 - ĐẬU HỒNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190219-0005 - LÊ QUỐC HIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0018 - NGUYỄN VĂN HẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0017 - PHẠM THỊ NGỌC ÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0016 - PHAN MINH KHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0015 - NGUYÊN NGỌC CÔNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0014 - TRƯƠNG ĐĂNG NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0012 - HOÀNG VĂN BỘ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0011 - NGUYỄN TRẦN MẠNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0010 - PHẠM TIẾN HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0009 - NGUYỄN TIẾN QUANG HOÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0005 - HUỲNH THANH TOÀN TÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0004 - NGUYỄN CÔN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190201-0001 - NGUYỄN MINH HUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0035 - BÙI VIỆT CHÍNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0033 - TRẦN CÔNG LAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0032 - NGUYỄN TẤN PHONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0030 - VŨ THÁI HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0029 - NGUYỄN QUANG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0026 - NGUYỄN NGỌC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0020 - NGÔ TRUNG NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0019 - HOÀNG HẢI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0018 - TRẦN ĐÌNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190131-0017 - VŨ NGỌC NHẤT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0019 - HOÀNG MẠNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0006 - THÁI TUẤN ANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0004 - NGUYỄN VĂN QUYẾT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0002 - LÊ TRUNG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190130-0001 - ĐINH CÔNG VĂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0142 - PHẠM MINH TUYÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0116 - ĐẶNG VĂN MẪN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0112 - NGUYỄN THANH HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0109 - VÕ VĨNH HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0108 - VŨ HUYỀN NGA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0105 - NGUYỄN LONG VIỆT PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0103 - PHẠM VĂN KHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0102 - TRẦN PHÁT NGỌC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0098 - DƯƠNG XUÂN TỐT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0097 - BÙI PHƯỚC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0092 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0090 - NGUYỄN TRUNG KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0089 - MAI VĂN SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0086 - NGUYỄN XUÂN VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0084 - ĐỖ QUỐC VIỆT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0083 - TRẦN VĂN HUYỆN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0082 - HỒ VĂN SIÊNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0081 - TRIỆU CÔNG THAO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0080 - NGUYỄN NGỌC THIẾT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0079 - LÊ HỒNG THU NHI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190129-0077 - ĐINH ĐỨC THIỆN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0157 - PHÍ THỊ THÚY HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0151 - LÊ VĂN VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0150 - HUỲNH THANH NHỚ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0149 - NGUYỄN CHÍ TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0147 - PHAN CÔNG THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0145 - HOÀNG VĂN HUY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0126 - NGUYỄN QUỐC HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0125 - PHÍ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0124 - BÙI QUỐC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0123 - NGÔ HỒNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0122 - VŨ THANH VÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0121 - NGUYỄN NGỌC THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0116 - ĐẶNG NGỌC NHỰT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0115 - BÙI THÚC HÒA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0113 - VŨ TRỊNH DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0112 - NGÔ ANH QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0111 - NGUYỄN VĂN VỸ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0106 - VŨ VĂN ĐIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0105 - TRẦN TRỊNH HỒNG MAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0104 - VƯƠNG BÁ CHÍN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0103 - TRẦN VĂN BỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0102 - VŨ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0101 - LẠI TRÍ DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0100 - BÙI VĂN KHOA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0099 - NGUYỄN MẠNH TÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0098 - HUỲNH CÔNG ĐỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0094 - NGUYỄN KHA TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0088 - NGUYỄN ĐỨC SINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0087 - DƯƠNG VŨ KIM LUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0086 - PHẠM HÙNG CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0085 - THÁI MINH TÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0084 - LÊ NGỌC HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0083 - NGUYỄN NGỌC AN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0082 - NGUYỄN VĂN HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0081 - LÊ QUANG THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0079 - NGUYỄN MINH LUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0077 - NGUYỄN MẠNH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0076 - TRẦN THẾ VƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0075 - PHAN VĂN QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0074 - NGUYỄN XUÂN ĐỒNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0073 - LÊ ĐẶNG MỸ THUẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0072 - HỒ MINH ĐƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0071 - PHAN THỊ HẢI GIANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0070 - VY MAI HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0069 - LÊ TRỌNG KHANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0068 - NGUYỄN TẤN HẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0067 - QUẢNG TRỌNG HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0066 - PHẠM VĂN NGHIỆP (10/06/2019)
000.00.12.G17-190128-0065 - NGUYỄN THANH VIỆT (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0097 - NGUYỄN HUY HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0087 - NGUYỄN KHẮC HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190125-0086 - NGUYỄN KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0030 - ĐINH VĂN HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0028 - TRUNG ĐỨC HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0027 - NGUYỄN NHƯ THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0022 - PHẠM VĂN HƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0021 - PHẠM HOÀNG CƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190124-0020 - NGUYỄN HỮU TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0018 - NGUYỄN ĐỨC MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0013 - TRƯƠNG TIẾN TÀI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0010 - ĐINH VĂN TẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0005 - BÙI TRẦN LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0004 - BÙI HUY CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190123-0003 - NHỮ MẠNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0040 - ĐÀM THÁI SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0034 - ĐẶNG TRẦN HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0033 - PHẠM TRẮC THƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0025 - NGUYỄN XUÂN HỮU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0022 - NGUYỄN ĐỨC ĐẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0010 - TRẦN VĂN THÚY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190122-0004 - NGUYỄN HOÀI NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0032 - NGUYỄN TRÍ DIỄM (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0031 - LÊ QUỐC VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0030 - TRẦN HỮU QUỐC VI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0029 - TÔN QUANG VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0027 - PHẠM ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0025 - LÊ VĂN THỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0023 - NGUYỄN VĂN THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0022 - TRƯƠNG TẤN THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0021 - TRẦN TRUNG TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0020 - TRẦN MINH DƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0019 - PHẠM PHÚ CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0018 - NGUYỄN THANH QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0017 - LÊ MẠNH LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0015 - TRẦN TRUNG TÍNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0011 - TẠ HẢI BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0010 - TRỊNH CHÍ NHÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190121-0005 - LỤC HUY VẠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190118-0035 - LÊ CÔNG SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0043 - VŨ VĂN TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0028 - BÙI THANH HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0019 - NGUYỄN NHƯ THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0011 - ĐẶNG DUY THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0010 - LÊ HOÀNG LONG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0009 - NGUYỄN VĂN THOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190117-0004 - PHẠM HUY KHÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0052 - NGUYỄN BÁ TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0050 - ĐOÀN THANH NHÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0049 - TÔ MINH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0039 - NGUYỄN TOÀN THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0036 - TRÀN THỊ LÊ THANH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0035 - ĐỖ NGỌC NHÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0034 - DƯƠNG TRUNG HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0033 - ĐINH VĂN PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0032 - ĐOÀN NGỌC MINH PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0031 - PHAN NGUYÊN BỬU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0030 - LẠI ĐÌNH CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0025 - LÊ TẤN HÒA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0023 - LÊ THÁI NGỌC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0019 - HỒ BẠCH THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0018 - NGUYỄN NHẬT HẢI TRIỀU (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0014 - NGUYỄN BẢO TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0013 - VŨ MẠNH HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17-190116-0010 - BÙI NGỌC MINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190115-0013 - TRẦN HOÀNG TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0097 - PHẠM PHÚ TRƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0082 - ĐẶNG THÀNH TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0079 - NGUYỄN QUANG TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0078 - PHẠM PHƯƠNG THẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0071 - VŨ QUANG HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0059 - VŨ TRỌNG QUÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0058 - ĐẶNG XUÂN THỦY (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0052 - HÀ MINH PHÚC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0024 - NGUYỄN BÁ TRỰC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0022 - ĐOÀN THANH NHÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0017 - TRẦN THÀNH TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0014 - NGUYỄN HOÀNG LỘC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0011 - TRẦN BẢO TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0004 - TRẦN NHẬT KIÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190114-0002 - LÊ QUANG HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0092 - NGÔ ĐỨC CƯỜNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0087 - VŨ VĂN CHINH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0086 - PHẠM NGỌC NGHĨA (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0069 - NGUYỄN HUY PHÚC (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0068 - NGUYỄN ĐỨC QUANG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0067 - VŨ VĂN MẠNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0065 - KIỀU QUỐC KHÁNH (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0064 - PHẠM THANH TÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0062 - VŨ NGỌC SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0061 - HÀ DUY HÂN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0060 - PHẠM TRƯỜNG AN (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0045 - NGUYỄN THỊ THANH MAI (10/06/2019)
000.00.12.G17-190111-0044 - TRIỆU HOÀNG DƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.28122018060 - TRẦN VĂN VẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17.12122018128 - ĐẬU TIẾN DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018116 - PHAN QUANG THÀNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018115 - TRỊNH PHƯỚC HẬU (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018113 - TRẦN THIÊN TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018111 - NGUYỄN VĂN HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018110 - HOÀNG TRUNG TÍN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018109 - NGUYỄN VIỆT HÀ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018108 - LÊ TUẤN TÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018107 - TẠ TẤN LUẬT (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018106 - NGUYỄN HỒNG TRUNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018105 - ĐOÀN HOÀNG HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018104 - NGUYỄN CÔNG PHAN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018103 - TRẦN KHƯƠNG DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018102 - LÝ HỒNG LẬP (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018101 - TẠ NGỌC KHÔI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018100 - HÀ QUỐC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018099 - HỒ VĂN LÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018098 - VÕ ĐỨC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018088 - NGUYỄN CHÍ MUÔN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018038 - HUỲNH CÔNG HIẾU (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018035 - LÊ ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018031 - NGUYỄN XUÂN VINH (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018030 - TRẦN VĂN VẬN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018026 - NGUYỄN ĐỨC HOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018151 - NGUYỄN KHÁNH TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018150 - LÊ DIÊN PHÚ (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018149 - NGUYỄN THẾ CƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018148 - NGUYỄN CÔNG HIỀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018147 - TRỊNH HOÀNG QUANG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018146 - TRƯƠNG KIM DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018145 - PHẠM TÙNG MẪU (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018144 - NGUYỄN ANH SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018143 - HOÀNG NHƯ TRÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018142 - CHẾ QUANG THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018141 - HOÀNG ĐẶNG VIỆT PHƯƠNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018140 - LÊ MINH NẠI (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018139 - NGUYỄN QUỐC BẢO (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018137 - BÙI QUANG NAM (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018136 - PHAN ANH TUẤN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018135 - PHAN VĂN LÊN (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018133 - NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018132 - PHAN BÁ HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018131 - LÊ TRẦN TRINH (10/06/2019)
000.00.12.G17.15112018130 - HUỲNH VĂN TÂM (10/06/2019)
000.00.12.G17.13112018025 - MAI ĐĂNG THANH TIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.13112018022 - NGUYỄN NHƯ BÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.12112018037 - CAO XUÂN DẦN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018096 - VŨ QUỐC HƯNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018095 - TRẦN VĂN THỤY (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018093 - NGUYỄN LƯƠNG TOÀN (10/06/2019)
000.00.12.G17.25102018018 - NGUYỄN BÁ GIANG (10/06/2019)
000.00.12.G17.07122018021 - NGUYỄN HỮU HOÀNG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.29112018058 - NGUYỄN NGỌC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.29112018057 - PHẠM QUANG CHIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018092 - ĐÀM THANH TRỌNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018090 - NGUYỄN HỮU HOÀNG VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018089 - LÊ QUỐC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018075 - NGUYỄN NGỌC ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018073 - NGUYỄN PHƯỚC THỊNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018071 - PHẠM QUANG CHIẾN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018070 - NGUYỄN CÔNG BẰNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018069 - ĐOÀN NGỌC HÙNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018068 - THÁI VĂN LỢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018067 - LÊ THỄ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018066 - NGUYỄN THANH HẢI (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018063 - NGUYỄN QUỐC BÌNH (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018061 - ĐẶNG NGỌC DŨNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018060 - NGUYỄN ĐÌNH VŨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018059 - LÊ TRẦN ĐỨC (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018058 - TRẦN NGỌC HOÀNG (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018055 - TRẦN MINH SƠN (10/06/2019)
000.00.12.G17.16112018054 - NGUYỄN HỮU VĨ (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018080 - KIỀU PHƯỚC SEN (10/06/2019)
000.00.12.G17.18112018079 - ĐINH DUY LONG (10/06/2019)
000.00.13.G17.12122018001 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY HỒ (12/06/2019)
000.00.13.G17-190412-0050 - CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT- BẮC VIỆT (12/06/2019)
000.00.13.G17-190409-0067 - TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP (12/06/2019)
000.00.12.G17-190109-0042 - NGUYỄN PHAN SOẠN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0036 - NGUYỄN NGỌC TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0035 - LÊ PHƯỚC TAM SANG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0034 - NGUYỄN VĂN SONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0033 - TRẦN CÔNG TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0032 - PHẠM MINH HƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0031 - NGUYỄN THANH PHONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0029 - NGUYỄN HẢI LÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0028 - LÊ TRIỀU DƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0027 - PHÙ MINH ĐẠI (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0026 - NGUYỄN HỮU CHÂU QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0025 - HOÀNG NGỌC HOA (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0024 - NGUYỄN THẾ HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0023 - LÊ VĂN HIẾU (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0022 - NGUYỄN DUY KHÁNH (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0021 - NGUYỄN TẤN VỸ (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0019 - PHẠM ANH TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0017 - PHAN TẤN LONG (18/06/2019)
000.00.12.G17-190108-0016 - TRỊNH CÔNG VIÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.03012019076 - PHAN HỮU CHUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.03012019075 - ĐOÀN NGỌC PHÚ (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018065 - TRẦN VĂN ƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018064 - LÊ ĐÔNG PHONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018062 - VÕ LƯỢNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018059 - ĐẶNG VĂN NGHI (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018036 - ĐẶNG VĂN TIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018017 - NGUYỄN THÀNH CANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018016 - VŨ ĐÌNH DŨNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28122018012 - TRẦN PHƯỚC NĂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.27122018007 - ĐOÀN SĨ ĐẠT (18/06/2019)
000.00.12.G17.26122018001 - NGUYỄN ĐÌNH MINH QUỐC (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018060 - ĐINH THANH TÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018058 - TRẦN MINH HOÀNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018047 - NGUYỄN CHÁNH BÌNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018045 - NGUYỄN DUY ĐIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018044 - TRẦN THANH CƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21122018043 - TRẦN XUÂN HƯNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018103 - NGUYỄN QUANG TA (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018102 - NGUYỄN VĂN TUẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018101 - NGUYỄN XUÂN TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018070 - NGUYỄN ĐĂNG NGỌC DŨNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018068 - PHẠM TIẾN HÂN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018067 - LÊ THANH TÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018066 - LÊ VĂN NGUYÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018065 - ĐẶNG QUỐC KHÁNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.20122018064 - PHẠM MINH QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.18122018034 - LÊ VĂN CHIẾN (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018027 - TRẦN ĐÌNH BẢY (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018026 - LÊ CHÂU THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.17122018025 - NGUYỄN VĂN SINH (18/06/2019)
000.00.12.G17.14122018026 - HOÀNG VĂN SỸ (18/06/2019)
000.00.12.G17.13122018013 - PHAN MẠNH HÙNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.13122018007 - LÊ XUÂN CƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018027 - ĐỖ CÔNG TẤN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018026 - NGUYỄN TIẾN ĐẠT (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018025 - TRẦN HỮU ĐỨC (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018024 - NGUYỄN VĂN THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018023 - ĐOÀN THANH HẢI (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018021 - TRẦN PHI ANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018019 - TRẦN ĐĂNG CỪ (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018018 - VŨ VIỆT PHƯƠNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018015 - NGÔ LÊ NGUYÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018014 - HOÀNG THÁI SƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018013 - HUỲNH VĂN THANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.11122018011 - NGUYỄN VĂN HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018054 - NGUYỄN QUANG KIẾM (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018025 - TRƯƠNG ANH KHOA (18/06/2019)
000.00.12.G17.10122018024 - ĐẶNG THÀNH LANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.07122018098 - ĐỖ VĂN LÂM (18/06/2019)
000.00.12.G17.30112018070 - HỒ VĂN THU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018056 - NGUYỄN THẾ ANH (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018055 - NGUYỄN VĂN HOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018054 - HỒ VĂN PHUONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018053 - ĐOÀN NGỌC DUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018052 - NGUYỄN TUẤN BIÊN (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018051 - LÊ NGỌC BÁU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018050 - HỒ NHÚM (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018049 - PHÙNG NHẬT HÒE (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018048 - HOÀNG TRUNG HẬU (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018041 - PHAN HỮU BÁCH (18/06/2019)
000.00.12.G17.29112018040 - TRẦN ĐỨC QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.28112018443 - NGUYỄN THẠC VŨ (18/06/2019)
000.00.12.G17.28112018441 - NGUYỄN VĂN NHỚ (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018030 - LÊ THANH TRINH (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018105 - TRƯƠNG QUANG ĐỨC HUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018092 - TRẦN XUÂN AN (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018089 - NGUYỄN TRƯƠNG ĐIỀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018074 - NGUYỄN NGỌC THẢO (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018073 - HUỲNH THANH DƯ (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018071 - LÊ VĂN DUY (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018069 - LÊ HỮU TRƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.23112018066 - LÊ VĂN VIỆT (18/06/2019)
000.00.12.G17.22112018055 - LÊ NHẬT TRƯỜNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018165 - NGUYỄN VĂN TOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018162 - ĐỖ VĂN SƠN (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018014 - VÕ THANH LONG (18/06/2019)
000.00.12.G17.21112018010 - NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.18112018078 - NGUYỄN MINH CHÂU (18/06/2019)
000.00.12.G17.16112018070 - ĐẶNG VĂN TIẾN (18/06/2019)
000.00.12.G17.15112018138 - PHẠM MINH QUANG (18/06/2019)
000.00.12.G17.15112018023 - NGUYỄN TIẾN TRUNG (18/06/2019)
000.00.12.G17.13112018028 - NGUYỄN KIM PHỤ (18/06/2019)
000.00.12.G17.09112018076 - HOÀNG TRỌNG THÀNH (18/06/2019)
000.00.12.G17.01112018015 - NGUYỄN HỮU TOÀN (18/06/2019)
000.00.12.G17.25102018003 - VŨ XUÂN SINH (18/06/2019)
000.00.13.G17-190401-0004 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC (18/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0002 - PHẠM NGỌC HÀ (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0003 - NGUYỄN VĂN ĐẠI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0004 - NGUYỄN TUẤN ANH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0005 - ĐOÀN MINH QUỲNH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0006 - TRƯƠNG ĐÌNH PHONG (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0007 - ĐINH SỸ KHÔI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0009 - BÙI ĐÌNH KIÊN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0011 - PHẠM XUÂN TÌNH (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0012 - NGUYỄN HỮU THI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0013 - NGUYỄN VĂN TIẾN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0014 - NGUYỄN HỒNG SƠN (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0015 - NGUYỄN BÁ HẢI (19/06/2019)
000.00.13.G17-190603-0032 - LÊ MINH NGHĨA (19/06/2019)
000.00.13.G17-190523-0038 - CÔNG TY CP THUTHIEM GROUP (21/06/2019)
000.00.13.G17.09112018044 - CÔNG TY TNHH NOVA NAM Á (21/06/2019)
000.00.13.G17-190506-0006 - CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (21/06/2019)
000.00.13.G17-190507-0012 - CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI (24/06/2019)
000.00.13.G17-190506-0060 - CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART (24/06/2019)
000.00.13.G17.18122018035 - CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1 CTCP (24/06/2019)
000.00.13.G17-190118-0061 - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (24/06/2019)
000.00.13.G17-190326-0055 - BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỌI (24/06/2019)
000.00.13.G17.13112018014 - LIÊN DANH CONTREXIM 1 - THÁI HÀ (25/06/2019)
000.00.13.G17-190610-0006 - CÔNG TY CP UNIBEN (28/06/2019)
000.00.13.G17-190405-0047 - CÔNG TY TNHH MAEDA - THIÊN ĐỨC (28/06/2019)
000.00.13.G17-190529-0048 - CÔNG TY CP MAY TIẾN PHÁT (28/06/2019)
000.00.13.G17-190618-0017 - NGUYỄN MINH QUÂN (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0018 - NGUYỄN KHÁNH HÒA (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0019 - HUỲNH ĐĂNG KHÔI (05/07/2019)
000.00.13.G17-190618-0020 - MAI ĐÌNH HUY (05/07/2019)
000.00.12.G17-190604-0134 - CTCP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XÂY DỰNG TM HOÀNG SƠN (05/07/2019)
000.00.12.G17-190604-0018 - CONG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI ĐẠT (05/07/2019)
000.00.12.G17-190603-0054 - CÔNG TY TNHH KIM LONG (05/07/2019)
000.00.12.G17-190603-0046 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ QUỲNH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0103 - CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0029 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẠNH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0024 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0011 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168 (05/07/2019)
000.00.12.G17-190530-0010 - CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP (05/07/2019)
000.00.12.G17-190529-0020 - CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KM VIỆT NAM (05/07/2019)
000.00.12.G17-190529-0001 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG VINH (05/07/2019)
000.00.12.G17-190524-0092 - CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RAY ARCHITECTURE VIỆT NAM (05/07/2019)
000.00.13.G17-190504-0029 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SYRENA VIỆT NAM (08/07/2019)
000.00.13.G17.03012019056 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ (08/07/2019)
000.00.13.G17.31102018033 - CTY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ (08/07/2019)
000.00.12.G17-190709-0041 - CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM (09/07/2019)
000.00.12.G17-190709-0024 - CÔNG TY TNHH YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0080 - CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI THIÊN VŨ (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0057 - CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAVUILD (09/07/2019)
000.00.12.G17-190708-0056 - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC VIỆT (09/07/2019)
000.00.13.G17-190312-0013 - SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH (15/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0049 - TRƯƠNG VĂN THỂ (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0048 - HOÀNG BÁ PHÒNG (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0046 - PHẠM NGUYÊN VŨ (16/07/2019)
000.00.12.G17-190715-0044 - NGUYỄN VIẾT TUYÊN (16/07/2019)